kvalitetssikring runde 2

Anbefaler å gjennomføre campusprosjektet, men det blir dyrere

Kostnadene ved Campusprosjektet ser ut til bli noe høyere, men likevel gjennomføres prosjektet, opplyste rektor Anne Borg.

Anne Borg under et tidligere styremøte
Publisert

NTNUs campusprosjekt er nå til ekstern kvalitetssikring. Rapporten, en såkalt KS2, skal være klar 30. juni. Denne rapporten legger grunnlaget for bevilgningen som vil komme i statsbudsjettet for 2024.

Rektor Anne Borg sier Statsbygg og NTNU allerede nå har fått høre litt om hvordan det ligger an i arbeidet med rapporten.

- Blant hovedtrekkene som vi er kjent med, er at selskapet Concreto i KS2 anbefaler gjennomføring av campusprosjektet. De mener at kostnadene blir noe forhøyet, men mener likevel det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjennomføre. Det blir viktig informasjon å ta med seg for Finansdepartementet, sa Anne Borg til styret.

Hun sier også at KS2 signaliserer noe med tanke på strategi og styring, som hun tror vil være bra for NTNU. Borg ville imidlertid ikke kommentere denne litt kryptiske kommentaren nærmere.

- Det blir ikke noe offentlig fra økonomien i prosjektet før framlegging av statsbudsjettet for 2024, sa Borg.

Forbereder seg til oppstart neste år

Hun sier at NTNU nå forbereder seg på å starte i 2024. Statsbygg planlegger da i første omgang å utlyse oppdrag knyttet til Innovasjonssenteret og det bygget der Materialteknologi og Sintef skal inn.

Styreleder Remi Eriksen spurte så hva Borg forventer skjer i statsbudsjettet.

- Dersom KD nå anbefaler gjennomføring, vil neste steg være at man kommer over i byggefase. Bevilgningen kan da tidligst komme i statsbudsjettet for 2024, sa Borg.

Anne Elster spurte om hvordan man ser for seg at de forventede kostnadene blir håndtert.

- Som jeg forstår det vil da dette nye budsjettet bli lagt fram for regjeringa og vil være kostnader som vil bety nor for ramma til prosjektet. Jeg vil forvente, selv om jeg ikke vet hva slags politiske prosesser som vil foregå, at ramma over statsbudsjettet må økes, sa Anne Borg.

Rart med hemmeligstempling av økte kostnader

Bjørn Skallerud stilte seg undrende til Borgs uttalelse om at økonomien i prosjektet ikke skulle bli offentliggjort før statsbudsjettet.

- Er økte kostnader hemmelighetsstemplet fram til statsbudsjettet kommer? Det synes jeg er rart, sa Skallerud.

Borg svarte at hvordan resultatene fra rapporten legges fram, blir opp til departementet å vurdere.

- Dette er jo et forarbeid til regjeringens arbeid med budsjettet, sa Borg.

- Men eventuelle økte utgifter vil jo være en viktig føring for hvordan vi diskuterer internt på ntnu? sa Skallerud.

- Hvis rapporten får en betydning for rammebetingelsene ved NTNU, tar jeg det som en selvfølge at vi får det til diskusjon ved NTNU, svarte Borg.

Borg tilføyde også at det har vært mye diskusjon rundt enekontor.

- Statsbygg har gjort justeringer. Særlig på Hesthagen har Statsbygg sett på de øverste etasjene og endret byggekroppen, slik at vi får 40% enekontor slik vi har ønsket, sa Borg.