Ytring:

- Nei, campussamling er ikke forsinket

- Det er ikke tilfelle at campussamlingen er forsinket slik Universitetsavisa skriver, ifølge prosjektdirektør for campusutvikling, Merete Kvidal.
- En forsinkelse i delprosesser innebærer ikke uten videre at hele samlingen forsinkes slik Universitetsavisa legger opp til i sin omtale, skriver Merete Kvidal i denne ytringen, hvor hun går i rette med UAs nylige artikkel om dette emnet.
(Foto: KRISTOFFER FURBERG)

- En forsinkelse i delprosesser innebærer ikke uten videre at hele samlingen forsinkes slik Universitetsavisa legger opp til i sin omtale, skriver Merete Kvidal i denne ytringen, hvor hun går i rette med UAs nylige artikkel om dette emnet. Foto: KRISTOFFER FURBERG

I Universitetsavisas artikkel 30. oktober skaper avisen et inntrykk av at samlingen av campus er forsinket. Dette er ikke tilfelle. For å forstå hvorfor, er det nødvendig å nyansere Universitetsavisas fremstilling noe.

Målet om fullført samling av campus i Trondheim innen 2027 ligger fremdeles fast.

En forsinkelse i delprosesser innebærer ikke uten videre at hele samlingen forsinkes slik Universitetsavisa legger opp til i sin omtale. Det ville forutsatt at delprosessen er på «kritisk linje» i prosjektplanen og at det er satt absolutte frister for framdriften av disse. Det er ikke tilfelle.

Premisset om forsinkelse er dermed feil. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet er Statsbygg i samarbeid med NTNU, akkurat nå i ferd med undersøke hvordan campussamlingen kan løses innenfor den arealrammen som regjeringen har satt på 95 000 m2 nybygg og 45 000 m2 ombygg. Vi ser også nøye på hva dette skal inneholde, hva det vil koste, hvor lang tid det vil ta å gjennomføre og hvilke byggeprosjekter dette skal deles opp i med mer. Det vil utgjøre grunnlaget for en politisk beslutning om planleggingsmidler som vil bevilges over Statsbudsjettet, forhåpentligvis i 2020.

Inntil disse rammene er satt, vil planleggingen av campus være i stadig utvikling, med planlegging og replanlegging i henhold til økt kunnskap og endringer i rammer, uten at dette medfører forsinkelser eller utsettelser på noe vis. Vi har hele tiden lagt opp til at campussamlingen skal planlegges og gjennomføres som et dynamisk prosjekt.

Videre i artikkelen sammenblandes to ulike prosesser som kjøres parallelt, og som begge setter premisser for planlegging av campussamling. Men det er altså ikke direkte bindinger mellom de to:

Det er Regjeringen, og i siste instans Stortinget gjennom Statsbudsjettet, som beslutter rammene for prosjektet: Hva prosjektet skal løse, hva det vil koste, forutsetninger for gjennomføring, finansiering med mer.

Parallelt foregår en kommunal prosess med planprogram (og i senere faser reguleringsplaner) som setter premissene for hvilke områder NTNU kan utforske for mulige universitetsbygg.  

Det at planprosessen får et annet tidsforløp enn vi opprinnelig forutså betyr ikke at campussamlingen er forsinket eller utsatt.  

Usikkerhet i politiske prosesser og vedtak både lokalt og nasjonalt, er en faktor vi må leve med og som ligger som en klar forutsetning for tidsplanleggingen. Som eksempel på politiske endringer som oppstår underveis kan vi nevne Bygningsrådets møte i Trondheim 6 mars.  Da vedtok de i sin behandling av planprogrammet at enkelte områder skulle tas ut av den videre utredningen mens andre skulle videreføres. Dette medførte endringer av konseptet vårt som ligger til grunn for planprogrammet, og til grunn for ytterligere utforsking av hvor det er mulig å plassere nye, gode universitetsbygg. 

Vi vet at dette kan være svært omfattende å sette seg inn. Derfor prioriterer vi også mest mulig direkte dialog, gjennom hyppige møter med berørte og interesserte, samt jevnlige åpne informasjonsmøter og høringer. Vi gjør også vårt beste for å imøtekomme behovet for informasjon og kontakt. Jeg oppfordrer alle som ønsker å vite mer om hva som foregår, hvorfor og hvordan om å ta kontakt med oss. Kontaktinfo finner dere på våre nettsider www.ntnu.no/campusutvikling.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

37 ansatte ved Oslomet sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering

37 ansatte ved Oslomet har blitt utsatt for seksuell trakassering ved OsloMet de siste tolv månedene, går det fram av universitetets medarbeiderundersøkelse.

NTNUs jentesatsning inspirerer andre nordiske universiteter

Universitetene Chalmers og Aalto har begge kopiert NTNUs satsninger for å lokke flere jenter til teknologifag. – Jeg ble veldig inspirert av Jenteprosjektet Ada, sier finske Marja Niemi.

GDPR og forskning:

- Dette er en forskningsvennlig reform

Norsk senter for forskningsdata omtaler GDPR som en forskningsvennlig reform, selv om den fører med seg noen strengere krav til norske forskere.

Nybø mener det er opp til universitetene å vurdere om det skal være lærerutdanning i distriktene

Under onsdagens muntlige spørretime i Stortinget ble statsråd Iselin Nybø konfrontert med den ventede lærermangelen i norsk skole.