Ytring:

Advarer mot University Inc.

Vi advarer mot kommersialisering av høyere utdanning globalt og uttrykker bekymring over at høyere utdanning i økende grad sees på som en vare, fremfor som et felles gode og en rettighet.
I mange land er vi vitne til at både offentlige og private institusjoner tilbyr høyere utdanning til svært høye kostnader og ofte med lav kvalitet, skriver leder Beathe Øgård i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond og leder Mats Beldo i Norsk studentorganisasjon.
(Foto: SAIH/NSO (Skjalg Bøhmer Wold))

I mange land er vi vitne til at både offentlige og private institusjoner tilbyr høyere utdanning til svært høye kostnader og ofte med lav kvalitet, skriver leder Beathe Øgård i Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond og leder Mats Beldo i Norsk studentorganisasjon. Foto: SAIH/NSO (Skjalg Bøhmer Wold)

En ny UNESCO-rapport bør få varsellampene til å blinke for norske myndigheter og alle andre som ser viktigheten av god høyere utdanning. Samtidig som flere unge enn noen gang søker seg til høyere utdanning, ser vi en ansvarsfraskrivelse fra det internasjonale samfunnet og nasjonale myndigheter, som svarer med økt kommersialisering og manglende kvalitetskontroll.

I 2015 startet 213 millioner unge voksne sin høyere utdanning - en økning på 29 prosent fra 2000. Økningen i antall gryende studenter gjenspeiles dessverre ikke i økningen av finansiering til høyere utdanning. Tvert imot har høyere utdanning i mange land blitt underfinansiert av det offentlige i lang tid og henger lavt på agendaen i den internasjonale utviklingspolitikken.

Funn fra UNESCOs Global Education Monitoring Report (GEM) viser en tydelig fremvekst av private tilbydere innen høyere utdanning. Dette gjelder ikke minst i lav- og mellominntektsland, som for eksempel i Burundi og Rwanda der to av tre studerer ved private institusjoner.

I mange land er vi vitne til at både offentlige og private institusjoner tilbyr høyere utdanning til svært høye kostnader og ofte med lav kvalitet. Regningen for høyere utdanning er flyttet over på studentene og deres foreldre og belaster de eksisterende studietilbudene. På toppen av dette ser vi at internasjonalt anerkjente utdanningsaktører tar til orde for å øke avgifter for studenter, som Gordon Brown og the Education Commission.

Fremveksten av nye aktører innen privat høyere utdanning stiller krav til kvalitetssikring. Mange land har ikke utviklet tilstrekkelige systemer for å validere utdanningen som tilbys. I 2016 var 3422 av 4274 høyere utdanningsinstitusjoner i Indonesia ikke validert.

UNESCO arbeider nå med å lage en global konvensjon for kvalitetssikring av høyere utdanning. Denne kan være et viktig bidrag til økt transparens og bedre informasjonsutveksling om kvalitet globalt. Økt bevissthet kan bidra til at nasjonale myndigheter iverksetter ulike tiltak, eksempelvis mot useriøse kommersielle aktører. Dette er prosess hvor Norge må vise eierskap og støtte.

FNs bærekraftsagenda slår fast i delmål 4.3 at man innen 2030 skal sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, herunder universitetsutdanning, til en overkommelig pris. Vi er skrekkelig langt unna innfrielsen av dette i dag og konkrete verktøy trengs.

Regjeringen har tatt lederskap på utdanningsbistand i utviklingspolitikken og bidratt med økte midler og som en pådriver for global mobilisering av ressurser. Vi oppfordrer derfor regjeringen til å se helhetlig på utdanningsløpet og styrke satsningen på høyere utdanning i utviklingspolitikken.

Denne ytringen sto først på trykk i Klassekampen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.


UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Hun vil flytte 250 mediefolk så nært NTNU som mulig

Når NRK Trøndelag nå skal vurdere hvor de skal holde til i fremtiden står en samlokalisering med NTNU øverst på ønskelisten.

Sliter med å finne noen som kan bygge 250 studentboliger billig nok

Gjøvik: De nye studentboligene lar vente på seg. Et halvt år etter at spaden etter planen skulle stikkes i jorden har Sit fremdeles ikke funnet en entreprenør som er billig nok.

Ytring:

Etter- og videreutdanning ved NTNU

I sin nyttårstale slo statsminister Erna Solberg fast at «ingen i det norske arbeidslivet skal gå ut på dato». Det er tverrpolitisk enighet om å satse mer på etter- og videreutdanning, og NTNU tar utfordringen med å bidra enda mer.  

Rektoren lot industrien bestemme innholdet i ny studie

Arendal: Norsk industri mener et godt samarbeid mellom industri og akademia er nødvendig for å at utdanningene skal være relevante. Samtidig er flere skeptiske til å la industrien diktere for mye.