Ytring:

Et grønt konsept kan gi Campus mening

For at valg av løsning for et fremtidig NTNU campus skal gå fra å være en hodepine til en vinn-vinn situasjon for universitetet, byen, folk og fremtiden bør det velges et konsept som samler, skriver Bjørn Røe.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Foto: Sølvi W. Normannsen

Det er i dag vist mange mulige og umulige tomter for eventuelle universitetsfunksjoner. Med det og de foreslåtte løsninger øker forvirringen og det er vanskelg å forstå hva som kan gagne universitetet og byen.

Campusmøtet i Samfundet torsdag 15.mars då viste like fullt at det er en åpning og et håp for en løsning der man kan enes: Hjertet i campus vil være Høyskole-og Elgseterparken. Hele grøntdraget må sikres som en ”Central park” som skal gi liv til hele denne delen av byen og universitetet. Grensen må sikres og hegnes om. Dette blir en lunge som trengs i et teknisk-naturvitenskapelig universitet, og som underbygger mottoet ’Kunnskap for en bedre verden’, et universitet som viser at naturen og menneskelig akivitet hører sammen, men naturen må gis rom og sikres en trygg eksistens. Bygninger og landskap, studier og avkobling, barn, studenter, voksne og gamle i naturlige møtesteder i det fri.

Når dette sentrale grønnelementet er sikret, vil universitetet og byen finne egnede tomter å bygge på, mulighetene er mange. Illusjonen om at alle bygninger må henge sammen eller være tett innpå hverandre må man forlate i og med at den delen av universitetet der det var mulig, og som var basert på slik tankegang, nemlig Dragvoll er forlatt. Nå må universitetet finne seg i det valget som er tatt og ta hver byggesak som en utfordring, både ved å skape gode lærings-og forskningsmiljø, men samtidig bygge og utvikle byen. Samvirke mellom de store enhetene Gløshaugen, St.Olavs hospital, Kalvskinnet og randbebyggelse rundt parkarealet CAMPUSHJERTET og byens befolkning er en fruktbar visjon eller konsept. Første steg er sikring av hele parken, da får man et godt utgangspunkt videre.  

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Jenter til makten i Velferdstingets nye ledelse

Den nye ledelsen til Velferdstinget består av Ragnhild Karlsen Dalslåen, Stine Johannessen og Martine Lysebo.

Disse fem studentene stiller til NTNUs styre

Her kan du bedre kjent med kandidatene.

Råd fra dagens to representanter

- Stem på noen du tror har samme verdisett som deg, anbefaler Christoffer Vikebø Nesse.

Mange sivilingeniører og naturvitere står uten jobb

Ferske mastere innen teknologi og realfag sliter med å få relevante jobber. Mannlige sivilingeniører og kandidater med innvandrerbakgrunn strever mest, viser ny undersøkelse fra Nifu.