Ytring:

Fast vs. midlertidig – får vi en avklaring snart? 

Økt bruk av faste forskerstillinger, vil mest sannsynlig bety økt bruk av oppsigelser. Likevel, i privat sektor klarer en å ansette folk fast, og da bør staten også klare det.
Dagens situasjon med uklare retningslinjer, varierende praksis på tvers av fakultet og en generell uforutsigbarhet gagner hverken ledelse eller ansatte, mener Sigurd Sagen Vildåsen
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Dagens situasjon med uklare retningslinjer, varierende praksis på tvers av fakultet og en generell uforutsigbarhet gagner hverken ledelse eller ansatte, mener Sigurd Sagen Vildåsen Foto: KRISTOFFER FURBERG

Debatten rundt midlertidighet i vitenskapelige stillinger har tilspisset seg den siste tiden, som vi kan se av flere innlegg i Universitetsavisa. Det ligger også an til at NTNUs styre skal legge prinsipielle føringer på sitt styremøte i juni. Får vi nå noen tydelige avklaringer på en årelang verkebyll?

For øvrig, jeg ser av innkallingen til møtet i Sentralt samarbeidsutvalg (SESAM) at de mye omtalte innovasjonsledere-stillingene skal drøftes fredag 13. april. Det som ikke er avklart er om dette skal være faste eller midlertidige stillinger. Typisk nok så kommer denne beslutningen før styret skal behandle de prinsipielle rammene i juni.

Etter snart fem år som midlertidig ansatt og med erfaringer fra ulike universitetspolitiske organer, så har jeg hørt mange av argumentene som brukes i denne saken. Her er noen:

For fast ansettelse

* Ved utlysning så tiltrekkes de mest kompetente kandidatene av utsiktene til en fast stilling.

* Utryggheten ved å stå i en midlertidig stilling er en sterkt psykisk påkjenning.

* Langsiktighet gjør at den ansatte investerer i arbeidsplassen.

For midlertidig ansettelse

* Det er «risiko» ved å ansette fast, siden det binder opp framtidige ressurser og reduserer handlingsrom.

* Behovet for arbeidsoppgaver er av midlertidig art, for eksempel i eksternfinansierte prosjekter.

* Feilansettelse er vanskelig å rette opp på grunn av det sterke stillingsvernet i staten.

Dagens situasjon med uklare retningslinjer, varierende praksis på tvers av fakultet og en generell uforutsigbarhet gagner hverken ledelse eller ansatte. Det finnes vanskelig dilemma, men desto viktigere at ledelsen og styret ved NTNU bruker tid og energi på denne saken. Elefanten i rommet er at økt bruk av faste forskerstillinger, vil mest sannsynlig bety økt bruk av oppsigelser. Likevel, i privat sektor klarer en å ansette folk fast, og da bør staten også klare det.

Avslutningsvis har jeg lyst til å minne om at rekkefølgen i den videre prosessen er sentral. Det kan være lurt å avklare prinsippene før en fatter beslutninger i konkrete saker (les: innovasjonslederne), og ikke motsatt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

Relaterte artikler

Kan få dårligere pensjon og 200 000 mindre i lønn

Lønnsforskjellen mellom privat og offentlig sektor er stor, samtidig som pensjonsordningen i det offentlige kan bli dårligere. I tillegg er det nesten umulig å få fast jobb ved universitetet, mener NTNU-stipendiat Sigurd Vildåsen. Nå velger han bort offentlig sektor.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Hun vil flytte 250 mediefolk så nært NTNU som mulig

Når NRK Trøndelag nå skal vurdere hvor de skal holde til i fremtiden står en samlokalisering med NTNU øverst på ønskelisten.

Sliter med å finne noen som kan bygge 250 studentboliger billig nok

Gjøvik: De nye studentboligene lar vente på seg. Et halvt år etter at spaden etter planen skulle stikkes i jorden har Sit fremdeles ikke funnet en entreprenør som er billig nok.

Ytring:

Etter- og videreutdanning ved NTNU

I sin nyttårstale slo statsminister Erna Solberg fast at «ingen i det norske arbeidslivet skal gå ut på dato». Det er tverrpolitisk enighet om å satse mer på etter- og videreutdanning, og NTNU tar utfordringen med å bidra enda mer.  

Rektoren lot industrien bestemme innholdet i ny studie

Arendal: Norsk industri mener et godt samarbeid mellom industri og akademia er nødvendig for å at utdanningene skal være relevante. Samtidig er flere skeptiske til å la industrien diktere for mye.