Ytring:

- Dette kjenner vi oss ikke igjen i

«Vi har opplevd den nye bemanningsplanen med teamarbeid som utelukkende positiv», skriver en gruppe ansatte ved Campusservice, som reaksjon på en reportasje i Universitetsavisa.
En gruppe ansatte ved Campusservice reagerer på framstillingen av ny bemanningsplan slik den framkom i en reportasje i Universitetsavisa nylig.

En gruppe ansatte ved Campusservice reagerer på framstillingen av ny bemanningsplan slik den framkom i en reportasje i Universitetsavisa nylig.

Vi leste artikkelen i Universitetsavisa 7/12 ang. "Ny bemanningsplan rammer ansatte ved Campusservice". Vi føler at reportasjen ble skrevet på en sånn måte at det kan oppfattes som om meningene som der kom på trykk, representerer den gjengse mening blant - om ikke alle, så de fleste ansatte ved Campusservice.

Dette vil vi på det sterkeste avvise, og føler at den ikke bør få stå uimotsagt. Vi er 6 stk. ansatte ved Campusservice på Team Sør 1 og 2, med erfaring fra både vaktmesteryrket, renhold, temporært renhold og parkdrift. Vi har ulik fartstid i NTNU, men vi er godt kjent med bygningsmassen og dets ansatte.

Vinklingen som blir gjort i reportasjen før helgen, er noe vi ikke kjenner oss igjen i i det hele tatt, og det kan vi ikke stå inne for. Vi, som alle andre, ble berørt av omorganiseringen - noen av oss fikk helt nye arbeidsoppgaver, bygg, kolleger og ledere.

Vi har opplevd den nye bemanningsplanen med teamarbeid som utelukkende positiv - det vi ser på daglig basis, er økt effektivitet, mer samarbeid og mer kollegialt samhold. Vi kan være enig i at det stilles større krav til den enkelte ift teamarbeid - men hvorvidt dette skal være noe negativt stiller vi oss kritiske til.

Vi har faste vikarer, og Driftsoperatører og renholdere hjelper hverandre på tvers av arbeidsinstrukser og trør til der det trengs. Vi har gjennom årene hatt flere teamledere og områdeledere og forholdt oss til, og aldri har vi følt på den "fryktkulturen" det refereres til i artikkelen. Aldri har vi opplevd å få represalier for å ytre vår mening, komme med innspill eller rett og slett være uenig med ledelsen.

Tvert imot har vi følt innspill som velkomne, og har opplevd stor takhøyde hva uenigheter og meningsforskjeller angår. Jevnlig har vi møter med ledere og ansatte, hvor alle innspill er velkomne og blir lyttet til.

Etter fusjonen for snart 2 år siden, føler vi at kravet til effektivitet har blitt normalisert, og at teamarbeidet er en god modell. Sykefraværet har på vårt område gått ned, og særs lite av det eksisterende sykefraværet er arbeidsrelatert.

Vi får det beste utstyret å hjelpe oss med, og skulle noen ha behov for tilrettelagt arbeid eller utstyr pga. forskjellige årsaker, ser vi ikke annet enn at dette blir imøtekommet og fulgt opp.

Vi håper at også vår mening om saken kommer på trykk i UA, for denne saken har mange flere meninger og vinklinger enn det som kom på trykk før helgen, og vi kan ikke forholde oss stilltiende til anonyme ytringer fra noe man må gå ut ifra er noen få individer, som undergraver den fine arbeidsplassen NTNU faktisk er.

Mvh,

Tove Irene Haug - Driftsoperatør, Gløs Sør

Nils-Martin Jøssund - Driftsoperatør, Gløs Sør

Geir Blikeng - Driftsoperatør, Gløs Sør

Gøril Bidtnes - Anleggsgartner/Driftsoperatør, Gløs Sør/Park

Steinar Vårly - renholder, Gløs Sør

Geir Winum - Driftsoperatør, Gløs Sør

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.

Rektor ved Nord avgår:

- Valgte selv å gå av

Bjørn Olsen varslet fredag ettermiddag at han fratrer som rektor ved Nord universitet. Han går av på dagen, og han går etter eget ønske.

Ny regjeringsplattform:

Vil øke investeringene i universitetene

Dette lover regjeringen å gjøre for å styrke utdanning og forskning.

Hydros konsernsjef:

Hva jeg lærte av Alunorte-krisen

Ting kan plutselig endre seg. En stor institusjon som har gått i dypt engasjement i et land et helt annet sted i verden, kan plutselig få det vanskelig. Bare spør Svein Richard Brandtzæg. Hva kan NTNU lære av Norsk Hydros erfaring fra Brasil?