Ytring:

En arbeidsplass for fremtiden

NTL NTNU er provosert over at staten bruker en arealnorm som ikke bygger på faglige vurderinger og vi mener at normen ikke kan danne grunnlag for utformingen av framtidens arbeidsplasser i offentlige bygg.
Statens arealnorm er et politisk sparetiltak som motarbeider NTNUs samfunnsmandat og som vil gjøre det vanskeligere å oppnå visjonen om Kunnskap for en bedre verden, skriver Thomas Ferstad i NTL NTNU. 
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Statens arealnorm er et politisk sparetiltak som motarbeider NTNUs samfunnsmandat og som vil gjøre det vanskeligere å oppnå visjonen om Kunnskap for en bedre verden, skriver Thomas Ferstad i NTL NTNU.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

Regjeringen har vedtatt en arealinstruks for nybygg i staten. Det betyr at staten tilgodeser hver ansatt med 23 kvm brutto areal, hvor alt fra toaletter og kjøkken til gangareal og kontorarbeidsplasser er innbefattet. Arealnormen er en tilfeldig satt grense som verken er tuftet på forskning eller fornuft. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utredet arealnormen og såkalte aktivitetsbaserte arbeidsplasskonsept uten å kontakte Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet er fag-, tilsyns- og godkjenningsmyndighet for arbeidsmiljø i yrkesbygg. Overlege Jan Vilhelm Bakke i arbeidstilsynet har uttalt at arealnormen, på 23 kvm per ansatt, bryter med arbeidsmiljøloven.

NTL NTNU er provosert over at staten bruker en arealnorm som ikke bygger på faglige vurderinger og vi mener at normen ikke kan danne grunnlag for utformingen av framtidens arbeidsplasser i offentlige bygg. Forskning viser at såkalte aktivitetsbaserte og åpne arbeidsplassløsninger medfører negative effekter på fysisk og psykisk helse, svekket arbeidsevne, lavere produktivitet og effektivitet. I tillegg viser forskning at enekontor er å foretrekke der hvor ansatte skal gjøre konsentrasjonskrevende arbeid. Ved NTNU gjøres det mye konsentrasjonskrevende arbeid.

Vår frykt er at NTNUs campus blir utformet slik at ansatte foretrekker å jobbe utenfor campus. Dette vil føre til at arbeidsmiljøet forringes og at deltakelsen på arbeidsplassen blir liten. Vi er også bekymret for konsekvensene dette har for studentenes muligheter til å finne gode møteplasser når de skal snakke med ansatte. For oss er det et paradoks at det skal spares på areal når forskning viser at denne typen arbeidsareal medfører så mange negative effekter for de ansatte. Besparelsen på å redusere antall kvadratmeter spises opp etter få år med de økte kostandene vi får knyttet til økt sykefravær og lavere produktivitet.

NTL NTNU mener statens arealnorm er til hinder for å utvikle en campus som bygger opp under gode arbeidsareal for NTNUs ansatte. Våre medlemmer, fra saksbehandlere til professorer, gir tilbakemelding om at de er bekymret for arbeidsforholdene i nye campus Gløshaugen. For mange ansatte ved NTNU er det viktig med arbeidsplasser som gir rom for ro og konsentrasjon.

Statens arealnorm er et politisk sparetiltak som motarbeider NTNUs samfunnsmandat og som vil gjøre det vanskeligere å oppnå visjonen om Kunnskap for en bedre verden.

NTL NTNU krever at regjeringen opphever sin instruks om arealnorm i staten!

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Gjesteskribenten:

Jeg ble redd etter at jeg skrev om sang i skolen

Da Nora Kulset skrev et lite blogginnlegg om sang i skolen, erfarte hun at det finnes nettroll der ute som skriver stygge e-poster. Skikkelig stygge e-poster.

Ytring:

Fem spørsmål til den som vil bli rektor ved NTNU (ok, sju da)

Nina Lager Vestberg kommer med sine innspill til spørsmål som bør stilles i intervjurunden.

Rektorjobben ved NTNU:

Aalborg-rektor sier han ble oppfordret til å søke

- Det er vanskelig å si nei når man får en slik mulighet, sier rektor Per Michael Johansen ved Aalborg Universitet om jobben som rektor ved NTNU.

Over 500 har signert kampanje for likelønn blant stipendiater

Da det ble klart at 30.000 kroner kunne skille to stipendiater ansatt med noen dagers mellomrom startet en gjeng stipendiater i Agder underskriftskampanjen mot lønnsforskjeller. I skrivende stund har kampanjen 547 underskrifter.