NTNUs «Energy transition»:

- Et knefall for olje- og gassinteressene

For andre året på rad var det i slutten av februar duket for konferansen «Energy Transition» på Clarion Brattøra, med bl.a. NTNU og Statoil som vertskap.
NTNU vet at hva slags energiframtid vi får, først og fremst er noe vi bestemmer - den kommer ikke rekende av seg selv, skriver innsenderen som er kritisk til at «fossilaktører som Statoil kjøper seg innpass hos studentene og gradvis endrer den offentlige diskursen gjennom PR-kampanjer og fancy konferanser».
(Foto: Wikimedia )

NTNU vet at hva slags energiframtid vi får, først og fremst er noe vi bestemmer - den kommer ikke rekende av seg selv, skriver innsenderen som er kritisk til at «fossilaktører som Statoil kjøper seg innpass hos studentene og gradvis endrer den offentlige diskursen gjennom PR-kampanjer og fancy konferanser». Foto: Wikimedia

Målet med konferansen var å rette fokus mot den nødvendige endringen i energiproduksjon- og forbruk verden må igjennom for å kunne nå 1,5- eller 2-gradersmålet. Alle byens studenter fikk tilbud om gratis inngang på arrangementet, inkludert storslagen lunsj- og middagsbuffet – alt dekket av hovedsponsoren Statoil.

«De samfunnsmessige endringene vi må igjennom vil ikke kunne sammenlignes med annet enn en revolusjon eller en krig i omfang», sa direktør for NTNU Energi, Johan Hustad, da han åpnet konferansen foran de håpefulle studentene og et ekspertpanel bestående av aktører fra internasjonal akademia, forskning og næringsliv. Antiklimakset kom ganske raskt, da de fagre visjonene gikk over til en serie talere og presentasjoner, der den samlede konklusjonen virket å være at det er gass, av alle ting, som skal bli den store, dominerende energibæreren i verden de kommende 50 årene.

Det internasjonale energibyrået IEA, som konsistent og grovt har undervurdert utviklingen innen sol- og vindenergi i hver eneste rapport de siste 15 årene, kunne i sin innledning konstatere at veksten i fornybar energi kom til å følge en lineær og ikke særlig bratt lærekurve fram mot 2050 – stikk i strid med den eksponensielle utviklingen som i virkeligheten skjer i sol-, vind- og batteriteknologi. DNV GL Oil & Gas fulgte på med spådommer om at produksjon og bruk av gass virkelig vil skyte fart de neste årene, og ta over for kull som verdens primære energikilde. Det hele ble kronet med et fullt ettermiddagsprogram viet gass, karbonfangst- og lagring.

Tatt i betraktning dagens kullandel i verdens elektrisitetsmiks vil en slik utvikling på kort sikt kunne bidra til enorme relative utslippskutt, noe som i seg selv selvfølgelig vil være positivt. Men alle som har fulgt med i timen vet at dette er langt fra godt nok. Vi er på overtid, og vi kan rett og slett ikke tillate at vi binder oss selv til videre fossilavhengighet og de følgene det vil få for miljø og mennesker verden over. Dette ser land som India og Kina, som planlegger og gjennomfører en aggressiv utbygging av sol og vind på bekostning av kull.

Den pågående fornybarrevolusjonen vi ser i verden må ikke treneres av en idé om at gass skal være broen til fremtiden - en idé Norsk olje- og gassindustri i årevis har prøvd å presse på både EU og norsk offentlighet gjennom sin lobbyvirksomhet og sine politiske kampanjer. Fornybar energiproduksjon- og lagring må styrkes av stadig sterkere politiske tiltak, samtidig som en aktivt kutter i alle former for fossil energibruk. Hver krone investert i videre olje- og gassatsing er en krone mindre investert i produksjon av fornybar energi!

I sitt omfang er overgangen til et globalt energisystem basert utelukkende på fornybar energi en oppgave hinsides det meste menneskeheten har stått ovenfor før, og det er helt riktig det Hustad ved NTNU påpeker: Vi må rigge oss som om det var en krig vi sto overfor. NTNU vet at hva slags energiframtid vi får, først og fremst er noe vi bestemmer - den kommer ikke rekende av seg selv. Nettopp derfor er det så skuffende å se hvordan universitetet i dette tilfellet har gitt en hjelpende hånd til fossilindustriens aller viktigste prosjekt: Å innbille Norge at en fossil framtid er en slags naturlov som vi bare må legge mest mulig til rette for, og at alt er flott så lenge vi bare renser vekk deler av CO2-utslippene på skattebetalernes regning.

Vi kan ikke tillate at enorme fossilaktører som Statoil kjøper seg innpass hos studentene og gradvis endrer den offentlige diskursen gjennom PR-kampanjer og fancy konferanser. Vi kan ikke tillate at fossilbransjens idé om gass som broen til fornybarsamfunnet får feste seg blant oss som faktisk skal arve denne planeten. Hvis NTNU først skal arrangere konferanser for norsk gass bør de hete ting som "Gasslobbyens våte drømmer", og de bør etterfølges av konferanser ved navn som "Hvor fort vil fornybare løsninger drepe olje- og gassindustrien?" og "Hvor mange sykehjemsplasser vil vi miste i 2040, hvis fellesskapet betaler oljelobbyens neste investeringsfest?".

La oss håpe at dette er det siste året vi ser at NTNU løper olje- og gassnæringens ærender, og at neste års konferanse retter fokus mot den virkelige energiovergangen som begynner å skje der ute i verden - den overgangen som vil kreve alt det vi kan mestre av felles, målrettet vilje og innsats.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Fakultet skjerper regler for rus og alkoholbruk

IV-dekan Olav Bolland ved NTNU vil redusere sannsynligheten for ulykker og trakassering, og sikre et bedre arbeids- og studiemiljø gjennom en tydelig holdning til alkoholbruk.

Fikk du med deg disse sakene i UA?

Troll-bil, kontorplasser, streik og eposttrøbbel er tema i noen av de mest leste sakene i Universitetsavisa så langt i år.

Professor sparket etter varsler om trakassering

En professor ved Kunsthøgskolen i Oslo er avskjediget etter en rekke varsler om seksuell trakassering mot studenter.