Styremøtet
Reitan med pengestøtte til nybygg
Faktaundersøkelser granskes
Ytringer
Ytringer om valgte versus ansatte ledere
Ytring om studentprester
Valgt versus ansatt
Valgt versus ansatt
Ytringer om midlertidiges situasjon:
Eksperter i team
Ytring:
Kan bli omvalg:
Universitetet i Oslo:
Ett år siden nedstenging:
Arbeidsrelevans:
Ytringer om styrevalget:
Powered by Labrador CMS