Tidsskriftforhandlingene:

Intensjonsavtale på plass med Springer Nature

Seks måneder etter at de opprinnelige avtalene gikk ut har Unit signert nye avtaler med tre av fire forlag.
Intensjonsavtalen med Springer Nature skal gi åpen publisering uten ekstra kostnad. 
        
            (Foto: Tor H. Monsen)

Intensjonsavtalen med Springer Nature skal gi åpen publisering uten ekstra kostnad.  Foto: Tor H. Monsen

Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) melder at de nå har signert en intensjonsavtale mellom tidsskriftforlaget Springer nature og Unit, som forhandler på vegne av norske forskningsinstitusjoner. Den nye avtalen skal gjelde fra 2020 til 2022.

Ifølge direktoratets hjemmesider vil den nye avtalen oppfylle alle prinsipper for åpen publisering, noe som blant annet innebærer at forskere kan publisere åpent uten ekstra kostnad.

«Forhandlingene har pågått siden 2017, så det har vært en lang prosess for å nå dette målet. For resten av 2019 vil dagens abonnementsavtale videreføres. Fra 2020 vil norske forskningsinstutsjoner få tilbud om en treårig avtale som inkluderer publisering i Springers tidsskrifter og lesetilgang til Springer og Natures tidsskrifter», skriver Unit.

Avtalen er den tredje avtalen Unit har forhandlet frem i samarbeid med NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø. Unit omtaler universitetenes støtte og tyngde i forhandlingene som avgjørende for et resultat direktoratet kan være fornøyd med.

LES OGSÅ: Sliter med å bli enige med forlagene om pris på vitenskapelige tidsskrifter

Etter at avtalene med de fire store forlagene gikk ut ved nyttår har det vært stor usikkerhet rundt hvorvidt Unit kom til å klare å forhandle seg frem til nye avtaler som alle kunne leve med. De nye avtalene måtte gå i retning målet med Plan S, uten at sektoren ønsket å betale noe mer. Det førte til frykt for at gigantene kom til å stenge tilgangene.

I midten av mars kom Unit til enighet med forlaget Wiley. I slutten av april, nesten fire måneder etter at avtalen gikk ut ble Elsevier og Unit enige om en ny avtale. Med den tredje avtalen i boks mangler bare det lille forlaget Taylor & Francis fra tidsskriftsforslagenes «fire store».

Prinsippene for de nye avtalene er at det skal være full åpenhet i lisensbetingelser, kostnader og forretningsmodeller og permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrifter. I tillegg kommer prinsippene om at åpen publisering ikke skal øke kostnadene og at artikler med korresponderende forfattere fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunktet. Det skal også «vises bevegelse mot» avtaler der kostnader er knyttet til volum på norske institusjoners publisering.

Plan S stiller krav om åpen publisering først for publikasjoner fra prosjekter som det inngås kontrakt på i 2020.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

En historie om Inspera og eksterne sensorer

Vyene for administrativ effektivisering har gått utover evnen vår til å håndtere kjerneoppgaver.

Forbrukertilsynet ber studenter se opp for urimelige skolekontrakter

Privatskoler kan ha urimelige vilkår i kontrakten de tilbyr studenter, advarer Forbrukertilsynet. De ber studenter sette seg nøye inn i kontraktene.

Regelverket for opptak til høyere utdanning skal evalueres

Regjeringen setter i gang et forskningsprosjekt som skal se på om opptakssystemet til høyere utdanning i Norge fungerer godt nok.

OECD:

Norge med minst privat finansiering

Norsk universitets- og høyskolesektor med lavest andel privat finansiering blant OECD-landene.