Ytring:

Advarer mot University Inc.

Vi advarer mot kommersialisering av høyere utdanning globalt og uttrykker bekymring over at høyere utdanning i økende grad sees på som en vare, fremfor som et felles gode og en rettighet.
I mange land er vi vitne til at både offentlige og private institusjoner tilbyr høyere utdanning til svært høye kostnader og ofte med lav kvalitet, skriver leder Beathe Øgård i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond og leder Mats Beldo i Norsk studentorganisasjon. 
        
            (Foto: SAIH/NSO (Skjalg Bøhmer Wold))

I mange land er vi vitne til at både offentlige og private institusjoner tilbyr høyere utdanning til svært høye kostnader og ofte med lav kvalitet, skriver leder Beathe Øgård i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond og leder Mats Beldo i Norsk studentorganisasjon.  Foto: SAIH/NSO (Skjalg Bøhmer Wold)

En ny UNESCO-rapport bør få varsellampene til å blinke for norske myndigheter og alle andre som ser viktigheten av god høyere utdanning. Samtidig som flere unge enn noen gang søker seg til høyere utdanning, ser vi en ansvarsfraskrivelse fra det internasjonale samfunnet og nasjonale myndigheter, som svarer med økt kommersialisering og manglende kvalitetskontroll.

I 2015 startet 213 millioner unge voksne sin høyere utdanning - en økning på 29 prosent fra 2000. Økningen i antall gryende studenter gjenspeiles dessverre ikke i økningen av finansiering til høyere utdanning. Tvert imot har høyere utdanning i mange land blitt underfinansiert av det offentlige i lang tid og henger lavt på agendaen i den internasjonale utviklingspolitikken.

Funn fra UNESCOs Global Education Monitoring Report (GEM) viser en tydelig fremvekst av private tilbydere innen høyere utdanning. Dette gjelder ikke minst i lav- og mellominntektsland, som for eksempel i Burundi og Rwanda der to av tre studerer ved private institusjoner.

I mange land er vi vitne til at både offentlige og private institusjoner tilbyr høyere utdanning til svært høye kostnader og ofte med lav kvalitet. Regningen for høyere utdanning er flyttet over på studentene og deres foreldre og belaster de eksisterende studietilbudene. På toppen av dette ser vi at internasjonalt anerkjente utdanningsaktører tar til orde for å øke avgifter for studenter, som Gordon Brown og the Education Commission.

Fremveksten av nye aktører innen privat høyere utdanning stiller krav til kvalitetssikring. Mange land har ikke utviklet tilstrekkelige systemer for å validere utdanningen som tilbys. I 2016 var 3422 av 4274 høyere utdanningsinstitusjoner i Indonesia ikke validert.

UNESCO arbeider nå med å lage en global konvensjon for kvalitetssikring av høyere utdanning. Denne kan være et viktig bidrag til økt transparens og bedre informasjonsutveksling om kvalitet globalt. Økt bevissthet kan bidra til at nasjonale myndigheter iverksetter ulike tiltak, eksempelvis mot useriøse kommersielle aktører. Dette er prosess hvor Norge må vise eierskap og støtte.

FNs bærekraftsagenda slår fast i delmål 4.3 at man innen 2030 skal sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, herunder universitetsutdanning, til en overkommelig pris. Vi er skrekkelig langt unna innfrielsen av dette i dag og konkrete verktøy trengs.

Regjeringen har tatt lederskap på utdanningsbistand i utviklingspolitikken og bidratt med økte midler og som en pådriver for global mobilisering av ressurser. Vi oppfordrer derfor regjeringen til å se helhetlig på utdanningsløpet og styrke satsningen på høyere utdanning i utviklingspolitikken.

Denne ytringen sto først på trykk i Klassekampen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.


UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Klimautslipp fra oljesand er høyere enn det næringa sier

CO2-utslippene fra oljeutvinning fra oljesand i Canada er langt høyere enn det oljenæringen oppgir selv, ifølge forskere.

Nord vil avvikle campus på Nesna og Sandnessjøen

Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen har nå lagt fram sin innstilling til endring av universitetets studiestruktur.

Midlertidighet:

Mener oppsparte midler er løsningen, ikke økonomisk avstraffing av ledere

Forskerforbundet har ikke troen på NTNUs forslag om å straffe ledere økonomisk ved vedvarende midlertidighet. I stedet bør institusjonene rigge seg slik at de har råd til å ha folk ansatt, også når eksternfinansieringen tar seg en siesta, mener fagforeningslederen.

Drikking på jobb mest utbredt blant forskere

Forskere er den yrkesgruppen som er hissigst på flasken, i hvert fall i arbeidstiden. Det kommer frem av Folkehelseinstituttets andre rapport om alkohol og arbeidsliv.