Ytring:

Status for NTNUs varslingssystem og meldekanal for metoo-saker

«Ulempen med dagens system og rutiner er at de kan oppleves som noe tungvinte. Det pågår derfor to prosjekter som skal gjøre varsling enklere og tryggere, samtidig som det ryddes opp i rutinene for å følge opp sakene som meldes inn» skriver Ida Munkeby og Anne Borg i dette innlegget.
Organisasjonsdirektør Ida Munkeby og prorektor utdanningfor Anne Borg.
(Foto: Åge Hojem/Thor Nielsen/NTNU/Montasje)

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby og prorektor utdanningfor Anne Borg. Foto: Åge Hojem/Thor Nielsen/NTNU/Montasje

Selv om vi ennå ikke har fått på plass meldingskanalen for seksuell trakassering (#Metoo-knappen) på NTNUs nettsider vil vi understreke at universitetet også i dag har et system for å melde fra om slike hendelser. På Innsida finnes det nettsider både for studenter og for ansatte som forteller hvordan man skal gå fram.

Når det gjelder varsling av kritikkverdige forhold etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har alle rett til å varsle, både studenter, ansatte og eksterne. Varsleren selv bestemmer om vedkommende vil være anonym. Avhengig av varselets innhold og alvorlighetsgrad vurderer NTNU hvor saken skal behandles.

NTNU har også et reglement mot trakassering, utilbørlig adferd og alvorlige personalkonflikter som gjelder både for ansatte og for studenter når de har en form for arbeidstakerrelasjon til NTNU, f.eks. er læringsassistenter, er i praksis, er på laboratoriet mv. Reglementet gjelder også selv om en student som varsler ikke oppfyller disse vilkårene, men den hun/han klager på gjør det.

To forbedringsprosjekter

Ulempen med dagens system og rutiner er at de kan oppleves som noe tungvinte. Det pågår derfor to prosjekter som skal gjøre varsling enklere og tryggere, samtidig som det ryddes opp i rutinene for å følge opp sakene som meldes inn.

I juni i år startet prorektor for utdanning et prosjekt for å gjøre forbedringer og forenklinger av varslingssystemet for studenter. Arbeidet skjer i samarbeid med fakultetene. Det jobbes også med en teknisk løsning som er sikker og beskytter personvernet. Etter planen vil denne løsningen være klar for lansering ved utgangen av november.

I det andre prosjektet, som drives av HR- og HMS-avdelingen, er målet å lage en egen meldingskanal for seksuell trakassering (en #Metoo-knapp), som skal kunne brukes både av studenter og ansatte.

Grunnen til at dette arbeidet har tatt lengre tid enn forventet, slik Universitetsavisa forteller tirsdag, er først og fremst de strenge kravene til lagring og behandling av personopplysninger som følger av personvernforordningen GDPR. Det jobbes også for å sikre at den som blir anklaget får mulighet til å bli hørt (kontradiksjonsprinsippet). Målet er at knappen skal være på plass før årsskiftet.

Systemene som de to prosjektene lager skal «snakke sammen» slik at den som klager bare skal trenge å legge inn opplysninger ett sted. Samtidig som det skal bli enklere å melde fra er målet også å korte ned behandlingstiden av sakene, fordi konsekvensene av trakassering kan være meget belastende for den som utsettes for dette.

Kurser ledere og HR-folk

NTNU forsøker også å bekjempe uønsket atferd på andre måter. I år har temaet vært tatt opp på flere ledermøter og i opplæringen av ledere. I disse dager gjennomfører HR- og HMS-avdelingen omfattende kursing i forebygging av seksuell trakassering for ledere, hovedstillingsvalgte og HR-medarbeidere.

Varslingssystemer og rutiner er et sikkerhetsnett, men gode arbeidsmiljø skapes først og fremst i hverdagen av studenter, ansatte og ledere i fellesskap. Målet må være at vi alle opptrer respektfullt mot hverandre. På det viset oppfyller vi også en av NTNUs kjerneverdier.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

37 ansatte ved Oslomet sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering

37 ansatte ved Oslomet har blitt utsatt for seksuell trakassering ved OsloMet de siste tolv månedene, går det fram av universitetets medarbeiderundersøkelse.

NTNUs jentesatsning inspirerer andre nordiske universiteter

Universitetene Chalmers og Aalto har begge kopiert NTNUs satsninger for å lokke flere jenter til teknologifag. – Jeg ble veldig inspirert av Jenteprosjektet Ada, sier finske Marja Niemi.

GDPR og forskning:

- Dette er en forskningsvennlig reform

Norsk senter for forskningsdata omtaler GDPR som en forskningsvennlig reform, selv om den fører med seg noen strengere krav til norske forskere.

Nybø mener det er opp til universitetene å vurdere om det skal være lærerutdanning i distriktene

Under onsdagens muntlige spørretime i Stortinget ble statsråd Iselin Nybø konfrontert med den ventede lærermangelen i norsk skole.