Ytring:

NTNU burde være en brobygger til livet utenfor akademia

Ewa Morsund er én av seks kandidater som vil representere midlertidig vitenskapelige ansatte i NTNU-styret. Kandidatene har blitt utfordret på spørsmål om hva de mener er viktig og hva de vil jobbe for. Her er Morsunds svar.
Ewa Morsund stiller til valg som representant for de midlertidig ansatte i NTNU-styret. 

Ewa Morsund stiller til valg som representant for de midlertidig ansatte i NTNU-styret. 

I en digital hverdag er det viktigere enn noen gang å utdanne kunnskapsrike og ressurssterke samfunnsborgere, som vet å utvikle og aktivt bruke egen kunnskap kan forholde seg kritisk og stille spørsmål ved de etablerte sannhetene, teknologi som hersker i de ulike samfunnsdomenene. Jeg mener at et universitet først og fremst skal være den fremste institusjonen for utvikling av ny kunnskap og kritisk refleksjon rundt samfunnet. Universitetet burde utdanne studenter som ikke bare passivt sitter og mottar den kunnskapen som blir dem gitt, men evner å forholde seg selvstendige og nysgjerrige i møte med nye utfordringer som samfunnet står ovenfor. I dette ligger det å være søkende, nyskapende og nytenkende.

For å yte denne samfunnsrollen rettferdighet, må NTNU i større grad tildele studentene en aktiv rolle i de prosessene der kunnskap blir til, slik at de selv kan skape et eierforhold til den viten som de bidrar til å løfte fram. Slik blir det også lettere å knytte forskningen til undervisning, gjennom at studentene aktivt bidrar til å stille de nye og viktige forskningsspørsmålene. Kunnskapsproduksjon er ikke en monolog; heller bør det være en dialog mellom de vitenskapelige ansatte og deres studenter, hvor studenter kan (og burde) forholde seg uenige og kritiske.

Akademisk frihet står sterkt i Norge og er en forutsetning for demokratiutvikling, men det er ikke noe vi bør ta for gitt da det stadig dukker opp situasjoner der ulike forventninger og forpliktelser på vegne av (ofte) motstridende aktører gjør skillene mellom hva som er greit å publisere og ikke mer uklare. Universitet burde her være en institusjon uavhengig av forpliktelser til statlige og politiske aktører, næringsliv, private interesser i sivilsamfunnet og annet som kan i større eller mindre grad påvirke ens vitenskapelige arbeid til det punkt der forskerens egen integritet kan stilles spørsmål ved.

Like fullt er deler av NTNUs vitenskapelige arbeid prisgitt finansiering fra det private næringsliv, og bygger på mangeårig samarbeid mellom studenter som sitter på toneangivende idéer for deler av næringen og aktører som aktivt søker etter og verdsetter det arbeidet som NTNUs kandidater legger ned i sitt felt. For at slike samarbeid skal fungere og forskningen ha troverdighet, er det viktig å legge faste føringer og premisser som ikke legger dempere på den akademiske friheten.

Universiteter er blant verstingene når det kommer til bruk av midlertidige ansettelser. Midlertidig ansettelse gir utrygghet for den enkelte, og kan utgjøre et hinder for faglig utvikling. Dette tvinger ansatte til å prioritere det å posisjonere seg for å sikre sitt neste prosjekt, i stedet for å konsentrere seg om sitt nåværende forskningsarbeid. Som representant for midlertidig ansatte vil jeg jobbe for at NTNU skal ansette flere medarbeidere i fast stilling. Et mulig tiltak kan være å jobbe for å utvikle interne retningslinjer for NTNU sine ansettelser, slik at vi på lang sikt kan være konkurransedyktige med det generelle arbeidslivet.

Det høye antallet midlertidig ansettelser gjør også at dyktige forskerspirer forsvinner ut av akademia og inn i det private næringslivet, der de møter bedre arbeidsvilkår og flere faste ansettelser. Denne flukten fra akademia kan gå utover den akademiske kvaliteten ved universitetene. For å høyne kvaliteten i akademia må vi gi forskertalenter konkurransedyktige arbeidsvilkår, og belønne de som over tid presterer på et høyt nivå når det kommer til publisering av artikler og kvalitet på forskningen, slik at vi kan motivere forskerspirene til å bli i akademia.

Karriere videre for midlertidig ansatte etter endt doktorgrad er også en av mine hjertesaker. Jeg mener det er viktig å synliggjøre hvilke karrieremuligheter som finnes både innenfor og utenfor akademia for de som fullfører en doktorgrad hos oss. NTNU burde være en brobygger til livet utenfor akademia, og vise hvordan vi best kan ta utnytte av forskerutdanningen, gjennom kurs og rådgivning under studieløpet.

Valg til NTNU-styret

New University Norway og Protestpub har utfordret de seks kandidatene som stiller til valg som repreresentanter for den midlertidig vitenskapelige ansatte i NTNU-styret med en rekke spørsmål.

Denne ytringen er svar på spørsmålene.

Kandidatene er:

* Bart Iver van Blokland, stipendiat, Institutt for datateknologi og informatikk (IE)

* Erik Frydenlund Hofsbro, vitenskapelig assistent, Institutt for arkitektur og planlegging (AD)

* Ewa Morsund, stipendiat, Institutt for sosiologi og statsvitenskap (SU)

* Jørgen Veisdal, stipendiat, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (ØK)

* Kristin Norum Skoglund, stipendiat, Institutt for lærerutdanning (SU)

* Sebastian Krossa, postdoktor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk (MH)

NTNU-styret består av elleve medlemmer. Sju av disse er interne og velges av ansatte og studenter. Det velges også varamedlemmer. Studenter og de midlertidige vitenskapelige ansatte sitter for ett år om gangen, mens resten av de interne velges for fire år.

Selve valget skjer 8.-10. april.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Kva med studentanes rettar, Nord universitet?

Studentane ved Campus Nesna blir no utsett for eit tilfeldig og mangelfullt styringssystem som gjer studentane utrygge for både kvalitet og studiesituasjon.

Disse skal ha ansvar for norsk deltakelse i Horisont Europa

Forskningsrådet og Innovasjon Norge er de mest sentrale aktørene som skal følge opp norsk deltakelse i Horisont Europa, som er EUs forsknings- og innovasjonsprogram.

Ytring:

Norsk forskning er åpnet

- Vi er på god vei mot målet om åpen tilgjengelighet for offentlig finansierte vitenskapelige artikler , skriver Anne Kristine Børresen, Vidar Røeggen og Gunnar Sivertsen, arbeidsutvalget i UHR-Publisering.