Trolig flere juksesaker til behandling i år enn før

Konstituert prorektor Berit Kjeldstad, sier det trolig vil gå flere saker fra NTNU til Klagenemnda i år enn tidligere år.

Korona:

Gir totalt 1,1 millioner til internasjonale studenter

Av 170 søkere er 110 kvalifisert til NTNUs ekstrastipend for internasjonale studenter.