Ytring:

Quo vadis - NTNUs nye campus ?

Merete Kvidal og Bjarne Foss gir til beste en statusoppdatering på campusprosjektet i dette innlegget.

Campusutviklingen har blitt kompleks og går i rask takt framover. I dette innlegget vil vi forsøke å gi deg en oversikt over hva som skjer når med campus i Trondheim, og hvilke beslutninger som snart skal tas.

Campus i to prosjekter
Campusutviklingen er i dag organisert i to ulike prosjekter: Campusprosjektet og Samlokaliseringsprosjektet. Campusprosjektet skal realisere NTNUs visjoner for framtidens campus, og har et langsiktig perspektiv med 2027 som horisont. Samlokaliseringsprosjektet skal realisere effekter av fusjonen gjennom å samlokalisere fagmiljøer, med en horisont på 2-3 år.

Samlokalisering i 2018 og 2019
Samlokaliseringsprosjektet innebærer primært ombygging av eksisterende bygningsmasse for å samle lærerutdanningen på Kalvskinnet og flytte bachelorutdanningen innen ingeniørfag til Gløshaugen. Det betyr at Kalvskinnet vil huse Norges største lærerutdanningsmiljø samtidig som hele ingeniørutdanningsstigen fra bachelor til ph.d. samles på Gløshaugen. Samlingen av lærerutdanningen fullføres i løpet av inneværende år. Deretter samles geovitenskap-miljøene i et nybygg i Valgrinda neste år.

Andre planlagte flytteprosesser i samlokaliseringsprosjektet utsettes med minst ett år. Begrunnelsen for dette er både kapasitet i vår egen organisasjon og tilpasning til campusprosjektet som går over i en detaljeringsfase neste år. Det er avgjørende viktig at samlokaliseringsprosjektet tilpasses planene i det langsiktige campusprosjektet. En gevinst av dette vil være færre flytteprosesser for fagmiljøene.

Ambisjoner for Gløshaugenområdet
Campusprosjektet fikk en flott nyhet i januar når regjeringen vedtok en ramme på 92.000m nybygg og 45.000m ombygginger. Våre langsiktige ambisjoner for framtidens campus sentrert rundt Gløshaugen, kan konkretiseres i 3 punkter:
Den utløsende faktoren er flyttingen av fagmiljøene på Dragvoll til Gløshaugen. I tillegg til Dragvoll-miljøene skal også kunst og musikkfagmiljøene samles i Gløshaugenområdet. Unntaket er det marintekniske miljøet på Tyholt som forblir der og forsterkes med et eget prosjekt - Ocean Space Center, og lærerutdanningen som holder til på Kalvskinnet.
For det andre vil vi utvikle arealer for å ivareta et forsterket samarbeid med samfunnet rundt oss. Vi ønsker for eksempel arealer for eksterne partnere som ønsker å plassere seg i umiddelbar nærhet av oss, arealer for innovasjon og oppstartsbedrifter, og arealer for etter- og videreutdanning.
For det tredje vil vi samarbeide med SINTEF og St. Olavs hospital om felles utvikling og sambruk av arealer. For å ta SINTEF som eksempel handler dette om nybygg som SINTEF planlegger, om fellesarealer, og om arealer som NTNU leier av SINTEF og omvendt.

Arbeidsplasser
Det er umulig å fortelle om  Campusprosjektet uten å nevne arbeidsplasser for den enkelte medarbeider. Arealnormen for regjeringsbeslutningen er 23m pr ansatt, noe som i liten grad tillater egne kontorer. For å gi rom for små enekontor til en del ansatte forsøker vi nå å øke arealnormen.   Campusprosjektet arbeider også videre med kartlegging og dokumentasjon av behovet for skjermede arealer godt egna for individuelt konsentrasjonsarbeid ved NTNU.

Beslutninger i nær framtid
Campusutviklingen fokuserer nå på å ivareta totaliteten i planleggingen. Planleggingen må også foregå i henhold til reglene som gjelder for store statlige byggeprosjekter – noe som betyr at planleggingen tar tid. Campusprosjektet er inne i en fase hvor viktige strategiske beslutninger skal foretas i løpet av det neste halvåret. Dette inkluderer prinsipper for plassering av Dragvoll-miljøene, særlig hvor tett de integreres med fagmiljøene på Gløshaugen. Et annet strategisk valg er fleksibiliteten i arealene, for eksempel om de kan benyttes til ‘alle’ formål, det vil si utdanning, forskning og innovasjon. I tillegg kommer en avveining av prioritering av fellesarealer i forhold til arbeidsplasser slik som læringsarealer og cellekontor. Et tredje eksempel er prinsipper for eksperimentell infrastruktur som konsentrasjon eller desentraliserte laboratorier.

Oppdatert og relevant info om campusutviklingene finner du for øvrig på ntnu.no/campusutvikling og https://www.ntnu.no/samlokalisering

Til slutt vil vi vise tidslinjen for Campusprosjektet slik totalbildet ser ut nå:

 
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Jeg er ikke bekymret for den akademiske friheten ved NTNU

«Universitetsledelsen skal aldri opptre på en måte som fører til selvsensur», slår SU-dekan Marit Reitan fast i dette intervjuet.

Mener NTNUs akademiske frihet blir innskrenket

NTNU får flengende kritikk av Kristian Gundersen for sin håndtering av kontroversen omkring nettstedet Resetts intervju med Øyvind Eikrem. Han får delvis følge av Anine Kierulf. Begge er kritiske til dekan Marit Reitans bruk av begrepet «ytringsansvar.»

Professor leverte bok for sent, ilagt 2250 euro i bot

En tysk psykologiprofessor er ilagt en bot på 2.250 euro for å ha levert tilbake 50 bøker til høyskolens bibliotek for sent. Saken har nå havnet i retten.

Norce-tilsette mistar millionar i pensjon

Ei gruppe tilsette i Norce protester mot den nye pensjonsordninga deira, som eldre arbeidstakarar taper pengar på.