Ytring:

Park for et bedre universitet

NTNU sin visjon er ”Kunnskap for en bedre verden”. Hvor ble det av kunnskapen om park som en verdi i jakten på det gode universitet», spør Elisabeth Østgaard i Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken i denne ytringen.
Elisabeth Østgaard i Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Elisabeth Østgaard i Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Parkens verdi som rekreasjonsområde med estetiske og visuelle uttrykk, som en grønn lunge som puster for oss og gir viktige avbrekk for studenter og ansatte?

Alle som har lest leksa si og som følger med på nyere forskning vet at parker er verdifulle i seg selv, for mennesker, planteliv, dyr og insekter, ja for alle som lever og ferdes i dem. Parker har stor betydning for menneskers fysiske og psykiske helse. Bare se til St. Olav hvordan de har bygget nye parker og grønne gårdsrom tilgjengelig og synlig for pasienter, ansatte og besøkende. Et pauserom, et lufte-rom og mulighet for tankegang, som Kant drev med, for studenter og ansatte i grønne omgivelser skal ikke undervurderes i jakten på det gode universitet. Bovim, NTNU og Campusprosjektet ser ut til å ha glemt alt dette, eller har de ikke fulgt med i timen? Eller er det ikke viktig for dem at ansatte, studenter, byens befolkning og besøkende også skal TRIVES i Trondheim, og ikke bare bo, jobbe og studere?

Nå skal politikerne behandle Planprogrammet for samlet campus i Bygningsrådet den 6. mars. Vi leser i sakspapirene at med de tomtene som er inkludert er det 278.000m2 tilgjengelig. NTNU har fått penger til å bygge 92.000 nye m2. Alle som kan regne ser at det 3 ganger så mye som NTNU behøver. Så hvorfor bygge ca. 45.000m2 i park da? Det er så uendelig mye mer areal tilgjengelig innenfor planområdet på Elgeseter enn det NTNU har fått penger til å bygge. Og vi ser at det å bygge i parken gir den dårligste arealutnyttelsen av alle tomtene, samtidig som de har flest negative virkninger og ødelegger mest for byens befolkning.

NTNU vil fortsatt ha alle tomter i spill, til tross for sterke ytringer fra folkeopinionen, mange av byens arkitekter og byplanleggere og nær det politiske flertallet sin motstand mot å bygge i parken. Det har kommunen sin administrasjon ved Byplankontoret og Rådmannen valgt å lytt til. Når skal Rådmannen og campusprosjektet forstå hva som er et framtidsretta campus og en god ønsket byutvikling?

Når skal de bruke sin kunnskap for å få en bevart park?

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU vil ha to nasjonale aviser

Nasjonalt avissamarbeid står på dagsorden når rektorar frå dei fem største universiteta i Noreg møtes til såkalla U5-møte i Trondheim i dag.

NTNU til topps i omdømmemåling

NTNU topper en ny undersøkelse om utvalgte virksomheter i offentlig sektor.

Olsen avmystifiserer omstridt U5-gruppe

UiB-rektor Dag Rune Olsen forteller gjerne hva de skal snakke om, men når toppene for «de fem gamle universitetene» i Norge møtes i Trondheim, er det bak lukkede dører.

Ytring:

Et steg nærmere Nordens beste studieby?

Trondheim kommune lover å stille med 7,5 millioner kroner til å rassikre Nidelva, gitt at NTNU også bidrar med penger. De pengene må komme raskt, skriver inn- og utgående styreledere i StudbyTrondheim.