Ytring:

Vi skal utvikle gode kontorløsninger

Å bytte arbeidsstasjon ofte i løpet av en arbeidsdag er sjelden hensiktsmessig og ikke et krav i en aktivitetsbasert løsning.
Ledergruppen i Statsbygg sitter i aktivitetsbaserte kontorløsninger. Her er administrerende direktør Harald Nikolaisen og kommunikasjonsdirektlr Hege Njaa Aschim.
(Foto: Trond Isaksen)

Ledergruppen i Statsbygg sitter i aktivitetsbaserte kontorløsninger. Her er administrerende direktør Harald Nikolaisen og kommunikasjonsdirektlr Hege Njaa Aschim. Foto: Trond Isaksen

Jan Wilhelm Bakke og Knut Inge Fostervold beskriver i Universitetsavisa aktivitetsbaserte arbeidsplasser (ABW) som et konsept som krever .. «hyppig bytte av en arbeidsstasjon for å fungere, gjerne flere ganger daglig».  Videre legger de også til grunn at det er nødvendig med underdekning i et ABW-konsept: «…arbeidsstasjoner for 75 av 100 ansatte med free seating og clean desk». Begrepet Statsbyggs/KMDs ABW-konsept lanseres også.

Statsbygg kjenner seg ikke igjen i definisjonen Bakke og Fostervold legger til grunn i sin artikkel om aktivitetsbaserte kontorarbeidsplasser. Vi anbefaler ingen å løpe fra plass til plass for å løse oppgavene sine i løpet av en dag. ABW er ikke ett spesifikt konsept, men en løsning som åpner for ulike måter å jobbe på i forhold til de oppgaver virksomheten har. Statsbygg/KMD har ikke en egen ABW-løsning. Aktivitetsbaserte arbeidsplasser kan ha cellekontor, felles arbeidssoner, stillesoner, små rom, store rom, sosiale soner – alt etter hva som ansees viktig og riktig for at medarbeiderne og virksomheten skal levere best mulig i dag og i fremtiden.

Det er viktig å se fremover når vi skal bygge nytt i dag. Nye teknologiske løsninger gir stadig større mobilitet og fremtvinger nye arbeids- og samarbeidsformer. Det er avgjørende at  vi også utvikler gjennomtenkte løsninger for konsentrasjonskrevende oppgaver. Sammen med de enkelte virksomhetenes ledelse og medarbeidere utforsker og utvikler vi  hva som er et hensiktsmessig arbeidsplasskonsept for dem, slik at de kan nå sine mål. Det er gitt en arealnorm på 23 kvadratmeter i Kommunal- og moderniseringsdepartementets instrukser. Normen gjelder for nye bygg i statlig sektor. Statsbygg vurderer normen i all hovedsak som tilstrekkelig for å kunne gi ulike virksomheter gode og tilpassede løsninger. Både Statsbygg og virksomhetene har også krav på seg til å forholde seg til økonomiske vilkår, og å ta hensyn til klima og energiforbruk. Dette setter også rammer for valg av byggeprosjekt og kontorløsninger.

Å bytte arbeidsstasjon ofte i løpet av en arbeidsdag er sjelden hensiktsmessig og ikke et krav i en aktivitetsbasert løsning. Ingen er tjent med løsninger som ikke fungerer godt. Vi er helt enige med Bakke og Fostervold i at dårlige løsninger kan gi tapt arbeidstid og energi og føre til tap av mestring og kontroll i jobben, og i verste fall sykdom. Vi skal ikke utvikle dårlige kontorløsninger sammen med våre kunder som gjerne skal flytte inn i sine nye bygg om fem til ti år. Vi skal lage gode, gjennomtenkte, helhetlige, hensiktsmessig løsninger som møter medarbeiderne og virksomhetens reelle behov. Da kan virksomheten levere sitt beste også i fremtiden.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Mener NTNUs akademiske frihet blir innskrenket

NTNU får flengende kritikk av Kristian Gundersen for sin håndtering av kontroversen omkring nettstedet Resetts intervju med Øyvind Eikrem. Han får delvis følge av Anine Kierulf. Begge er kritiske til dekan Marit Reitans bruk av begrepet «ytringsansvar.»

Norce-tilsette mistar millionar i pensjon

Ei gruppe tilsette i Norce protester mot den nye pensjonsordninga deira, som eldre arbeidstakarar taper pengar på.

NTNU-studenter føler seg nedprioritert av St. Olavs

En gruppe medisinstudenter sendte i september en bekymringsmelding om NTNU-studenters ugunst ved ansettelse ved St. Olavs. - Vi ansetter de best kvalifiserte søkerne, svarer St. Olavs.