Ytring:

Rektoren kritiserer Olsens «kampanje mot høgskolen»

«Kai Olsen er ansatt ved Høgskolen i Molde og ønsker på tross av det han medgir er rekordgode resultater for oss, å avsette styret,» skriver rektor Steinar Kristoffersen i dette svaret på Olsens kritikk.
- De avgjørelsene Olsen er mest misfornøyd med har vært enstemmig fattet i to møter, skriver rektor Steinar Kristoffersen ved HiMolde.
(Foto: Arild J Waagbø/Panorama)

- De avgjørelsene Olsen er mest misfornøyd med har vært enstemmig fattet i to møter, skriver rektor Steinar Kristoffersen ved HiMolde. Foto: Arild J Waagbø/Panorama

Olsen skriver under med tittel og høgskolens navn, men ser ut til å oppfatte politiske, strategiske og taktiske prosesser på en måte som flertallet hos oss ikke kjenner seg igjen i. Høgskolen har som andre statlige virksomheter rett til å velge hvem som skal representere oss utad. Det gjør ikke Olsen. Derfor er det behov for en presisering.

Styret ved høgskolen består av elleve medlemmer, hvorav flertallet er valgt blant og av høgskolens ansatte og studenter. Fire er utpekt av Kunnskapsdepartementet fordi de anses å ha erfaring og egenskaper som gjør dem særlig skikket til å ivareta vårt samfunnsoppdrag. Det er selvfølgelig ingen av høgskolens styremedlemmer som kan kastes av en enkelt ansatt fordi han eller hun er uenig med dem. 

KAI A. OLSEN: Bør styret ved Høgskolen i Molde gå?

De avgjørelsene Olsen er mest misfornøyd med har vært enstemmigfattet i to møter. De er forankret i høgskolens strategi og våre eieres ønsker. De er støttet av det regionale næringslivet og ledende politikere. Dette mener Olsen tydeligvis at han alene basert på synspunkter fra utsiden, bør få kullkaste. 

Høgskolens samtaler med NTNU har allerede gitt god uttelling, og er viktige for våre partnere og vårt omdømme. Olsen har ikke deltatt i samtalene om dette hverken i styret eller med NTNU. Innlegget hans bærer preg av det. 

Kunnskapsdepartementet signaliserte i etatsstyringsmøtet med oss 7. juni stor tillit til høgskolens ledelse. Styret fikk honnør for sitt arbeid. Når høgskolens eiere, arbeidslivet vi skal betjene, våre akademiske samarbeidspartnere og studentene på ulike måter sier at de er fornøyd med Høgskolen i Molde, virker det ikke rasjonelt å si at styret har gjort alt feil. 

Olsen fortsetter likevel sin kampanje mot høgskolen i alle tilgjengelige trykte og digitale media. Jeg har problemer med å se at dette skaffer oss flere studenter, et bedre arbeids- og studiemiljø eller styrker vår regionale rolle. Det er derfor i denne sammenhengen viktig for meg å si at Olsen skriver innleggene sine som privatperson, og at han ikke på noen måte representerer Høgskolen i Molde i slike saker. 

Som rektor ved Høgskolen i Molde vil jeg si at jeg er stolt av arbeidsplassen vår og de ansatte som hver eneste dag gjør sitt beste for å oppfylle samfunnsoppdraget vårt. Samtlige styremedlemmer bidrar i felleskap til at dette skal være mulig. Samarbeidet med styret for Høgskolen i Molde er inspirerende, lærerikt og meningsfullt.  Jeg vil rette en stor takk til styret for innsatsen de gjør for Høgskolen i Molde.

Innlegget var først publisert i Panorama.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Universitetet i Tromsø:

Student fikk ikke medhold i retten

En sykepleiestudent i Tromsø gikk rettens vei etter å ha blitt utestengt fra praksisopplæring og klinisk undervisning i sykepleie, men fikk ikke medhold i Nord-Troms tingrett.

- Jeg tror ikke folk aner hvor mye festing det er på campus

I snitt er det snaut seks fester med alkohol på NTNU hver dag. - Trondheim er studentby nummer én, og da blir det raskt sånn, sier faglederen for NTNU Vakt og service.

Medarbeidersamtalen ble tatt i Nidelva

Da sjefen gav medarbeiderne makten til å bestemme lokasjon for årets medarbeidersamtale, fikk Egil Galaaen Gjølme en spesiell idé.

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.