Til minne om Rigmor Austgulen

Professor Rigmor Austgulen døde 19. april, 68 år gammel. Venner og kolleger ved NTNU mottok dødsbudskapet med sorg og vemod. Men også i takknemlighet over alt det Rigmor var, og alt hun etterlot seg.
Som kollega og fagperson var Rigmor Austgulen faglig sterk, modig og tydelig, skriver Gunnar Bovim og Bjørn Gustafsson.
(Foto: Frida H. Gullestad)

Som kollega og fagperson var Rigmor Austgulen faglig sterk, modig og tydelig, skriver Gunnar Bovim og Bjørn Gustafsson. Foto: Frida H. Gullestad

Rigmor Austgulen avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1975, og hun var den første kvinnelige medisiner som disputerte og ble tildelt graden Dr. med ved Universitetet i Trondheim (UNIT) i 1988. Hun ble ansatt som førsteamanuensis i pediatri ved UNIT i 1989 og senere professor i medisin ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin ved NTNU i 1999. Hennes forskningsfelt var svangerskapsforgiftning, og hun var lidenskapelig engasjert i forskningen for å bedre liv og helse for gravide og deres barn.

Rigmor Austgulen har vært en sterk og tydelig rollemodell for svært mange ved NTNU, og en foregangskvinne innen forskning, formidling, undervisning og likestilling.

Innen forskning har hun etablert tverrfaglige internasjonale samarbeid og skapt internasjonal anerkjennelse spesielt for sin pionerinnsats innen avsløringen av risikogener for svangerskapsforgiftning. Hun har aktivt formidlet betydningen av molekylær og genetisk forskning til allmennheten, og hun har bygget opp pasientbiobanker som fortsatt vil benyttes til forskning i mange år.

Ved NTNU vil hun alltid bli husket for sin betydningsfulle innsats for universitetet. Som medlem av Underdalutvalget var hun med på å legge det faglige og organisatoriske grunnlaget for det som i 1996 ble Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. Det var en naturlig videreføring av det arbeidet at hun som prorektor, sammen med rektor Emil Spjøtvoll, skulle lede det nyetablerte NTNU.

Som prorektor markerte Austgulen seg som en sterk pådriver for å bedre likestillingen innen teknologiske fag gjennom en rekke viktige tiltak; som innføring av «jentepoeng», «Jenter og data» og prosjektet «Kvinner-Karriere-Kultur». Mange av tiltakene ble senere modeller for likestillingsarbeidet ved andre utdanningsinstitusjoner. For dette arbeidet ble hun tildelt NTNUs likestillingspris i 2002.

Hun bidro også sterkt til å øke rekrutteringen av medisinere til forskning, ved å etablere forskerlinjen som en del av medisinutdanningen.  

Som kollega og fagperson var Rigmor Austgulen faglig sterk, modig og tydelig, med en sterk vilje til å få til gode ting og skape endring der det trengtes. Samtidig var hun et godt medmenneske. Hun var omsorgsfull og flink til å ta vare på enkeltindividet. Hun hadde et grunnleggende godt humør og var fargerik i mer enn en forstand.

Rigmor Austgulen har satt dype og varige spor ved NTNU. Hun levde og virket i tråd med universitetets motto: hun skapte kunnskap for en bedre verden.
 


 

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU sperrer epost for Mac-brukere

Etter over en uke med enorme epostproblemer på NTNU har IT-avdelingen torsdag sperret for bruk av epost på Mac.

Eksamenstabbe rammet medisinstudenter

En menneskelig feil førte til at tredjeårs medisinstudenter ved NTNU kunne lese seg fram til fasit på en del av eksamensoppgavene. Studenter og fakultetsledelse har sittet i møte torsdag formiddag for å finne løsning.

Partene enige - streiken avblåst

Partene i statsoppgjøret bekrefter at de er enige, og streiken er avverget.

UiO må spare 100 millioner

Universitetet i Oslo må antakelig kutte om lag 100 millioner kroner i rammen kommende år. Ved andre universiteter og høgskoler er underforbruk blitt årsak til bekymring for Kunnskapsdepartementet.