Ytring:

Alle må med for å få til et unikt kunstnerisk kraftsentrum ved NTNU

«Ideen om at arkitektur og design skal dominere et KAM-senteret i Høyskolebakken uten kunst- og medievitenskap og musikk, går på tvers av fundamentale forutsetninger for campusprosessen», skriver forfatterne av denne ytringen.
Instituttleder Michael Francis Duch, her avbildet i forbindelse med en konsert i Verkstedhallen, og instituttleder Jon Raundalen mener KAM-senteret bør bli som planlagt. 
        
            (Foto: Thor Egil Leirtrø)

Instituttleder Michael Francis Duch, her avbildet i forbindelse med en konsert i Verkstedhallen, og instituttleder Jon Raundalen mener KAM-senteret bør bli som planlagt.  Foto: Thor Egil Leirtrø

En av grunntankene med campusprosjetet til NTNU er å få samlet de skapende og kunstneriske fagmiljøene ved universitetet innen kunst, arkitektur, design og musikk i et KAM-senter. Arbeidet med å utvikle og realisere dette har pågått siden 2006. I artikkel i Universitetsavisa går det fram Institutt for arkitektur og teknologi (IAT) foreslår at ikke alle disse miljøene nødvendigvis må samles. I et høringsinnspill tar de til orde for et senter kun bestående av miljøene innen arkitektur og design og kunstakademiet. Årsaken er at det virker umulig å realisere et KAM-senter i Høgskolebakken uten at noe av den gamle trehusbebyggelsen i Grensen rives.

I artikkelen vises det til at IAT mener det i dag ikke er utstrakt samarbeid mellom andre enn arkitektur og design, og at de ikke tror på vesentlige faglige synergier ved en samling hvor Institutt for musikk som har vært med i KAM-prosjektet siden starten, og Institutt for kunst- og medievitenskap som har vært aktivt involvert siden 2011, er med. Vi som ledere for disse to instituttene er sterkt uenige med i det.

Vi har stor tro på at en samling av alle fagmiljøene som er tenkt inn i KAM vil kunne utløse store og meget spennende tverrfaglige synergier. Samlingen av film, teater, musikk, dans, billedkunst, skulptur, installasjon, design og arkitektur i ett felles senter med fremragende historikere og teoretikere innen de samme fagområdene, det er den drømmen samarbeidspartnerne i KAM-gruppen bærer på og håper å få virkeliggjort. At et slikt senter blir liggende i hjertet av et stort universitet med en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil, og nært Studentersamfundet og byen Trondheim er viktig for å få til nye spennende samarbeid. Våre to institutter har fremdeles denne historiske muligheten som vår plan A.

Ideen om at arkitektur og design skal dominere et KAM-senteret i Høyskolebakken uten kunst- og medievitenskap og musikk, går på tvers av fundamentale forutsetninger for campusprosessen. Det prosjektutløsende behovet for campusutviklingen er flytting av Dragvoll-miljøene til Gløshaugen. Uten Kunnskapsdepartementets bevilgning på ni milliarder til flytting av miljøene for humaniora og samfunnsfag hadde det ikke kommet på tale med flytting eller nye lokaler for arkitektur og design heller. Vi understreker at vi ikke ønsker en redusert utgave av KAM, ei heller ønsker vi å bidra til en splittelse mellom samarbeidspartnerne.

Vi håper at miljøene ved Institutt for arkitektur og teknologi fokuserer sine kreative krefter inn mot løsninger som kan øke kapasiteten til et KAM-senter slik at vi klarer å samle alle partnerne i Høyskolebakken. Vi kan starte med å foreslå en utredning av om noe av vårt plasskrevende spesialareal, lydstudioer, øvingsrom, kinosal, film-studio, blackbox og lignende, kan bygges nedover i bakken. Dette er rom som ikke har samme krav til dagslys som kontorlokaler. Så ønsker vi at også arkitekturmiljøene deltar videre i idedugnaden med sin kreativitet og store fagkunnskap slik at vi sammen kan realisere en historisk mulighet til å bygge opp et helt unikt kunstnerisk kraftsenter i hjertet av et universitet med en teknisk hovedprofil.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UA-kommentaren:

En debatt på nippet til å gå bananas

Det nærmer seg politisk behandling av NTNUs store campusprosjekt. Det er nå det gjelder. Da er det fristende for aktørene å ty til retoriske virkemidler.

To nye meritterte undervisere ved NTNU

Førsteamanuensis Paula Rice og professor Arne Krokan er tildelt stats som meritterte undervisere.

Bevar ironien?

«Utbygging av Vestskråningen og ivaretakelse av grøntarealer er ikke gjensidig utelukkende. En utadrettet utbygging av Vestskråningen vil sannsynligvis føre til større bruk av den minst brukte delen av Høyskoleparken.» skriver styret ved Studentersamfundet i denne ytringen.

The big challenge: Ein festival for folk flest?

«Store og flotte ord, men handlingar talar som kjend høgare enn ord, og det å setje ein skyhøg pris på billettane gjer festivalen utilgjengeleg for mange studentar. Kven er neste generasjon som skal forsøke å løyse framtidas utfordringar viss ikkje studentane?» skriv studentleiaren i denne ytringa.