Ytring:

Vi vil gi helsearbeidere forståelse for teknologi

Medisinsk behandling inneholder stadig mer teknologi. Men skal vi utnytte dette best mulig trengs det helsepersonell som vet å ta i bruk teknologi, men som også sørger for at personlige opplysninger om pasientene ikke kommer på avveie. Derfor vil NTNU i Gjøvik nå prioritere økt teknologiforståelse i utdanningene.
Tusen studenter innen helsefag ved NTNU ønsker mer teknologiforståelse. Høsten 2020 starter NTNU nytt tilbud for studentene. Illustrasjonsfoto fra simuleringslaben ved NTNU i Gjøvik. 
        
            (Foto: Morten Sangvik, NTNU)

Tusen studenter innen helsefag ved NTNU ønsker mer teknologiforståelse. Høsten 2020 starter NTNU nytt tilbud for studentene. Illustrasjonsfoto fra simuleringslaben ved NTNU i Gjøvik.  Foto: Morten Sangvik, NTNU

Når NTNU i Ålesund, Gjøvik og Trondheim høsten 2020 starter et nytt fellesemne i teknologiforståelse for alle helsefagstudenter, så er dette utviklet av NTNU i Gjøvik. Fellesemne er et tilbud til alle studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap fordelt på campusene i de tre byene. Tusen studenter sier de er interessert i temaet.

Dilemma i kø

Helsefagstudenter på NTNU i Gjøvik vil si kommende sykepleiere, ergoterapeuter og radiografer. De vil ha forelesninger med ansatte ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og Institutt for helsevitenskap. Her skal studentene få økt forståelse for bruk av ny teknologi i helsesektoren, men også hvilke etiske utfordringer og dilemmaer de vil møte. Tema vil være å se mulighetene, kompleksitetene, utfordringer og begrensinger når livsviktig teknologi tas i bruk eller skal utvikles.

La oss vise et par utfordringer vi allerede har i dag:

I Norge er det nå 80 000-120 000 personer med demenssykdom. Tallet vil trolig øke når flere av oss blir eldre. For å gi disse økt trygghet og frihet, får noen en GPS slik at helsepersonell og pårørende hele tiden kan vite hvor de befinner seg. For det gjør ikke alltid disse pasientene selv. Havner brukeren på sted han eller hun ikke er kjent, vil det være lett å reise ut og hente vedkommende. Vi skal ikke ta den etiske diskusjonen rundt brukt av GPS hos personer med demenssykdom her, men teknologien gir mange brukere økt frihet, det gir pårørende trygghet og det frigjør ressurser i helse- og omsorgstjenestene.

Sjekk dekning

Men skal GPS fungere etter hensikten, må brukeren hele tiden befinne seg innenfor et geografisk område hvor det er signaldekning. Det er det ikke alle steder. Brukeren, eller ansatte eller pårørende, må huske på at brukeren må ha med seg det tekniske utstyret. Batteriet må være ladet opp. Først med alt dette på plass er helse og sikkerhet ivaretatt.

På NTNU i Gjøvik trener studentene i helsefag i vårt simuleringssenter. De øver på elektroniske dukker og på «ekte» pasienter, det vil si medstudenter og lærere. Det er viktig at studentene skal ha mulighet til å dokumentere viktige observasjoner om «pasienten», og dokumentere den helsehjelpen de har gitt direkte i pasientens elektroniske journal. Notatene som gjøres her er avgjørende for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Journalsystemet Helse Sør Øst benytter kalles DIPS. Det jobbes for å få til en løsning hvor NTNU Gjøvik får DIPS-lisenser som kan brukes i simuleringen, slik at studentene kan trene på den lovpålagte dokumentasjonen.

Filmer fra ulykker

Slike utfordringer må løses. For ny teknologi banker hele tiden på døren. Når Telenor nå prøver ut 5G i Innlandet – altså neste generasjon av mobilt nettverk i Norge, gir det en rekke muligheter og utfordringer for helsevesenet og pasientene. Pasienter kan bo hjemme og selv sende EKG-målinger raskere inn til sykehusene, man kan filme bilvrak for å få et inntrykk av skadeomfang etter en trafikkulykke og så videre.

Torsdag 31. oktober inviterer NTNU i Gjøvik til åpent seminar for alle interesserte om informasjonssikkerhet i helsesektoren. Bakgrunnen er det årlige, nasjonale arrangementet SikkertNOK, som er en nasjonal konferanse om informasjons- og kybersikkerhet.

Det er ikke tilfeldig at arrangement er lagt til NTNU i Gjøvik. Vi betegnes som et av de ledende miljøene i Norden innen informasjons- og kybersikkerhet. Og vi har lang tradisjon for utdannelse av helsearbeidere. På campus møtes studenter i teknologi og helsefag. Dette gir gode muligheter for å utdanne fremtidens helsearbeidere med økt teknologiforståelse. Og å bruke ansatte på tvers av fagene i undervisning og forskning.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Grunnstoffene som forandret verden

Forskning på grunnstoffene har vært avgjørende for den kunnskapen vi har i dag.

Psykologtjenester:

Mener Ansa ikke har fulgt anbudsreglene

Onlinepsykologene sier Ansa ikke ville legge psykologtjenestene ut på anbud. Anders Petterød Halvorsen i Ansa mener imidlertid at de har fulgt reglene.

Kurses for å bli bedre veiledere for stipendiater

En økning i antallet doktorgradskandidater har ført til et økt behov for gode veiledere ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik.

Slik vil Sintef og NTNU påvirke EU

Sintefs og NTNUs øverste ledere har signert et brev til EU om hvilken forskning unionen bør satse på i årene som kommer. - Innspillene har til felles at de tar for seg de enorme transformasjoner vi står overfor, sier Alexandra Bech Gjørv. - Dette kommer til å bli lagt merke til, sier Anne Borg