Ytring:

Skrinlegg forslaget om å legge ut forelesningene på nett!

Høyre ser ut til å tro at undervisning er det samme som forelesning. De har et gammeldags syn på undervisning i høyere utdanning.
Anne Charlotte Torvatn har en rekke innvendinger mot Høyres ønske om å filme alle forelesninger.
(Foto: Privat)

Anne Charlotte Torvatn har en rekke innvendinger mot Høyres ønske om å filme alle forelesninger. Foto: Privat

Én av de fem resolusjonene Høyres landsmøte vedtok i helga heter «Et bedre Norge med digitalisering». Her fastslår blant annet Høyre et mål om at kunnskap skal være digitalt tilgjengelig for alle. Ett av underpunktene Høyre har satt opp for digitalisering, er: «Stimulere universiteter og høyskoler til å legge læringsmateriell fritt tilgjengelig på nett. Målet er å gjøre all undervisning på offentlige institusjoner digitalt tilgjengelig innen 2025.». Forslaget er svært problematisk, og bør skrinlegges så fort som mulig.

Forslaget bærer preg av at Høyre har et gammeldags syn på undervisning i høyere utdanning. De ser ut til å tro at undervisning er det samme som forelesning. De glemmer også at all undervisning er en del av et større forløp, og ikke kan forstås isolert.

La meg ta det siste punktet først: En undervisningstime i for eksempel kjemi på andre året på sivilingeniørutdanningsstudiet vil ikke stå alene. De vil bygge på at studentene allerede har kjemi fra første året. Trolig vil også andre emner, som matematikk, være nødvendige støtteemner. For at en tilfeldig person som skulle ha lyst til å se denne undervisningen skal få utbytte av det, må vedkommende altså se på all undervisningen i minst ett, trolig flere andre fag først. I tillegg kommer det at studentene har lest et pensum før timen. De har også trolig hatt laboratorieøvelser og laboratorierapporter i faget, som også er en bakgrunn for undervisningen. Så det å se på undervisningen i de andre emnene, er trolig ikke nok. At noen på egen hånd skulle orke å følge undervisningen i flere ulike fag, gjennomføre øvelser og oppgaver og lese pensum, er svært minimal.

I tillegg kommer at annet moment, og det er at undervisningen mest sannsynlig ikke bare består av forelesning. Dette varierer selvsagt fra fag til fag, men i mange fag er det store innslag av dialog og diskusjoner. I mine timer er det bare deler av undervisningen der jeg snakker. Studentene får blant annet gruppeoppgaver av ulike slag, som oppsummeres mot slutten. Skal disse diskusjonene filmes? De er en viktig del av læringsprosessen til studentene, men vil ofte være uinteressante å se på.

I tillegg kommer en rekke etiske og juridiske vurderinger her: Er det lov å filme studentene uansett, eller må hver enkelt student skrive under på at det er greit for hver time? Hva om noen ikke vil skrive under? Og hvordan påvirker det studentenes interesse for å delta i undervisningen at de vet at de blir filmet? Hva om de etterpå angrer på noe de sa? Kan de få den delen av filmen fjernet? I tillegg kommer det at i hvert fall jeg, og mange med meg i lærerutdanningen, diskuterer praksis med studentene. Hvordan er det juridiske vernet til barn og foreldre og lærere på praksisskolene? Vi snakker selvsagt ikke om skolenavn eller elevnavn, men hva om praksislærer ser at studenten omtaler vedkommende negativt? Eller at en elev ser en student omtale noe vedkommende elev har gjort? Her er det en rekke juridiske feller. Jeg vil anta at en rekke andre studier, for eksempel innen helse og barnevern, har samme problemstilling.

Det finnes også et rettighetsspørsmål her. NTNU underviser blant annet i entreprenørskap, der man jobber med å etablere bedrifter. Hva om det kommer ut bedriftshemmeligheter i undervisningen? Jeg antar det det også kan være andre spørsmål om rettigheter som jeg ikke ser fordi jeg ikke kjenner de aktuelle fagene.

Høyres forslag har også et økonomisk aspekt. NTNU alene har 600 auditorier som må utstyres med opptaksutstyr. Dette krever opplæring, det må vedlikeholdes osv.  Og hvem skal filme undervisningen? Et fastmontert kamera dekker trolig lite, og kan dessuten stoppe opp uten at noen merker det. I tillegg kommer kostnadene ved å legge ut og systematisere undervisningen (tagge emne osv.), og med å lagre slike enorme mengder data (og hvor lenge skal det forresten lagres?). Å filme alle undervisning er altså svært dyrt.

For å oppsummere, har man en ordning som er svært dyr, som trolig fører til mindre studentdeltagelse i undervisningen og som har en rekke juridiske problemer. Denne ordningen vil trolig kunne brukes av ytterst få personer, om noen. Jeg anbefaler Høyre å skrinlegge prosjektet så fort som mulig!

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Hun vil flytte 250 mediefolk så nært NTNU som mulig

Når NRK Trøndelag nå skal vurdere hvor de skal holde til i fremtiden står en samlokalisering med NTNU øverst på ønskelisten.

Sliter med å finne noen som kan bygge 250 studentboliger billig nok

Gjøvik: De nye studentboligene lar vente på seg. Et halvt år etter at spaden etter planen skulle stikkes i jorden har Sit fremdeles ikke funnet en entreprenør som er billig nok.

Ytring:

Etter- og videreutdanning ved NTNU

I sin nyttårstale slo statsminister Erna Solberg fast at «ingen i det norske arbeidslivet skal gå ut på dato». Det er tverrpolitisk enighet om å satse mer på etter- og videreutdanning, og NTNU tar utfordringen med å bidra enda mer.  

Rektoren lot industrien bestemme innholdet i ny studie

Arendal: Norsk industri mener et godt samarbeid mellom industri og akademia er nødvendig for å at utdanningene skal være relevante. Samtidig er flere skeptiske til å la industrien diktere for mye.