Ytring:

Vi har uoverstigelige kløfter av mistillit

Fra vårt ståsted opplever vi at vi har en ledelse som bruker løgn aktivt for å nå sine mål. Målet i dette tilfellet var å få Nesna og Sandnessjøen lagt ned.
Det som skuffer aller mest er at utredningen som konklusjonen hviler på er et mesterlig makkverk, skriver Morten Mediå om nedleggelsen av Nesna som studiested. 
        
            (Foto: Hans Petter Sørensen)

Det som skuffer aller mest er at utredningen som konklusjonen hviler på er et mesterlig makkverk, skriver Morten Mediå om nedleggelsen av Nesna som studiested.  Foto: Hans Petter Sørensen

Så var det endelige vedtaket om ny studiestedsstruktur gjort. Noen av de foreslåtte nedlagte studiestedene ble fjernet fra lista. Dødsdommen av studiestedene Nesna og Sandnessjøen opprettholdes. Den følger samfunnets vedtatte sannhet om at stort er bra og lite er dårlig. Ingen spør seg om på hvilke grunnlag man har for konklusjonen: Ingen spør seg om fagmiljøene blir samlet eller om man faktisk sparer penger på dette. Og ingen spør seg om hvordan livet blir etter at et slik vedtak er fattet.

For oss ansatte på Nesna er det slik at de aller fleste føler at hele prosessen har vært en skinnprosess. Det hele har vært avgjort for lenge siden. Ifølge Tor-Helge Allern sine artikler allerede før fusjonspapirene var underskrevet. Når nå ledelse sier at de har tatt høringsinnspillene på alvor så gjelder det selvsagt ikke for studiestedene Nesna og Sandnessjøen. Noen videre forklaring på hvorfor alle høringssvarene som gjelder disse stedene ikke i det hele tatt er lyttet til trengs ikke. Kanskje sier det seg selv at de ikke har livets rett.

Vi her på Nesna hadde ventet på en slik konklusjon. Det som skuffer aller mest er at utredningen som konklusjonen hviler på er et mesterlig makkverk. Her ramses det opp tall som er satt opp for å bevise rapportens konklusjon. At mange av tallene er dirkete feil gjør visst ingen ting. Tallet om at det er 21 heltidsstudenter på campus Nesna gjentas selv etter at det er bevist at tallen er feil. At utredningen ikke sier noe som helt om hvilke konsekvenser forslaget har for samfunnet på Helgeland og Nesna, eller ikke har en økonomisk kalkyle som viser innsparingene er visst også helt greit. Først konkludere så finne noen tall som støtter konklusjonene.

Fra vårt ståsted opplever vi at vi har en ledelse som bruker løgn aktivt for å nå sine mål. Målet i dette tilfellet var å få Nesna og Sandnessjøen lagt ned. Jeg satt selv i gruppa som jobbet med Helgelandsutredningen som ble lagt fram våren 2017. Også her måtte representantene fra Nesna gjentatte ganger fjerne uriktige opplysninger som man ønsket å ha med i rapporten. Et eksempel var blant annet at det stod at Høgskolen i Nesna hadde gått inn i fusjonen med flere millioner kroner i minus. Fakta var at HiNe gikk inn med flere millioner kroner i pluss. I senere tid har vi opplevd ledere som står foran oss og legger fram noe både de og vi vet er en ren løgn. Vi fikk høre at 90 prosent av all undervisningen på campus Nesna foregikk over nett.  

Jeg har vært på kurs i regi av fagforeningen om hersketeknikker. Selv om det tok litt tid før jeg skjønte det gikk det til slutt opp for meg at vi på Nesna hadde blitt utsatt for hersketeknikker av våre egne ledere. Eksempler på dette var et fellesmøte over nett hvor alle studiestedene ved Nord skulle jobbe med verdier for Nord universitet. Her nevner lederen alle studiestedene ved Nord bortsett fra Nesna. Etter en god stund kommer det fra lederen «ja også Nesna da».

At vi har ledere som lyver om oss og for oss, at vi har ledere som utsetter oss for hersketeknikker og nedsnakker oss skaper en enorm mistillit. Kan vi overhodet tro på det våre ledere sier eller skriver? Hvordan kan vi samarbeid og utføre vår jobb til alles beste i et slikt miljø? Hvordan kan vi gjøre en god jobb under slike forhold?

Til slutt skal jeg se inn i glasskula og si hva jeg tror om framtida for Nord universitet. Ikke ulikt synsingen som hele studiestedsutredninga er full av. Jeg tror at om bare få år kommer en ny runde med studiestedsutredning. Her kommer det forslag om å legge ned de studiestedene man i 2019 berget. Forslaget er at kun Bodø og Levanger skal være igjen.

Enda noen år senere kommer det enda en studiestedsutredning her foreslås det å legge ned studiested Levanger ettersom bare Bodø har doktorgradsprogrammer og at man må konsentrere ressursene for å konkurrere internasjonalt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Ap, Sp og FrPs lek med spåkula

Vi stiller oss spørrende til hvem som skal ha denne definisjonsmakten på hva som er arbeidsrelevant, og hvordan man kan vite hva arbeidslivet har behov for i de kommende årene?

Dette er medisin mot frafall i videregående

Gjennom solidaritetskorpset kan ungdom mellom 18 og 30 år jobbe frivillig i et annet land i Europa. Det ga meg tryggheten jeg trengte, skriver Sondre Hansen.

Gjesteskribenten:

Hvordan har vi klart oss på NTNU under pandemien?

Hvordan har vi klart oss på NTNU så langt? spør Helge Holden. Her diskuterer han noen av erfaringene med å holde det gående under en pandemi.

NTNU etterlyser mindre styring i innspill til ny styringspolitikk

NTNU advarer mot for mange lover og regler i innspillene til ny UH-lov og ny styringspolitikk.