Eit biomedisinsk korthus

- NTNU må ha meir pengar på budsjettet til dei som faktisk driv universitetet: forskarar. skriv Kristian Starheim.
Kristian Starheim er forsker ved Institutt for kliniks og molekylær medisin. 

Kristian Starheim er forsker ved Institutt for kliniks og molekylær medisin. 

Den biomedisinske forskinga er omtrent heilt finansiert av eksterne kjelder. Dette er resultatet av ein villa politikk. Gjennom konkurranse om midlar skal ein sikre aktive og konkurransedyktige miljø som nyttar midlane godt. Men skal all forskinga vere avhengig av eksterne midlar har ikkje fagmiljøa noko handlingsrom sjølv til å gjere strategiske satsingar, noko som er heilt nødvendig om ein vil hevde seg i biomedisinsk forsking.

Eksperimentell medisinsk forsking er ein tidkrevjande aktivitet med stor internasjonal konkurranse. Tar ein sikte på å vere konkurransedyktig krevjar det både gode forskarar, men også gode rammevilkår. Det tar mange år og bygge opp eit godt fagmiljø, og det tar raskt 4-7 år og produsere ein artikkel som kan gå inn i eit godt tidsskrift. Dette er igjen avgjerande for å kunne konkurrere om vidare finansiering både i Noreg og EU.

Dette står i kontrast til  dei norske finansieringsordningane. Svært få i våre miljø har ein tidshorisont på lenger enn tre år. Då har ein to val: enten publisere små og «trygge» arbeid,, eller å prøve på større arbeid og satse på at finansieringa ordnar seg. Gjer ein det siste tar ein stor risiko, gjerne personlig. Våre næraste leiarar veit kva som står på spel, og prøver  ofte og dekke ryggen vår så godt dei kan.

Det er difor omtrent umogleg å planlegge strategi for eit miljø, eller karriere for enkeltforskarar. Vi er heilt prisgitt avgjersler i Samarbeidsorganet, Kreftforeninga og Forskingsrådet. Vi kan ikkje stole på at dei tar ansvar for heilskapen og kontinuiteten i fagmiljøa våre. 

Dette har vorte smertelig klart for dei biomedisinske miljøa på NTNU, då omleggingar har gjort nesten umogleg for unge forskarar å få midlar. Ein heil etasje i byggverket svekkast. Vi har tapt for Oslo og Bergen i fleire år, og med årets krumspring i Samarbeidsorganet blir det berre vanskeligare. Det hjelp lite at det kanskje kjem fleire faste stillingar ein gong i framtida – for det er no miljøa kjem til å miste ressursane. Kanskje er ein for godt vandt med tilgang på arbeidskraft på universitetet? Ser ein ikkje kor stort forbedringspotensiale ein har ved ein meir aktiv personalpolitikk?

Dette handlar ikkje om at alle som vil skal få forske. Å gjere dette til ein debatt om misnøgde forskarar er både uredelig og tilslørande. Det handlar om kva verkemiddel ein må nytte for å få god forsking. Sidan miljøa er for sårbare vert forskinga ineffektiv og smålåten. Ein er nøydde til å ha ein viss kontinuitet så ein har eit utgantspunkt for å vinne fram i søknadsrundene i Kreftforeninga, Forskingsrådet og EU. Ein må ha handlingsrom til å drive god faglig ledelse.

NTNU må ha meir pengar på budsjettet til dei som faktisk driv universitetet: forskarar.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Det er 70 år siden Sintef ble etablert i Trondheim

Forskningsinstituttet ble etablert for å utføre oppdragsforskning og har siden starten hatt et tett samarbeid med NTH, og etter hvert NTNU.

Gjesteskribenten:

Feilslått politikk for god lærerutdanning

Grunnskolelærerutdanningen er under press som følge av nye krav fra politikerne. Regjeringens politikk er en trussel mot kvalitet i lærerutdanning.

- Asheim hopper på et tog i fart

Henrik Asheim blir tatt vel imot i UH-sektoren etter utnevnelsen som ny minister for forskning og høyere utdanning.

Da Iselin Nybøs etterfølger sang ut

Henrik Asheim overtar Iselin Nybøs statsrådpost. For tre år siden vikarierte Asheim som kunnskapsminister. Da sang han ut mot en NTNU-forsker.