Ytring:

Når internasjonal kommersialisering av utdanning øker

SAIH-kampanjen får støtte fra ni universitets- og høgskolerektorer i denne ytringen.
Mari Sundli Tveit og Gunnar Bovim er blant rektorene som har skrevet under på et innlegg til støtte for SAIH-kampanjen. 
        
            (Foto: Tore Oksholen)

Mari Sundli Tveit og Gunnar Bovim er blant rektorene som har skrevet under på et innlegg til støtte for SAIH-kampanjen.  Foto: Tore Oksholen

En advarsel mot økt internasjonal kommersialisering av høyere utdanning er budskapet i en kampanje fra studentene i Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) og Norsk studentorganisasjon (NSO). Som rektorer støtter vi intensjonen i kampanjen.

Antallet universitetsstudenter i verden har økt kraftig, fra 13 millioner i 1960 til 200 millioner i 2015. At stadig flere får tilgang til ny kunnskap med muligheter for å endre egne liv og samfunn er svært gledelig.

Imidlertid er det bekymringsfult hvis konsekvensene fører til at kvaliteten går ned og at forskjellene globalt øker. Økningen i antall studenter følges ikke alltid av en økning i finansiering. Tvert imot har høyere utdanning i mange land blitt underfinansiert av det offentlige. Det har av ulike årsaker ført til at andre tilbydere nå dekker gapet mellom mangel på tilbud og den økende etterspørselen fra kunnskapshungrige studenter. Internasjonalt øker presset på inntjening, og dermed også på skolepenger og studieavgifter.

Nye aktører er ikke en trussel i seg selv når nasjonale myndigheter tar et ansvar for å sikre høyere utdanning av høy kvalitet. Dessverre er ikke alle myndigheter like bevisst på dette ansvaret og valideringen kan være mangelfull.  FNs bærekraftsmål stadfester også at «en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis.» Dersom vi skal komme i mål med FNs bærekraftsmål er vi avhengig av at det finnes godt kvalifiserte folk. Dermed er det også behov for en kvalitetssikret høyere utdanning tilgjengelig for ungdom i alle land. Vi støtter derfor helhjertet opp om UNESCOs viktige arbeid med å lage en global konvensjon for kvalitetssikring av høyere utdanning. Det er viktig for å bygge tillit, øke transparens og bedre informasjonsutveksling globalt. Men det er like viktig at nasjonale og internasjonale myndigheter tar et selvstendig ansvar og ikke overlater det til kommersielle aktører. Velstående land, som Norge, har et spesielt ansvar og bør øke sin innsats slik at det blir vanskeligere for useriøse tilbydere av høyere utdanning å operere i et sårbart globalt marked.

Vitenskap og dannelse bygger på friheten til å lære og å forske og på at kunnskap er verdifullt i seg selv. Som rektorer er vi stolte av at samfunnsoppdraget vårt også strekker seg ut over våre landegrenser. Studentens kampanje mot økt internasjonal kommersialisering av høyere utdanning fortjener derfor oppmerksomhet.

Gunnar Bovim, NTNU

Svein Stølen, UiO

Dag Rune Olsen, UiB

Mari Sundli Tveit, NMBU

Marit Boyesen, UiS

Anne Husebekk, UiT

Petter Aasen, HSN

Vidar Haanes, MF

Frank Reichert, UiA

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Gjesteskribenten:

Ville dagens studenter klart å bevare Bakklandet og Møllenberg?

Det er vanskelig å engasjere studentmassen, men vi studenter bør velge å engasjere oss aktivt i by- og campusutformingen ved å verne om trehusbebyggelsen i Grensen.

- En toppstyrt lederstil

Visjonær, men ikke flink nok til å ivareta de ansatte, er Kristin Dæhlis karakteristikker av Bovims periode som rektor.

Nybø: Bovim har stor politisk teft

- Gunnar Bovim har stor politisk teft. Det er en stor styrke ved ham som person, sier statsråd Iselin Nybø.

Gunnar Bovim går av som rektor

Gunnar Bovim går av som rektor ved NTNU. Anne Borg blir konstituert som rektor.