Ytring:

Nord universitet: På tide å se fremover

Jeg har ett mål for Nord universitet: At det skal være et godt universitet for studentene, de ansatte og arbeidslivet i regionen.
Statsråd Iselin Nybø (t.v.), her avbildet sammen med Nord universitets styreleder Vigdis Moe Skarstein under styremøtet på Stjørdal tidligere i år. 
        
            (Foto: Helene Mariussen)

Statsråd Iselin Nybø (t.v.), her avbildet sammen med Nord universitets styreleder Vigdis Moe Skarstein under styremøtet på Stjørdal tidligere i år.  Foto: Helene Mariussen

Det har blåst rundt Nord universitet den siste måneden. Det har vært sagt og skrevet mye om utfordringene universitetet står overfor. Nå mener jeg tiden er inne til å se fremover, og at alle som heier på Nord universitet, bidrar i arbeidet som nå må gjøres. Derfor reiser jeg fredag til Bodø for å snakke med ansatte, studenter, næringslivet og politikere.

Det er én ting jeg vil for denne institusjonen, og det er at det skal være et godt universitet. Da må både styret, administrasjonen, de ansatte og alle rundt universitetet dra i samme retning. Slik får Nord universitet både den roen og den hjelpen det trenger for å gi studentene god undervisning, til å forske og til å bygge kompetansen til de ansatte. Slik kan universitetet styrke sin viktige rolle i regionen.

Blindspor å se seg tilbake

Det har den siste tiden igjen vært luftet muligheten for at Nord universitet bør legges under Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Andre igjen mener at Nord bør splittes opp, og at blant annet den gamle Høgskolen i Nord-Trøndelag bør gjenoppstå.  Jeg har ingen av disse alternativene på blokka. Det er et blindspor å se seg tilbake. Det gir ikke flere studenter eller flere ansatte med såkalt førstekompetanse, altså doktorgrad. Vi skal se fremover for Nord universitet og jobbe med å gjøre det enda bedre. Den veien går ikke gjennom oppsplitting eller sammenslåing med UiT.

En tøff periode

Jeg vet at noen av de ansatte på universitetet har opplevd oppmerksomheten den siste tiden som både litt urettferdig og til dels tøff. Det forstår jeg, og jeg er veldig klar over at de ansatte jobber hardt for å ta tak i de utfordringene som universitetet har. Over 10 prosent av de fagansatte er inne i et løp for å bygge på kompetansen sin. Det er nødvendig fordi Nord scorer for lavt når det gjelder førstekompetanse. Antall avlagte doktorgrader ble fordoblet i 2018, og universitetet satte ny rekord i publikasjonspoeng. Her har mange ansatte virkelig gått inn for å få opp forskningsproduksjonen.

Må være ærlige på utfordringene

Det har vært viktig for meg å forsikre meg om at styret, administrasjonen og de ansatte forstår hvilke utfordringer som er der, og at de må løses så raskt som mulig. Nord universitet tiltrekker seg blant annet for få søkere, det har vært nedgang i antallet masterkandidater og universitetet sliter med å få besatt stillinger innen matematiske og naturvitenskaplige fag.   
For å få tatt tak i utfordringene er det viktig at vi er ærlige om hva utfordringene er. Jeg skjønner at det vil ta noe tid, men jeg forventer at tiltakene som styret nå har satt i gang, skal føre til at utviklingen går rett vei.

Bygge kompetanse

Jeg har bestemt at dagens styre skal få utvidet sin styreperiode med to år. Det har jeg gjort fordi jeg mener det vil være uheldig med et bytte av styre i den situasjonen Nord er i. De styremedlemmene som er oppnevnt av departementet kunne blitt oppnevnt for fire nye år, men jeg har kommet til at en forlengelse i to år er bedre i denne situasjonen. Det er det sittende styret som har inngått en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet. Det er en avtale hvor styret sier hva de skal prioritere og hva målene er, og det er styrets ansvar å følge den opp. Det får de nå muligheten til, og jeg har tillit til at de skal greie det. Kompetanseheving, nye stipendiater og faglig oppdatering av ledere er viktige satsingsområder det kommende året. Det skal bidra ytterligere til at Nord universitet styrkes.

Optimist

Nordland og Nord-Trøndelag trenger et universitet som lykkes. Som utdanner kandidater som næringsliv og offentlig sektor trenger. Som bidrar med god forskning og som samarbeider med samfunnet og nærings- og arbeidslivet i regionen. Vårt felles mål må være at Nord universitet gjør samfunnsoppdraget på en enda bedre måte. Jeg er optimistisk og skal bidra til å løfte frem Nord universitet i tiden fremover.

(Innlegget er først publisert i Avisa Nordland.)

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo nå ser på hvordan de skal tilpasse ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.

Foreslår å fjerne musikk, kunst og medievitenskap fra KAM-senteret for å bevare trehusene

Institutt for arkitektur og teknologi åpner for å splitte opp KAM for at de skal få nok plass i Høgskolebakken.