- Bovim er for lite til stede i jobben sin, mener Forskerforbundet

– Vi har etterlyst mer synlighet og tilstedeværelse fra rektors side, sier Forskerforbundet ved NTNU. At Bovim ble styreleder for Innovasjon Norge var dråpen som fikk begeret til å flyte over for de tillitsvalgte.
Ikke bare snorklipping. Har Gunnar Bovim så mange sidegjøremål at han ikke har tid til den egentlige jobben? Forskerforbundets Gry Eva Alterskjær lurer på det. Her åpner han NTNU Maritimt Senter sammen med viserektor Annik Magerholm Fet i Ålkesund (arkifoto). 
    
      (Foto: Frøy Katrine Myrhol/NTNU)

Ikke bare snorklipping. Har Gunnar Bovim så mange sidegjøremål at han ikke har tid til den egentlige jobben? Forskerforbundets Gry Eva Alterskjær lurer på det. Her åpner han NTNU Maritimt Senter sammen med viserektor Annik Magerholm Fet i Ålkesund (arkifoto).  Foto: Frøy Katrine Myrhol/NTNU

Ved siden av jobben som NTNU-rektor har Gunnar Bovim flere tunge styreverv. I april kunne Universitetsavisa fortelle at Bovim var innstilt til vervet som styreleder i Innovasjon Norge.

LES OGSÅ: UH-toppenes styreverv

Fra før er han styreleder ved Oslo universitetssykehus. Bovim er videre leder for divisjonsstyret for samfunn og helse i Norges forskningsråd, samt medlem av hovedstyret i Forskningsrådet og i Trondheim symfoniorkester.

- Sa fra allerede i 2016

 
    
      (Foto: Sølvi W. Normannsen)

  Foto: Sølvi W. Normannsen

 

Gry Eva Alterskjær (bildet over) er hovedtillitsvalgt ved Forskerforbundets NTNU. Alterskjær forteller at de tillitsvalgte har sett med stigende bekymring på rektorens økende portefølje av styreverv.

- Vi har prøvd å formidle disse bekymringene til ham siden 2016, men opplever ikke at vi er blitt lyttet til, sier Alterskjær.

Forskerforbundet har ved flere anledninger etterlyst mer synlighet og tilstedeværelse fra rektors side, både overfor ansatte ved NTNU, men også i møter med fagforeningene.

Stjeler for mye tid

- NTNU har gjennom flere år vært i store tunge prosesser, og har mange store prosesser som krever en synlig og tilstedeværende rektor, fortsetter Alterskjær.

- Var nyheten om at Bovim ble styreleder for Innovasjon Norge dråpen som fikk begeret til å flyte over for dere?

- Svar ja. Som sagt har vi etterlyst mer tid fra hans side lang tid før dette vervet kom opp, sier Forskerforbundets lokale leder.

- I hvilken grad vurderer dere i Forskerforbundet ved NTNU at rektor har tid til å gjøre jobben sin?

- Som tillitsvalgte er vårt hovedfokus naturligvis på rektors tilstedeværelse når det gjelder de ansattes behov og ønsker. Vi synes for eksempel han er for lite til stede i Sesam – sentralt samarbeidsutvalg, og vi opplever det som krevende få få ham i tale, simpelthen fordi han er opptatt annetsteds. Hvis vi ser på det fra et overordnet perspektiv kan det synes som om alle disse bivervene stjeler bekymringsfullt mye tid fra det som burde være Gunnar Bovims hovedfokus, nemlig NTNU, sier Gry Eva Alterskjær.

Tvetydig om biverv

I følge leder og hovedtillitsvalgt for Tekna NTNU, Rune Sætre, er organisasjonen, som organiserer medlemmer med mastergrad innen teknologi, realfag og naturvitenskap, i utgangspunktet positive til at rektor og andre ved NTNU har eksterne verv.

– Dette handler også om å bidra til utstrakt kontakt med våre omgivelser og læring på tvers av organisasjoner og aktører i norsk nærings- og organisasjonsliv, sier Sætre til Minerva.

Samtidig mener Sætre at det er et tankekors at NTNU i senere år, under rektor Gunnar Bovims ledelse, har gjennomført kraftige innstramminger i ansattes mulighet til å inneha bistillinger. 

– Vi vil stille store spørsmålstegn ved logikken der ansattes mulighet for ekstern involvering begrenses, men rektors tilsvarende mulighet ikke har noen begrensninger.

Rektor: - Kravene er innskjerpet

På spørsmål om Sætres påstand om innstramming av ansattes muligheter til å ha bistillinger henviser Rektor Bovim til NTNUs sidegjøremålsregelverk. I en e-post til Minerva skriver han følgende:

«Vi har innskjerpet kravene til registrering av sidegjøremål, dels etter pålegg fra KD men også fordi vi mener det er viktig med transparens. Det gjør det også mulig for den enkelte leder å vurdere innretning og omfang.»

Var forberedt på reaksjoner

Da Universitetsavisa intervjuet Bovim i forbindelse med at han ble innstilt til vervet som styreleder for Innovasjon Norge, ble NTNU-rektoren spurt om han var forberedt på at det kunne komme reaksjoner internt på at han sa seg villig til å påta deg et krevende styrelederverv, i en tid med flere krevende utviklingsprosesser ved NTNU.

- Ja, og det er noe av grunnen til at jeg var opptatt av at hele rektoratet måtte inn i beslutningen. Det er den samlede ledelsen ved NTNU som jobber med de store oppgavene, inkludert fusjonen og campus, svarte Bovim den gangen.

Nyheten om at Bovim ble styreleder for Innovasjon Norge, var dråpen som fikk begeret til å flyte over sier tillitsvalgt Gry Eva S. Alterskjær i Forskerforbundet. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Nyheten om at Bovim ble styreleder for Innovasjon Norge, var dråpen som fikk begeret til å flyte over sier tillitsvalgt Gry Eva S. Alterskjær i Forskerforbundet.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

NTNU kan miste kontrollen over alle bygningene sine

NTNU, UiO, UiB, NMBU og NiH kjemper for å unngå at Statsbygg tar over kontrollen på eiendommene deres. - Dette handler om muligheten til å ivareta samfunnsoppdraget vårt, sier NTNUs økonomi- og eiendomsdirektør, Frank Arntsen.

Det er 70 år siden Sintef ble etablert i Trondheim

Forskningsinstituttet ble etablert for å utføre oppdragsforskning og har siden starten hatt et tett samarbeid med NTH, og etter hvert NTNU.

Gjesteskribenten:

Feilslått politikk for god lærerutdanning

Grunnskolelærerutdanningen er under press som følge av nye krav fra politikerne. Regjeringens politikk er en trussel mot kvalitet i lærerutdanning.

- Asheim hopper på et tog i fart

Henrik Asheim blir tatt vel imot i UH-sektoren etter utnevnelsen som ny minister for forskning og høyere utdanning.