Sliter med å bli enige med forlagene om pris på vitenskapelige tidsskrifter

- Å miste tilgangen til tidsskriftene vil gå kraftig utover forskningen min, sier professor Magnus Rønning. Forhandlingene mellom Unit og fire store tidsskriftforlag er kraftig på overtid.
Tilgang til vitenskapelige tidsskrifter har blitt holdt åpne under forhandlingene. 
    
      (Foto: Tor H. Monsen)

Tilgang til vitenskapelige tidsskrifter har blitt holdt åpne under forhandlingene.  Foto: Tor H. Monsen

- Vi forhandler fortsatt for alt hva remmer og tøy holder, men ingen avtaler er signert ennå.

Det sier Nina Karlstrøm, som leder Units (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) forhandlinger med tidsskriftforlagene på vegne av kunnskapssektoren. Forhandlingene går kraftig på overtid da de gamle avtalene egentlig gikk ut ved årsskiftet, men ansatte og studenter har fortsatt tilgang til vitenskapelige artikler fra de store forlagene Elsevier, Springer Nature, Wiley og Taylor & Francis.

Avhengig av tidsskrifter for å holde seg oppdatert

Magnus Rønning er professor ved NTNUs Institutt for kjemisk prosessteknologi. Han forteller at vitenskapelige tidsskrift er forskerens viktigste arbeidsredskap. Tidsskriftene har tradisjonelt kommet i trykte utgaver med jevne mellomrom, men nå leses de i all hovedsak elektronisk og publiseringen skjer mer kontinuerlig.

- Jeg er gjerne innom fem til ti artikler om dagen. Det er ikke sikkert jeg leser alle, men jeg må se om det er kommet ny relevant forskning på mitt felt. Det er helt nødvendig for å holde seg oppdatert. Det kommer ny forskning hver eneste dag. Bare på mitt institutt publiserer vi 100 artikler i året, og det er jo ganske mange andre forskere i verden, sier han.

- Hva skjer om du ikke har tilgang til tidsskriftene?

- Da har jeg ingen mulighet til å holde meg oppdatert. Det vil gå kraftig utover forskningen min.

Vitenskapelige tidsskrift er forskerens viktigste arbeidsredskap, ifølge NTNU-professor Magnus Rønning. 
    
      (Foto: PRIVAT)

Vitenskapelige tidsskrift er forskerens viktigste arbeidsredskap, ifølge NTNU-professor Magnus Rønning.  Foto: PRIVAT

Ikke enige om pris

Denne uka skal representanter for de fire BOTT-universitetene (NTNU, UiB, UiO og UiT) samles for å bli informert om fremgangen i forhandlingene.

- Har dere tilbud på bordet dere det skal stemmes over?

- Det kan jeg ikke si noe om, sier Karlstrøm.

- Er dere nær en løsning nå?

- Vi begynner å komme så langt vi kan komme før vi må ta en avgjørelse, men vi forhandler fortsatt, og får fortsatt nye tilbud.

- Hva er det dere ikke har kommet til enighet om?

- Vi forhandler helt nye avtaler, der inkludering av åpen tilgang til artikler med norske forfattere er nytt. Mens det tidligere ble forhandlet frem lesetilgang for studenter og ansatte ved institusjonene, skal artikler med korresponderende norske forfattere (ansvarlig for teksten i publiseringsprosessen, journ. anm.) være åpne, også for dem utenfor UH-sektoren. Denne type avtale kalles «publish and read», og de fleste forlagene har ikke problemer med prinsippene i en slik avtale.

- Det er prisen det står på?

- Ja.

Totalkostnaden skal ikke øke

Et av prinsippene for de nye avtalene er at åpen publisering ikke skal øke totalkostnadene.

- Har dere noe å forhandle med om totalkostnaden skal være den samme, når tidsskriftene skal være åpne for flere?

- Hva som regnes med i totalkostnadene er et definisjonsspørsmål. Vi ser at mange tidligere har betalt for å gjøre artikler åpent tilgjengelige i tidsskrift. Det har skjedd gjennom enkelte forskergrupper eller institutter og ikke sentralt. Vi mener dette har bidratt til at man har betalt dobbelt, både for abonnement og frikjøping. Dette er et eksempel på noe som har gjort totalkostnadene større enn abonnementskostnadene.

- Hvor langt fra hverandre står dere?

- Vi forhandler med flere forlag samtidig, og det er litt forskjellig hvor nærme vi er. Det fins forskjellige modeller som gjør det vanskelig å sammenligne avtalene med de forskjellige forlagene.

I retning Plan S

Prinsippene for de nye avtalene er at det skal være full åpenhet i lisensbetingelser, kostnader og forretningsmodeller og permanent tilgang til innhold publisert i abonnementstidsskrifter. I tillegg kommer de nevnte prinsippene om at åpen publisering ikke skal øke kostnadene og at artikler med korresponderende forfattere fra Norge skal være åpent tilgjengelig ved publiseringstidspunktet. Det skal også «vises bevegelse mot» avtaler der kostnader er knyttet til volum på norske institusjoners publisering.

Forhandlingene med tidsskriftene går i retning målet med Plan S. Plan S stiller krav om åpen publisering først for publikasjoner fra prosjekter som det inngås kontrakt på i 2020.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Skattejakt i bibliotekene:

Noen bøker er så små at folk fikk synsskader

Fem hundre år gamle prestehåndbøker, byplaner fra etterkrigstiden, og en førsteutgave av en av Isaac Newtons verker. Det er bare noe av det man kan finne på Gunnerusbiblioteket og i Dora-arkivet.

Gjesteskribenten:

Ved universitetene virker det som man snakker om studenter og ikke med dem

Det finnes ingen enkel løsning på den manglende tilliten mellom studenter og ansatte i debatten om tilsynelatende lettkrenkede studenter, men en god start er å snakke mer med studentene og mindre om dem, mener denne ukens gjesteskribent.

Ville gjøre studie på skolestenging - fikk nei

– Vi trenger randomiserte studier for å finne ut om skolestenging er en god idé. Det er sørgelig at vi ikke klarer å gjennomføre det, sier fagdirektør Atle Fretheim i Folkehelseinstituttet.

Mener Nokut har for mye makt

Avgått Nokut-direktør Terje Mørland mener dagens regelverk bør slankes.