Her får studentene depositumet tilbake nå - Sit vurderer det samme

Norges arktiske Studentskipnad har bestemt seg for å avvikle depositumsordningen. Juristen Marius Storvik mener det er meningsløs trenering av Sit å vente på departementet.

Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund er en av åtte Samskipnader som har fått kritikk.
Publisert

Norges arktiske Studentsamskipnad har bestemt seg for å slutte med depositum, og betaler det tilbake til studentene. Avviklingen skjer i løpet av høsten.

- Det er fantastisk å kunne gi tilbake rett over 20 millioner vi har på konto til studentene, spesielt når det er tøffe tider, forteller administrerende direktør for Samskipnaden, Hans Petter Kvaal til Nordlys.

Lite behov for depositumsordning

Husleieloven sier at alle som betaler depositum skal ha en egen depositumskonto, i en finansinstitusjon. Slik har det til nå ikke vært hos Norges arktiske Studentsamskipnad. Pengene har vært samlet på en felles kontor som har blitt behandlet som en depositumskonto. Dette har også vært tilfelle for flere andre studentsamskipnader, og var en ordning som nylig fikk kritikk av juristen Marius Storvik.

Kvaal forteller til Nordlys at Norges arktiske Studentsamskipnad forteller har sett sammen med andre studentsamskipnader i Norge på hvordan de kunne løse det. Ettersom de har kommet fram til at studentene generelt sett er gode betalere og at man ikke har hatt noe særlig behov for depositum, kommer de nå til å fjerne ordningen.

- Vi kan like godt la studentene få de pengene, sier Kvaal.

Meningsløs trenering

Studentskipnaden i Trondheim er en av 8 studentskipnader som har fått kritikk for praksisen, men har gitt beskjed om at de kommer til å avvente med å gjøre noe med praksisen før de får avklart med Kunnskapsdepartementet om ordningen er ulovlig eller ikke.

Førsteamanuensis Marius Storvik mener det er unødvendig trenering at Sit ønsker å vente på departementet.

Storvik påpeker at Sit selv er ansvarlige for hvordan de forholder seg til husleieloven, og at departementet på dette området ikke har noen instruksjonsmyndighet overfor Samskipnaden. Han poengterer også at departementet ikke er hevet over lovene.

- Dersom Sit faktisk er i tvil på om jeg tar feil, burde de heller ta sakskostnadene for en student og prøve saken for domstolene – da vil spørsmålet bli avklart.

Storvik er tydelig på det at dette ikke er snakk om en ny problemstilling, og at det at Sit avventer på departementets uttalelse i saken fremstår det som en meningsløs trenering.

- Kunnskapsdepartementet fastslo i 2009 at praksisen var ulovlig. De må derfor ha visst dette i 13 år. At de nå skal vente på at Departementet på nytt skal fastslå at praksisen er ulovlig framstår som en ren trenering. Det er det svært vanskelig å forstå hvorfor styret i Sit aksepterer at Samskipnaden skal være en dårligere utleier enn de private utleierne.

Venter fortsatt på svar

Boligdirektør i Sit, Lisbeth Glørstad Aspås bekrefter at de vurderer å avvikle depositum i sin helhet.

Lisbeth Glørstad Aspås, boligdirektør i Sit opplyser at Sit forholder seg til et svar fra departementet når det foreligger, men at de uavhengig av denne saken har ordningen med depositum oppe til vurdering.

- I denne sammenhengen er også det å avvikle depositum i sin helhet et alternativ vi vurderer.