Fusjonen mellom NTNU Samfunnsforskning og TFoU er avlyst i sluttspurten

I mai sa NTNU Samfunnsforskning at de ønsket å kjøpe TFoU. Nå sier styret likevel nei. – Jeg er egentlig helt tom, sier Roger Lian, administrerende direktør i NTNU Samfunnsforskning.

Det blir jo en skjønnsmessig vurdering, men jeg mente at en fusjon var mulig å få til, sier Roger Lian, direktør for NTNU Samfunnsforskning.
Det blir jo en skjønnsmessig vurdering, men jeg mente at en fusjon var mulig å få til, sier Roger Lian, direktør for NTNU Samfunnsforskning.
Publisert Sist oppdatert

Universitetsavisa har tidligere skrevet om at NTNU Samfunnsforskning i mai vedtok at de ville kjøpe TFoU (Trøndelag Forskning og Utvikling).

Dette til tross for at de så på TFoU som faglig svakt.

Styret fastslo den gang at de nåværende eierne av TFoU måtte forplikte seg til å finansiere en strategisk forskningssatsning. Og det er spørsmål rundt denne finansieringen som nå har stukket kjepper i hjulene for fusjonen.

– Styret i NTNU Samfunnsforskning har avgjort - med 4 mot 3 stemmer - at de økonomiske forpliktelsene fra eierne ikke er tilstrekkelig, forteller Roger Lian, administrerende direktør for NTNU Samfunnsforskning.

Les også: Vil kjøpe forskningsinstitutt for én krone.

Skulle undersøke

Lian har selv deltatt i arbeidet med å utrede fusjonen.

– Det ble satt ned et utvalg i september som skulle undersøke hvordan vi kunne utvikle TFoU. Det var nødvendig å rekruttere flere forskere og utvikle kompetansen i dagens forskergruppe. NTNU Samfunnsforskning hadde satt som krav at eierne av TFoU skulle bidra til å finansiere kompetansehevingen, forteller Lian.

Personlig mener Lian at avklaringene om finansieringen som eierne la på bordet var tilstrekkelig for å innfri styrets forutsetninger. Men det var flertallet i styret ikke enige i.

– Vi opplever at eierne har strukket seg langt økonomisk, men styret falt altså ned på at det ikke var nok. Det var en krevende sak for styret. forteller Lian.

Roger Lian sier han er skuffet, tatt i betraktning styrets tidligere vedtak og betingelser.

– Jeg er egentlig helt tom. Jeg har lagt fram en sak der det er pekt på interessante muligheter sammen med Nord universitet, og vurdert at dette var en realistisk satsning med akseptabel risiko. Det blir jo en skjønnsmessig vurdering, men jeg mente at dette var mulig å få til, sier Lian.

Skuffet og overrasket

- Vi er svært skuffet og overrasket, sier Øyvind Skogvold, administrerende direktør i TFoU.

Han forteller at deres oppfatning er at planen som ligger til grunn for finansiering går ut over det som lå som forventninger, med blant annet vederlagsfri overføring av aksjer.

- I og med at dette har vært et felles stykke arbeid blir overraskelsen desto større når foten settes ned. Vi mener at betingelsene for fusjon er kvittert ut, det har vært stor velvilje fra våre eiere. Vi har gjort våre vurderinger basert på det vi ble enige om etter vedtaket i mai, men styret til NTNU Samfunnsforskning har gjort andre vurderinger enn oss, sier han.

- Hvilke konsekvenser får dette for TFoU?

- Vi er satt i en liten knipe. Det siste året, og spesielt siden mai, har vi operert etter ett spor, og det er fusjon med NTNU SF. Ettersom det har vært et betydelig felles arbeid den siste tiden la vi til grunn at fusjonen kom til å gå i orden når betingelsene er på plass, noe vi mener de er. Når styret i NTNU SF nå går mot fusjon betyr det at vi har særdeles dårlig tid på oss for å komme i mål med eventuelle andre løsninger, men vi skal jobbe så godt vi kan for å få det til.

TFoU mistet i 2019 basistilskuddet fra KD, fordi instituttet ikke har levert godt nok på kravene Norges forskningsråd stiller.

Styreleder beklager

Styreleder i NTNU Samfunnsforskning, Arvid Hallén, stemte selv for en fusjon.

– Jeg beklager vedtaket. Jeg synes vi hadde på plass en god løsning. Jeg synes vi hadde kommet lenger enn det vi kunne forvente innen de tidsrammene vi hadde med å få eierne av TFoU på banen, sier Hallén.

Fakta

Trøndelag forskning og utvikling

  • Et regionalt forskningsinstitutt som arbeider med forskning, analyser og rådgivning. Se hjemmeside: https://tfou.no/forskning/
  • Virksomheten er oppdragsbasert
  • Selskapet er eid av Nord universitet, Sintef Holding AS, Sparebank1 Midt-Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune, NTE, Steinkjer kommune, Levanger kommune, Verdal kommune, Stjørdal kommune og ansatte
  • TFoU har 17 ansatte, i tillegg har de sju tilknyttede medarbeidere
  • Nå vil NTNU Samfunnsforskning fusjonere med TFoU
  • NTNU SF stiller imidlertid en del krav for fusjonen, blant annet å kjøpe aksjene for 1 krone, og at et forskningsfond skal etableres
  • I 2018 hadde TFoU driftsinntekter på i underkant av 16 millioner kroner, og endte året med rundt 1,5 millioner i minus.
Berit Nilsen, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved NTNU Samfunnsforskning
Berit Nilsen, tillitsvalgt for Forskerforbundet ved NTNU Samfunnsforskning

Han mener det lå godt til rette for en kompetanseutvikling på temaer som er viktige for regionen.

To ansatterepresentanter og to av de eksterne styremedlemmene stemte mot fusjonen. Tre av de eksterne stemte for.

– Jeg er helt sikker på at fusjon hadde vært det riktige. En fusjon kunne tjent både NTNU Samfunnsforskning og TFoU sine interesser, sier Hallén.

De ansatte er fornøyde

NTNU Samfunnsforskning la tidligere i år fram en utredning som anbefalte å gå mot fusjon. Tillitsvalgt for Forskerforbundet ved NTNU SF, Berit Therese Nilsen, sier de ansatte er lettet.

– Det ble gjort et grundig arbeid av NTNU Samfunnsforskning i forkant av hele prosessen, der det ble konkludert med at vi ikke var positive til fusjon. Derfor er vi fornøyde med at styret nå har kommet fram til samme konklusjon, sier Nilsen.

Hun sier at for de ansatte veide utfordringene med en fusjon tyngre enn fordelene.

– Derfor var det nok klokt av styret å komme til denne konklusjonen. En fusjon kan være problematisk å lykkes med i utgangspunktet, det blir ikke enklere med dette utgangspunktet.

For de ansatte var det både økonomien i prosjektet og andre punkter som talte mot en fusjon - for eksempel lokasjonen av TFoU og mulighetene for å få et tett samarbeid.

– Jeg må understreke at det ikke er de TFoU-ansatte vi har noe imot. Jeg håper for deres skyld at de finner annen løsning, sier Nilsen.