Å være ved NTNU skal gi oss stolthet

Oppgitte forskere er det verste som skjer ved NTNU, skriver Arne B. Johansen

Nedenfor oppsummerer han punktvis sitt syn på tingenes tilstand ved NTNU.

  1. Også på siste styremøte kom mye misnøye og annen bekymring på bordet, til dels med drastiske utspill. Om det gir noen kursendring, kan ikke vites. Det er også gjort så mye at det er for sent å stoppe eller bremse vesentlig, særlig med grunntenkningen og de fysiske tiltakene.
  2. NTNUs ustoppelige drivkraft hittil har vært å forbedre virksomheten. Men fundamentet for en god forbedring er å undersøke gjeldende forhold. Det gjorde man ikke før forbedringsstarten, og kan derfor heller ikke vite om forbedringen er oppnådd.
  3. Jeg har finlest alle tilgjengelige dokument for å finne ut hva NTNU-ledelsen mener med «forbedring». Det som stadig ble gjentatt, i alle fall i omorganiseringens begynnelse var at man skulle oppnå større «tverrfaglighet». Kanskje tenkte man seg at medisinfag skulle ta inn mer teknologi, og at teknologifag skulle nyttiggjøre seg historiens lærdommer eller sosiologiens kunnskap om sosiale bindinger. Så skal dette sive nedover til lærutdanningen på Kalvskinnet og bringes ut til de oppvoksende. Var vi så dårlige før? Har man styrket historiefaget? Utvikler man kunnskap som er særlig verdifull for Norges spredte og naturnære bosetning?
  4. Slike tverrfagligheter har man åpenbart tenkt seg skulle oppstå ved omorganiseringer, spesielt «Campus». Kjernen i Campus er fysisk sammenflytting av virksomheter omkring Gløshaugen. 
  5. Mye endres i byplanen før dette er ferdig. Det snakkes nå også stadig mindre om dette målet, og endringsprosessen blir mål i seg selv. Man tror visst at «det vidunderlige» skal inntreffe når prosessen bare fører til at forskerne bor tilstrekkelig nær hverandre.
  6. Forskning og mye praktisk erfaring har vist at fysisk sammenflytting ikke er nødvendig, og slett ikke tilstrekkelig for faglig forandring. Til og med i vår største nærhet har man holdt på siden 1760, og det er gjennomført konkrete forsøk med sammenflyttingsprosjekt i helt ny tid.
  7. Jeg kjenner ikke til at NTNU-ledelsen har undersøkt slike erfaringer før man satte i gang med Campus.
  8. Glimrende nettforbindelser har gjort at fysisk sammenflytting burde være ekstra unødvendig i vår tid. Man kan sitte på hver sin side av bordet selv om den ene bor trygt i Tromsø og den andre i Trondheim.
  9. God vitenskapelig virksomhet starter med forskeren. Skal hennes situasjon bedres, må det begynne med tilgang på arbeidsplass, lett adgang til litteratur, og f.eks.  mulighet for å få driftsmidler uten store prosedyrer og uviss venting. Nye papirkurver, store kantiner og forskningsprogram utsendt fra ledelsen er kostbare slag i luften som bare trøtter ut forskere med studiegjeld og personlige ambisjoner. Og oppgitte forskere er det verste som skjer ved NTNU.
  10. Å tilbringe sin tid ved NTNU skal gi stolthet og tro på at man tilbringer sin tilmålte livstid på en god måte.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Medisinstudentene vil tilbake til pasientene

Medisinstudentene mener den pasientnære undervisningen bør starte opp igjen så raskt som mulig. – Det er en stor del av utdanningen vår, sier leder for medisinstudentene,

Ytring:

Ap, Sp og FrPs lek med spåkula

Vi stiller oss spørrende til hvem som skal ha denne definisjonsmakten på hva som er arbeidsrelevant, og hvordan man kan vite hva arbeidslivet har behov for i de kommende årene?

Dette er medisin mot frafall i videregående

Gjennom solidaritetskorpset kan ungdom mellom 18 og 30 år jobbe frivillig i et annet land i Europa. Det ga meg tryggheten jeg trengte, skriver Sondre Hansen.

Gjesteskribenten:

Hvordan har vi klart oss på NTNU under pandemien?

Hvordan har vi klart oss på NTNU så langt? spør Helge Holden. Her diskuterer han noen av erfaringene med å holde det gående under en pandemi.