Ytring:

Nord universitet er på rett vei

- Nord universitet er et godt universitet for studentene, for ansatte, for regionen og nasjonen, skriver styreleder Vigdis Moe Skarstein og konstituert rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet i denne ytringen.
Vigdis Moe Skarstein (t.v.), her avbildet med statsråd Iselin Nybø, og konstituert rektor Hanne Solheim Hansen har stor tro på at Nord universitet vil lykkes. 
        
            (Foto: Helene Mariussen)

Vigdis Moe Skarstein (t.v.), her avbildet med statsråd Iselin Nybø, og konstituert rektor Hanne Solheim Hansen har stor tro på at Nord universitet vil lykkes.  Foto: Helene Mariussen

Mange gode krefter jobber for at Nord universitet hele tiden skal bli enda bedre. Vi har stor tro på at vi sammen skal lykkes med dette arbeidet.

Nord universitet er et ungt universitet, født av en fusjon for tre år siden. Vi har i dag 1.200 ansatte og 12.000 studenter, fordelt på flere studiesteder i Nordland og Trøndelag.


Det trengs et universitet i denne regionen som består av både Nordland og Trøndelag, et universitet mellom Universitetet i Tromsø og NTNU. Derfor er det viktig både for Nordland og Trøndelag at vi lykkes. Derfor har vi næringslivet i det som er vår region i ryggen. Og vi har Kunnskapsdepartementet i ryggen fordi Nord universitet er viktig i den norske universitets- og høgskolesektoren.


Men mest av alt har vi tro på at vi lykkes fordi vi har ansatte og studenter som jobber hardt og bidrar hver eneste dag for framtidens Nord universitet.


Nord universitet er den viktigste kunnskapsinstitusjonen innenfor en region som dekker to fylker. Ved å utvikle vår forskning og utdanning innen profilområdene Blå og grønn vekst, Innovasjon og entreprenørskap og Helse, velferd og oppvekst, skal Nord universitet bidra til fortsatt bærekraftig verdiskapning i regionen. Våre profilområder avspeiler regionens naturgrunnlag, nærings- og samfunnsliv. Derfor skal vi også som universitet være til stede med vår forskning og våre utdanninger både på nasjonale og internasjonale arenaer – og være en aktiv deltaker i kunnskapssamfunnet. Lykkes vi regionalt spiller vi også en rolle nasjonalt og internasjonalt.

Nord universitet er et spennende universitet i god utvikling. Og vi er optimister på vegne av framtiden til dette universitetet. Det er godt å vite at forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø også er det.

Undervisningen av studentene dette vårsemesteret er godt i gang, og det er også arbeidet med rekruttering til studiene for neste studieår. Det jobbes også kontinuerlig med å utvikle og forbedre våre studieprogram og fornye undervisningsmetodene.

For tiden har Nord universitet noen viktige utfordringer. De skal vi løse. Sammen med Kunnskapsdepartementet har vi identifisert de viktigste utfordringene, og konkretisert dem i en utviklingsavtale. Vi vet hvor vi er – og vi vet hvor vi skal.

Vi gjennomfører nå landets største kompetanseløft, samtidig som vi jobber målrettet med å forbedre utdanningskvaliteten og vårt systematiske kvalitetsarbeid ytterligere. Vi kjører også et større studiestedsstrukturprosjekt til fastsatt tidsplan. Dette er en del av at vi er et ungt universitet og ennå midt i en fusjon som må ta tid.

I tillegg er vi varslet periodisk tilsyn fra NOKUT av vårt kvalitetsarbeid, samtidig som NOKUT er i gang med en revisjon av vår doktorgrad (ph.d.) i studier av profesjonspraksis, som er en av Nord universitets fire doktorgrader. En ph.d. i studier av profesjonspraksis hører hjemme i et universitet med profesjonsutdanninger som bl.a. lærerutdanning og sykepleieutdanning. Og vi er i tillegg avhengig av denne for å være akkreditert som universitet.

Mange dyktige fagfolk er involvert i arbeidet med å svare på den dokumentasjon som NOKUT etterspør. Med en gjensidig tillit jobber nå styret og konstituert rektor, sammen med våre ansatte, for å nå våre mål.

Dette skjer i samspill med den daglige driften, som er undervisning av våre 12.000 studenter, en forskningsaktivitet som er større enn noen gang og utdanning av flere ph.d.-kandidater enn noen sinne.

Nord universitets styrke er alle våre dyktige medarbeidere. Vi er stolte av dem. De som jobber ved Nord universitet jobber godt og strekker seg langt for å løse oppgavene vi er satt til å løse. 

Vi er på god vei. Arbeidet som er igangsatt begynner å gi resultater. Derfor er vi helt sikker på at både styret og de ansatte jobber med de riktige sakene. 

Det tar tid å bygge et sterkt universitet for framtiden. Og denne tiden må Nord universitet få for å bli et enda bedre universitet for studentene, de ansatte, regionen og nasjonen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo nå ser på hvordan de skal tilpasse ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.

Foreslår å fjerne musikk, kunst og medievitenskap fra KAM-senteret for å bevare trehusene

Institutt for arkitektur og teknologi åpner for å splitte opp KAM for at de skal få nok plass i Høgskolebakken.