Ytring:

Etter- og videreutdanning ved NTNU

I sin nyttårstale slo statsminister Erna Solberg fast at «ingen i det norske arbeidslivet skal gå ut på dato». Det er tverrpolitisk enighet om å satse mer på etter- og videreutdanning, og NTNU tar utfordringen med å bidra enda mer.  

Arbeidslivet vil trenge stadig mer fleksibel og oppdatert kompetanse. Betydningen av å lære hele livet øker fordi de teknologiske endringene kommer raskere. Både for enkeltpersoner, bedrifter og offentlige institusjoner er ny kompetanse og endringsevne viktig for å være konkurransedyktig.

Selv om holdningen blant politikere og næringslivsledere er svært så positive til økt omfang av etter- og videreutdanning (EVU), går utviklingen i motsatt retning. Fra 2008 til 2017 sank andelen av befolkningen i alderen 22-59 år som har deltatt i formell videreutdanning (som gir studiepoeng) fra 11 til 8 %, ifølge statistikk fra Kompetansebehovsutvalget. NTNU har gitt tydelige signaler til det politiske miljøet om at intensjonen om betydelig økning av EVU fordrer tilstrekkelige økonomiske rammebetingelser; både for bedrifter og offentlige institusjoner som vil gi ansatte EVU, og for den enkelte som vil ta EVU uavhengig av sin arbeidsgiver.  Det er også viktig med langsiktige økonomiske rammebetingelser for institusjoner, som NTNU, for å kunne tilby et omfattende og godt EVU-tilbud.

Ved NTNU har vi en ambisjon om å doble omfanget av etter- og videreutdanningen i hele bredden av vår virksomhet løpet av de kommende år. Hvordan gjør vi det?

  1. NTNU må ansette flere vitenskapelige ansatte for å håndtere den økte virksomheten. Dette må bli en del av vårt oppdrag på linje med ordinær undervisning, forskning, formidling og nyskapingsaktivitet.
  2. NTNU må utvikle flere tilbud og mer markedsføring. Tilbudet knyttet til digitalisering må øke.
  3. NTNU må effektivisere og strømlinjeforme måten vi organiserer og administrerer EVU.
  4. NTNU etablerer høsten 2018 et Oslo-kontor med fasiliteter for å holde EVU-kurs samt å ha kontormuligheter for NTNUere på opphold i Oslo-området.

Workshop 31. august

NTNU arrangerer en workshop for ansatte om EVU 31. august kl. 10:30 – 15:30 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim.

Formålet med workshopen er å dele erfaringer og få fram ideer til hvordan vi skal øke omfanget av etter- og videreutdanning, og spesielt innen tilbud knyttet til digitalisering. Det blir en presentasjon av en undersøkelse om kompetansebehov for EVU i Norge, digitale verktøy, eksempler på tilbud fra NTNU-miljøer og behov hos samarbeidspartnere i arbeidslivet, etablering av Oslo-kontor, organisering av og rammebetingelser for EVU ved NTNU, og informasjon om markedsføring av EVU.

Påmelding gjøres her

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva

Da sjefen gav medarbeiderne makten til å bestemme lokasjon for årets medarbeidersamtale, fikk Egil Galaaen Gjølme en spesiell idé.

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.

Rektor ved Nord avgår:

- Valgte selv å gå av

Bjørn Olsen varslet fredag ettermiddag at han fratrer som rektor ved Nord universitet. Han går av på dagen, og han går etter eget ønske.