Ytring:

Etter- og videreutdanning ved NTNU

I sin nyttårstale slo statsminister Erna Solberg fast at «ingen i det norske arbeidslivet skal gå ut på dato». Det er tverrpolitisk enighet om å satse mer på etter- og videreutdanning, og NTNU tar utfordringen med å bidra enda mer.  

Arbeidslivet vil trenge stadig mer fleksibel og oppdatert kompetanse. Betydningen av å lære hele livet øker fordi de teknologiske endringene kommer raskere. Både for enkeltpersoner, bedrifter og offentlige institusjoner er ny kompetanse og endringsevne viktig for å være konkurransedyktig.

Selv om holdningen blant politikere og næringslivsledere er svært så positive til økt omfang av etter- og videreutdanning (EVU), går utviklingen i motsatt retning. Fra 2008 til 2017 sank andelen av befolkningen i alderen 22-59 år som har deltatt i formell videreutdanning (som gir studiepoeng) fra 11 til 8 %, ifølge statistikk fra Kompetansebehovsutvalget. NTNU har gitt tydelige signaler til det politiske miljøet om at intensjonen om betydelig økning av EVU fordrer tilstrekkelige økonomiske rammebetingelser; både for bedrifter og offentlige institusjoner som vil gi ansatte EVU, og for den enkelte som vil ta EVU uavhengig av sin arbeidsgiver.  Det er også viktig med langsiktige økonomiske rammebetingelser for institusjoner, som NTNU, for å kunne tilby et omfattende og godt EVU-tilbud.

Ved NTNU har vi en ambisjon om å doble omfanget av etter- og videreutdanningen i hele bredden av vår virksomhet løpet av de kommende år. Hvordan gjør vi det?

  1. NTNU må ansette flere vitenskapelige ansatte for å håndtere den økte virksomheten. Dette må bli en del av vårt oppdrag på linje med ordinær undervisning, forskning, formidling og nyskapingsaktivitet.
  2. NTNU må utvikle flere tilbud og mer markedsføring. Tilbudet knyttet til digitalisering må øke.
  3. NTNU må effektivisere og strømlinjeforme måten vi organiserer og administrerer EVU.
  4. NTNU etablerer høsten 2018 et Oslo-kontor med fasiliteter for å holde EVU-kurs samt å ha kontormuligheter for NTNUere på opphold i Oslo-området.

Workshop 31. august

NTNU arrangerer en workshop for ansatte om EVU 31. august kl. 10:30 – 15:30 på Clarion Hotel & Congress i Trondheim.

Formålet med workshopen er å dele erfaringer og få fram ideer til hvordan vi skal øke omfanget av etter- og videreutdanning, og spesielt innen tilbud knyttet til digitalisering. Det blir en presentasjon av en undersøkelse om kompetansebehov for EVU i Norge, digitale verktøy, eksempler på tilbud fra NTNU-miljøer og behov hos samarbeidspartnere i arbeidslivet, etablering av Oslo-kontor, organisering av og rammebetingelser for EVU ved NTNU, og informasjon om markedsføring av EVU.

Påmelding gjøres her

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ny rapport: 9 av 10 masterstudenter får relevant jobb

Langt de fleste som tar masterutdanning har etter få år en jobb som krever kompetansen deres. Andelen som ikke hadde trengt master varierer mellom faggruppene. 

Studenters helsedata lå åpent tilgjengelig på NTNU-nett

En tabbe førte til at studenters helsedata lå åpent tilgjengelig på NTNUs intranett i to år før man oppdaget hva som hadde skjedd.

Stort engasjement for nybygget ved Studentersamfundet

Nybyggkomiteen ved Studentersamfundet har fått inn over 1500 forslag fra medlemmer og frivillige på hvordan det nye bygget skal se ut. Torsdag kveld blir tre ferdige forslag avduket på huset.

Ytring:

Campus… men hva så?

«Også vi tapere må avslutte Campus-saken, f.eks. ved å gråte noen tårer over forsømte muligheter», skriver professor emeritus Arne b. Johansen i denne ytringen.