Kina med krass kritikk av norsk forskningsstrategi for Svalbard

Kina retter sterk kritikk mot at norske myndigheter begrenser forskningsaktiviteten på Svalbard.
Det norske universitetssenteret på Svalbard. Nå protesterer kineserne på norsk forskningsmessig overherredømme på øygruppa. 
    
      (Foto: Hanne Christiansen/Unis)

Det norske universitetssenteret på Svalbard. Nå protesterer kineserne på norsk forskningsmessig overherredømme på øygruppa.  Foto: Hanne Christiansen/Unis

Kinas forskningsråd for polare strøk, Chinese Arctic and Antarctic Administration, kommer i sitt høringsinnspill med krass kritikk av den nye forskningsstrategien for Ny-Ålesund.

Kineserne mener at det bør være fritt fram for alle typer forskning på Svalbard.

– De liker ikke at det gjøres begrensning på forskningsaktiviteten på Svalbard. Fra kinesisk side er man ikke komfortabel med prosessen, og kommer med uttalelser som viser en annen tolkning av Svalbard-traktaten enn oss. Dette er nok den høringsuttalelsen som skiller seg mest ut fra de andre, sier Rune Vistad, avdelingsdirektør Klima og polar i Forskningsrådet.

De kinesiske forskerne ønsker også å beholde sitt navn på bygget de leier – The Chinese arctic yellow river station.

– Er det problematisk at Kina har denne holdningen?

– Jeg vet ikke om det er så problematisk. De har en annen vinkling på sitt høringsinnspill enn de andre, men sier for eksempel ikke noe om at de vil trekke seg ut, sier Rune Vistad.

ISFORSKNING: Bildet er fra et isforskningsprosjekt utenfor Svea på Svalbard.  
    
      (Foto: Nancy Bazilchuk)

ISFORSKNING: Bildet er fra et isforskningsprosjekt utenfor Svea på Svalbard.   Foto: Nancy Bazilchuk

 

– Må innordne seg

Norsk Polarinstitutt skal være vertskap i Ny-Ålesund og koordinere den nye forskningsstrategien.

– Kan det være utfordrende for Polarinstituttet å ha en lederrolle overfor Kina, når Kina ikke vil ha noen begrensninger på forskningsaktiviteten?

– Det internasjonale miljøet i Ny-Ålesund består av forskningsinstitusjoner fra forskjellige land. Norsk Polarinstitutt skal koordinere forskningsaktiviteten, og det anser vi ikke som problematisk. Som de øvrige forskningsinstitusjonene fra andre land, må det kinesiske instituttet som har base i Ny-Ålesund følge den norske forskningsstrategien, og innordne seg Norsk Polarinstitutt som norsk vertskap og Kings Bay A/S som norsk operatør for Ny-Ålesund Forskningsstasjon, sier forskningsdirektør Nalan Koc.

Svalbardtraktaten regulerer ikke forskning

Etter hva Universitetsavisa erfarer er stridens eple omtalt i Stortingsmelding 32, side 22.

Der står det at Svalbardtraktaten ikke regulerer forskning. Norske myndigheter har siden 1960-tallet valgt å aktivt legge til rette for internasjonal polarforskning på Svalbard.

Traktaten har en bestemmelse om at det skal inngås en overenskomst som regulerer betingelsene for vitenskapelig forskning. Bestemmelsen er aldri fulgt opp, ifølge Stortingsmeldingen, og det er nå ikke lenger relevant å fremforhandle en egen avtale om vilkårene for vitenskapelig forskning på øygruppen. Stortingsmeldingen sier at det derfor er opp til norske myndigheter, i kraft av suvereniteten på Svalbard, å regulere forskningsvirksomheten.

UD: – Norge setter rammene

Statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet kommenterer saken slik:

– Norge setter rammene for forskningsaktivitet på Svalbard. Norske myndigheter har siden 1960-tallet valgt å aktivt legge til rette for internasjonal polarforskning på Svalbard, blant annet gjennom utviklingen av Ny-Ålesund som forskningsplattform, sier Halvorsen.

UDs statssekretær sier forsknings­aktiviteten på Svalbard må skje i tråd med relevant norsk regelverk, herunder svalbardmiljøloven.

– Denne forvaltningen er fullt ut i tråd med Norges internasjonale forpliktelser, herunder forpliktelsene i Svalbardtraktaten. Som fastslått i Svalbardmeldingen regulerer ikke Svalbardtraktaten forskning, sier Halvorsen.

Universitetsavisa har foreløpig ikke fått innsyn i det konkrete høringsinnspillet fra det kinesiske forskningsmiljøet. Forskningsrådet sier de har bedt kineserne om å få offentliggjøre innspillet, men har foreløpig ikke mottatt svar.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Skattejakt i bibliotekene:

Noen bøker er så små at folk fikk synsskader

Fem hundre år gamle prestehåndbøker, byplaner fra etterkrigstiden, og en førsteutgave av en av Isaac Newtons verker. Det er bare noe av det man kan finne på Gunnerusbiblioteket og i Dora-arkivet.

Gjesteskribenten:

Ved universitetene virker det som man snakker om studenter og ikke med dem

Det finnes ingen enkel løsning på den manglende tilliten mellom studenter og ansatte i debatten om tilsynelatende lettkrenkede studenter, men en god start er å snakke mer med studentene og mindre om dem, mener denne ukens gjesteskribent.

Ville gjøre studie på skolestenging - fikk nei

– Vi trenger randomiserte studier for å finne ut om skolestenging er en god idé. Det er sørgelig at vi ikke klarer å gjennomføre det, sier fagdirektør Atle Fretheim i Folkehelseinstituttet.

Mener Nokut har for mye makt

Avgått Nokut-direktør Terje Mørland mener dagens regelverk bør slankes.