Ytring:

Studenter protesterer, godtar ikke helsekutt

Over 100 sykepleierstudenter ved NTNU i Ålesund i åpent brev til Helse Møre og Romsdal: «Det er vi og pasientene som må ta regninga. Det godtar vi ikke.»
- Vi godtar ikke jobbe for Helse MR om dette er veien de velger å gå, sier sykepleierstudentene som respons på kutt i 200 årsverk i Helse Møre og Romsdal.
(Foto: PRIVAT)

- Vi godtar ikke jobbe for Helse MR om dette er veien de velger å gå, sier sykepleierstudentene som respons på kutt i 200 årsverk i Helse Møre og Romsdal. Foto: PRIVAT

Til styret i Helse Møre og Romsdal ved styreleder Ingve Theodorsen:

Denne henvendelsen kommer som følge av styrevedtak om å redusere 200 årsverk i Helse Møre og Romsdal.

Vi, som kommende sykepleiere, vet at yrkesvalget vårt fra før av vil føre til en svært krevende arbeidshverdag. Vi vet at 1 av 5 sykepleiere velger seg nye yrkesveier, og at mange av oss blir sykemeldt som følge av arbeidsbelastningen. Likevel har vi valgt sykepleie som yrke. Vi brenner for pasientene våre, og derfor hever vi stemmene. Når Helse Møre og Romsdal skal redusere med 200 årsverk frykter vi at vår arbeidshverdag, og pasientenes løp gjennom helsetjenestene våre, vil bli desto mer krevende - og det godtar vi ikke.

Vi har forståelse for at arbeidet til HMR er komplekst og krevende. Krav om overskudd gir behov for å øke produktiviteten og effektiviteten. Samtidig bør HMR stille seg spørsmål om dette har gått så langt at det går ut over kvaliteten og verdigheten i pasientbehandlingen. De  bør også stille seg spørsmål om det vil ødelegge verdiene til de ansatte som dermed både blir syke og utmattet av arbeidet. I så fall bør de stå frem som gode ledere og forutse et forfall og aktivt komme med tiltak og handling da dagens styringsmodell ikke holder mål.

Om HMR i tråd med stortingsmeldinger ønsker kvalitetsforbedring, bedret pasientsikkerhet og et brukerorientert helsevesen, kan ikke dette gjøres ved å redusere antall stillinger. Ved å redusere antall stillinger og helsetilbud kan ikke disse målene nås, og man kan risikere at målene motarbeides. Sykepleierne kan omtrent ikke bruke tid på informasjon til pasienter og pasientopplæring i dag. Sykepleiere kan ikke jobbe kunnskapsbasert når man knapt har tid til å følge dagens rutiner.

Vi anser nedskjæringen i årsverk som et kortsiktig virkemiddel med langvarige og kostbare konsekvenser. Vi frykter ikke for vår mulighet til å få jobb, men vi frykter for hva den jobben vil innebære. For med økt arbeidsbelastning på sykepleierne vil konsekvensene kunne bli flere sykemeldinger, redusert pasientsikkerhet, flere reinnleggelser, mindre kunnskapsbasert praksis og sykepleiere uten tid til å utøve sykepleie.

Til slutt vil vi nevne at vi er svært kritiske til nedleggelsene og nedskjæringene i feltene knyttet til rus og psykisk helse, slik man nå tenker på Sjøholt DPS. Vi har møtt menneskene dette vil påvirke, vi vet hvilken trygghet tilbud som dette gir. Vi kan ikke sitte stille å se på at så viktige helsetilbud reduseres og fjernes.

Vi vil med dette på det sterkeste oppfordre styret i Helse Møre og Romsdal til å tenke nytt. Tenke investeringer som gir effektiviseringsgevinst, tenke fremtidsrettet og langsiktig. Vi forstår at dette er en krevende tid. Men vi vil ikke godta jobbtilbud i Helse Møre og Romsdal om dette er løpet som legges for vår fremtidige arbeidshverdag og pasientenes fremtidige behandlingstilbud.

- Vi godtar ikke jobbe for Helse Møre og Romsdal om tiden vår til pasientkontakt skal bli enda kortere.

- Vi godtar ikke jobbe i et system hvor vi vil ha enda større sjanse til å bli utbrent.

- Vi godtar ikke jobbe som sykepleiere om vi ikke skal få tid til å gi sykepleie.

- Vi godtar ikke være en del av et system som raserer pasienttilbudet

- Vi godtar ikke å måtte sette til side alt det viktige faget vi har lært for å tilfredsstille et så lavt budsjett.

- Vi godtar ikke jobbe for Helse MR om dette er veien de velger å gå. Med kutt i 200 årsverk vet vi at det er vi og pasientene som må ta regninga. Det godtar vi ikke.

Med hilsen fra kull 2016 ved NTNU Ålesund

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Sensurfrist:

Stend det verkeleg so bra til?

Studentane må være bra nøgde med studieprogrammet sitt når det er sensurfristen som opptek dei, skriv Lars Lundheim i denne ytringen.

Rektor ved Nord avgår:

- Valgte selv å gå av

Bjørn Olsen varslet fredag ettermiddag at han fratrer som rektor ved Nord universitet. Han går av på dagen, og han går etter eget ønske.

Ny regjeringsplattform:

Vil øke investeringene i universitetene

Dette lover regjeringen å gjøre for å styrke utdanning og forskning.

Hydros konsernsjef:

Hva jeg lærte av Alunorte-krisen

Ting kan plutselig endre seg. En stor institusjon som har gått i dypt engasjement i et land et helt annet sted i verden, kan plutselig få det vanskelig. Bare spør Svein Richard Brandtzæg. Hva kan NTNU lære av Norsk Hydros erfaring fra Brasil?