Ytring:

Et grønt konsept kan gi Campus mening

For at valg av løsning for et fremtidig NTNU campus skal gå fra å være en hodepine til en vinn-vinn situasjon for universitetet, byen, folk og fremtiden bør det velges et konsept som samler, skriver Bjørn Røe.
(Foto: Sølvi W. Normannsen)

Foto: Sølvi W. Normannsen

Det er i dag vist mange mulige og umulige tomter for eventuelle universitetsfunksjoner. Med det og de foreslåtte løsninger øker forvirringen og det er vanskelg å forstå hva som kan gagne universitetet og byen.

Campusmøtet i Samfundet torsdag 15.mars då viste like fullt at det er en åpning og et håp for en løsning der man kan enes: Hjertet i campus vil være Høyskole-og Elgseterparken. Hele grøntdraget må sikres som en ”Central park” som skal gi liv til hele denne delen av byen og universitetet. Grensen må sikres og hegnes om. Dette blir en lunge som trengs i et teknisk-naturvitenskapelig universitet, og som underbygger mottoet ’Kunnskap for en bedre verden’, et universitet som viser at naturen og menneskelig akivitet hører sammen, men naturen må gis rom og sikres en trygg eksistens. Bygninger og landskap, studier og avkobling, barn, studenter, voksne og gamle i naturlige møtesteder i det fri.

Når dette sentrale grønnelementet er sikret, vil universitetet og byen finne egnede tomter å bygge på, mulighetene er mange. Illusjonen om at alle bygninger må henge sammen eller være tett innpå hverandre må man forlate i og med at den delen av universitetet der det var mulig, og som var basert på slik tankegang, nemlig Dragvoll er forlatt. Nå må universitetet finne seg i det valget som er tatt og ta hver byggesak som en utfordring, både ved å skape gode lærings-og forskningsmiljø, men samtidig bygge og utvikle byen. Samvirke mellom de store enhetene Gløshaugen, St.Olavs hospital, Kalvskinnet og randbebyggelse rundt parkarealet CAMPUSHJERTET og byens befolkning er en fruktbar visjon eller konsept. Første steg er sikring av hele parken, da får man et godt utgangspunkt videre.  

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Hun vil flytte 250 mediefolk så nært NTNU som mulig

Når NRK Trøndelag nå skal vurdere hvor de skal holde til i fremtiden står en samlokalisering med NTNU øverst på ønskelisten.

Sliter med å finne noen som kan bygge 250 studentboliger billig nok

Gjøvik: De nye studentboligene lar vente på seg. Et halvt år etter at spaden etter planen skulle stikkes i jorden har Sit fremdeles ikke funnet en entreprenør som er billig nok.

Ytring:

Etter- og videreutdanning ved NTNU

I sin nyttårstale slo statsminister Erna Solberg fast at «ingen i det norske arbeidslivet skal gå ut på dato». Det er tverrpolitisk enighet om å satse mer på etter- og videreutdanning, og NTNU tar utfordringen med å bidra enda mer.  

Rektoren lot industrien bestemme innholdet i ny studie

Arendal: Norsk industri mener et godt samarbeid mellom industri og akademia er nødvendig for å at utdanningene skal være relevante. Samtidig er flere skeptiske til å la industrien diktere for mye.