Ytring:

Innovasjonsløft ved Fakultet for ingeniørvitenskap

Seram Coatings, Scout, Kahoot er eksempler på samfunnsnyttige innovasjoner med stort økonomisk potensiale som stammer fra fagmiljøene ved NTNU. Det skjer mye bra på innovasjon, men potensialet for forbedringer er betydelig – Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) setter nå i gang en rekke tiltak for å løfte innovasjonsområdet.
For å stimulere til økt innovasjonstakt har IV-fakultetet fra 2018 innført en motivasjonsordning for innmeldte innovasjoner. Dette er et av flere tiltak for å løfte innovasjonsområdet, skriver dekan Olav Bolland (bildet), professor Ingvald Strømmen, og prodekan Ingrid Schjølberg.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

For å stimulere til økt innovasjonstakt har IV-fakultetet fra 2018 innført en motivasjonsordning for innmeldte innovasjoner. Dette er et av flere tiltak for å løfte innovasjonsområdet, skriver dekan Olav Bolland (bildet), professor Ingvald Strømmen, og prodekan Ingrid Schjølberg. Foto: KRISTOFFER FURBERG

Skrevet av dekan Olav Bolland, professor Ingvald Strømmen, og prodekan Ingrid Schjølberg (alle ved NTNUs Fakultet for ingeniørvitenskap)

Med de globale utfordringer og teknologiske skifter som vi i dag står overfor er innovasjonsmulighetene større enn noen gang og NTNU kan i enda større grad generere innovative bidrag for å styrke norsk nærings- og arbeidsliv, og bidra til en bedre verden. NTNU har et ansvar for å levere enda bedre på innovasjon, som en viktig del av samfunnsoppdraget. Når fakultet for ingeniørvitenskap (IV) nylig utviklet sin forskningsstrategi ble 11 av FNs 17 bærekraftmål adressert. Norsk næringsliv og forvaltning deltok i betydelig omfang med å utvikle strategien. NTNU utdanner en stor andel av nasjonens MSc- og BSc-kandidater i teknologi. Disse må bli endringsagenter for å sikre et konkurransedyktig arbeidsliv.

For å løfte fram innovasjon har fakultetet tatt følgende initiativer:

«Minor» for masterstudenter i teknologi

Den såkalte «Minor»-ordningen består av 4 innovasjonsrettede emner som tas som en del av den ordinære Masterutdanningen. Alle teknologifakultetene har sluttet seg til dette initiativet og tilbudet vil være generelt tilgjengelig fra 2019. Det betyr at nyutdannete masterkandidater i teknologi vil få mer innovasjonsrettet kunnskap til beste for nasjonen. Bachelorutdanningen i teknologi har også fattet interesse for et slikt tilbud og planlegging av tilsvarende tilbud er i gang.

Innmelding av innovasjoner - DOFI

IV-fakultetet er opptatt av å synliggjøre de innovative samfunnsbidrag som faktisk gjøres i vår virksomhet. I både studentprosjekter og forskningsprosjekter produseres det mange ideer til forbedring av produkter, tjenester og arbeidsmetoder, dvs. innovasjoner. Ved NTNU er vi ikke gode nok til å indentifisere og videreforedle ideer som fremkommer. Det er i samarbeid med TTO utviklet et nytt og forenklet 2-siders skjema for innmelding av innovasjoner som et nytt DOFI-skjema (Disclosure of Innovation/Invention). TTO har nå tatt i bruk dette skjemaet for hele NTNU. Å melde inn identifiserte innovasjoner er viktig for å vise omfanget av innovasjoner, og for å øke bevisstheten og kunnskapen om verdien av innovasjoner. Noen av innovasjonene vil kunne gå inn i et såkalt «Tech trans»-løp etter en gjennomgang av TTO. Et «Tech trans»-løp handler om å gå i en prosess for å se på muligheten for å lage patenter med eventuell lisensiering, eller starte nye bedrifter. 

Motivasjonsordning for innmelding av ideer

For å stimulere til økt innovasjonstakt har IV-fakultetet fra 2018 innført en motivasjonsordning for innmeldte innovasjoner. Etter en gjennomgang av hver ide av institutt og TTO, gir fakultetet en økonomisk uttelling - 50 000 kr - for hver innmeldt innovasjon. Denne uttellingen går både til idehaver og instituttet. Noen av de innmeldte innovasjonene vil ha potensial til å gå i et «Tech trans»-løp. TTO beslutter hvilke innovasjoner som går inn i en slik prosess. Slike innovasjoner vil få ytterligere økonomisk uttelling fra fakultetet, også i dette tilfellet både til idehaver og institutt.

I tillegg vil IV-fakultetet vil ansette 3 innovasjonsledere som prorektor nå har tildelt. Ved IV vil disse komme innenfor havrom, energi og bygg.

Gjennom disse tiltakene vil IV-fakultetet utvikle god kultur for innovasjon og nyskaping, fra bunn og i bredde.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Eg har ikkje data som hobby

«Ikkje no lenger. Eg hadde det  ein gong, for omlag førti år sidan,» skriv Lars Lundheim, som minner om at det er noko som heiter omstillingskostnader.

Kina med krass kritikk av norsk forskningsstrategi for Svalbard

Kina retter sterk kritikk mot at norske myndigheter begrenser forskningsaktiviteten på Svalbard.

Bekymring for støy og ferdsel i byggeperioden

Merete Kvidal varslet tøffe krav til entreprenørene slik at det skal bli mulig å overleve på Gløshaugen under byggeperioden.

Innbruddsyv brøt opp denne døren på jakt etter verdisaker

NTNU Vakt og service bekrefter at det har vært et innbrudd i Hovedbygget.