Nye funn svekker Kjerkols sak

Nye funn av tekstlikhet i Kierkols masteroppgave: - Fra det jeg har lest av det som har kommet fram, vil jeg bli svært overrasket om ikke Nord universitet konkluderer med plagiat og juks, sier prodekan Jon Olaf Olaussen.

Ola Borten Moe og UiO-rektor Svein Stølen
Nærlesing. Masteroppgaven levert av nåværende helseminister Ingvild Kjerkol og en medstudent utsettes for en nærgående lesning som er få andre akademiske tekster forunt.
Publisert Sist oppdatert

Ingvild Kjerkols sak svekkes, etter som det gjøres nye funn av tekstlikheter mellom masteroppgaven og øvrige kilder. Særlig funn gjort av førsteamanuensis i språkvitenskap på Oslomet, Eli Anne Eiesland, har fått flere til å reagere.

Eiesland har publisert funn på nettstedet Reddit under avataren Linguanordica. Til Universitetsavisa forteller hun at hun så langt har gjort 20 noteringer under sin gjennomgang.

Eli Anne Eiesland
Eli Anne Eiesland

- Har du foretatt noen oppsummering?

- Nei, så langt har jeg ikke kommet. Det er en del igjen, sier Eiesland.

Her skriver hun blant annet:

«Gjengir andres resultater som sine egne»

«Jeg driver og leiter litt fortsatt til og fra (mest fra, har en date med tiåringen i huset som skal lære meg fakta nummer tre tusen og en om k-pop).

Men jeg fant en særlig graverende en nå.

Fra Kjerkols oppgave, side 73:

«Det er et lederansvar å lede tjenesteinnovasjonsarbeidet, slik at nye ansvarsområder blir ivaretatt og at eventuelle overflødige rutiner lukes ut. En problemstilling som kommer fram i vår forskning er behovet for å lære opp vikarer og andre ansatte, slik at tjenesten kan håndtere teknologien i perioder hvor de som håndterer teknologien best er fraværende, eller har ferie»

Nesten nøyaktig samme tekstsnutt finner man i en rapport fra HVL 2015 med det spenstige navnet "Implementering av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenester". Der kan man lese følgende (side 12):

Det er også et lederansvar å lede tjenesteinnovasjon arbeidet, slik at nye ansvarsområder blir ivaretatt og at eventuelle overflødige rutiner lukes ut. En problemstilling som er adressert i vår forskning er behovet for å lære opp vikarer og andre ansatte, slik at kommunen kan håndtere teknologien i perioder også dersom personalet som vanligvis håndterer teknologien er syke eller avvikler ferie

Ikke bare er det nesten ordrett gjengitt, men de gjengir her andres resultater som sine egne.»

Slett håndverk

- Eiesland: Ville du annullert oppgaven, om du var sensor, gitt at du hadde avdekket disse tekstlikhetene?

- Jeg ville tatt det opp med min medsensor, ja. Så skal studenten få komme til orde før endelig beslutning tas.

- To statsråders masteroppgaver har kommet i søkelyset for at det har forekommet plagiering i signifikant grad. Hva tenker du om at disse sakene dukker opp?

- Mange skal vel være glade for at deres oppgaver ikke ettergåes i detalj. Men dette er ikke bra.

- Er det fusk?

- Det er håndverksmessig slett arbeid. Jeg har ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for å karakterisere det som juks, sier Eli Anne Eiesland.

Adressa snakket med henne først.

«No-go»

Førsteamanuensis Thomas Laudal er blant dem som har tatt Kjerkol kraftig i forsvar. Han har argumentert for at det hun og medstudenten gjorde var sterkt kritikkverdig, men ikke plagiat eller fusk. Han talte Kjerkols sak i blant annet Dagsnytt 18.

Men funnene til Eiesland har fått ham til å endre mening.

– Det er «no-go.» Det går over mot forskningsjuks, og det gjør saken verre for Kjerkol. Det gjør meg mer usikker på hvordan denne saken kommer til å gå, sier Laudal til Nettavisen.

- Ville ikke nølt med å annullere

I en kommentar til den siste utviklingen sier prodekan Jon Olaf Olaussen ved Økonomifakultetet at han ikke ville latt oppgaven få passere.

- Laudal var jo alt for tidlig ute. Han ga inntrykk av at han bare kunne lese igjennom oppgaven, og så konkludere med at alt var greit fordi oppgaven så bra ut. Det ville jo vært fantastisk, men faktum er at en må sjekke alle mulige potensielle kilder og ha de i hodet om det å lese igjennom skulle ha noen verdi. Det har ingen, sier Olaussen.

- Fra det jeg har lest av det som har kommet fram, vil jeg bli svært overrasket om ikke Nord konkluderer med plagiat og juks. Jeg underviser jo i forskningsmetode, og ville ikke nølt med å annullere denne om det lå på mitt bord, hvis det som har kommet fram er riktig gjengitt. Det vil jo skape en håpløs presedens om dette skulle slippe gjennom, sier han.

 

Følg UA på Facebook og Instagram.