Ytring:

Forskerforbundet ved UiB gir 40 000 i advokatbistand til Kristian Steinnes

«Selv er jeg veldig glad for å være tillitsvalgt ved Universitetet i Bergen og ikke ved NTNU,» skriver Forskerforbundet ved UiB i denne ytringen.
Forskerforbundet gir Steinnes 40 000 i hastestøtte til dekning av advokatutgifter. - Vi gjør dette ikke bare for å støtte Steinnes i denne vanskelige saken, men for å få bedre belyst hvilket rettsvern man har når man som tillitsvalgt eller talsperson utsettes for represalier fra en arbeidsgiver som oppleves som stadig mer autoritær, skriver Steinar Vagstad.
(Foto: Ingvild Fostevoll Melien/på Høyden)

Forskerforbundet gir Steinnes 40 000 i hastestøtte til dekning av advokatutgifter. - Vi gjør dette ikke bare for å støtte Steinnes i denne vanskelige saken, men for å få bedre belyst hvilket rettsvern man har når man som tillitsvalgt eller talsperson utsettes for represalier fra en arbeidsgiver som oppleves som stadig mer autoritær, skriver Steinar Vagstad. Foto: Ingvild Fostevoll Melien/på Høyden

Historieprofessor Kristian Steinnes, tidligere lokallagsleder for Forskerforbundet ved NTNU, er blitt tvangsflyttet til et annet institutt mot sin vilje, etter å ha gjort noe som arbeidsgiver ikke vil fortelle hva er fordi de har definert det som en personalsak og dermed unndratt det offentlighet.

Det er mye i denne saken som utenforstående vanskelig kan vite noe om. Det vi vet, er at Steinnes har opptrådt som tillitsvalgt og talsmann for en gruppe ansatte ved Institutt for historiske studier, og i den rollen formidlet kritikk av arbeidsmiljø/arbeidsforhold til sine overordnede (instituttleder/dekan). Som svar på dette blir han innkalt til møte med instituttledelsen. Tema for møtet er «hvem har sagt hva», og han får klar beskjed om å møte alene. Bare en slik reaksjon burde få alle varsellamper til å blinke.  

Steinnes avslo å møte instituttledelsen på slike vilkår, og det er grunn til å mistenke at dette kan ha vært utslagsgivende for beslutningen om å flytte han. Jeg er ikke jurist og kan ikke vite om dette er innenfor eller utenfor arbeidsgivers styringsrett – jeg vet imidlertid nok til å slå fast at instituttleder Fagerland her opptrer sterkt kritikkverdig og utviser det jeg vil karakterisere som grov uforstand i tjenesten.

Saken har vært kjent siden juni. Steinnes har fått juridisk bistand fra Forskerforbundet, men har ikke vært helt fornøyd med denne – han har kort fortalt fått beskjed om at dette er noe man bare må finne seg i. Han synes dette er urimelig og har derfor søkt forbundet om støtte til å engasjere en uavhengig advokat til å gjennomgå saken.

Søknaden har ligget hos Forskerforbundets generalsekretær i et par uker nå. Jeg skjønner at søknader må behandles skikkelig og vil ikke legge meg opp i forbundets saksbehandling. Sett herfra veier imidlertid hensynet til Steinnes tungt, så Forskerforbundet ved Universitetet i Bergen har besluttet (på ekstraordinært styremøte i dag) å garantere for inntil 40.000 kroner for utgifter til å engasjere en uavhengig advokat til å gjennomgå saken. Hvis generalsekretæren avslår søknaden om støtte vil vi gjerne betale.

Vi gjør dette ikke bare for å støtte Steinnes i denne vanskelige saken, men for å få bedre belyst hvilket rettsvern man har når man som tillitsvalgt eller talsperson utsettes for represalier fra en arbeidsgiver som oppleves som stadig mer autoritær. Selv er jeg veldig glad for å være tillitsvalgt ved Universitetet i Bergen og ikke ved NTNU.

Relaterte artikler

Konflikten ved IHS:

Steinnes: - Et angrep på min integritet

- Flyttingen er en sak. Men angrepet på min integritet, og at jeg tas hardt for å ha båret fram synspunkter og kritikk på vegne av andre, oppleves som verst, sier professor Kristian Steinnes.

Bitter konflikt ved IHS:

Beskylder ledelsen for «illegitim maktbruk»

Professor Kristian Steinnes er sentrum i en bitter konflikt ved Institutt for historiske studier (IHS). Et varsel om flytting av ham får en gruppe kolleger til å reagere skarpt. – Et uventet og hardt slag, sier Kristian Steinnes om flyttevarselet.

Konflikten ved IHS:

- Fare for utvikling av fryktkultur

- Ledelsen må ta dette på stort alvor, formaner tre professorer ved Institutt for historiske studier. De advarer mot utvikling av fryktkultur ved instituttet.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

What's in a name? Blant prosenter og dofessorer

«Hva er det med navn? Vil «dosent» noen gang i vår bransje lukte likestilt med «professor»? Jeg tror jeg vet svaret, og er heller ikke alene om det» skriver Dag Waaler i denne ytringen.

Ytringsfrihet og ytringsansvar

La det ikke være noen tvil: NTNU skal kompromissløst forsvare ytringsfriheten og den akademiske friheten. Samtidig vil jeg minne om at god ytringskultur også handler om det enkeltes ytringsansvar, skriver Marit Reitan i denne ytringen.

Campusservice topper fremdeles statistikken over sykefravær

Avdeling for campusservice har fortsatt høyt sykefravær, men trenden er nedadgående.

- Jeg regner med dette betyr at tvangsflyttingen oppheves

Tvangsflyttingen av Kristian Steinnes var begrenset i tid ut nåværende instituttlederperiode. Når instituttlederen nå trekker seg mener han tvangsflyttingen nå må oppheves.