- Jeg etterlyser en debatt om hva slags fag Norge må ha i framtida

Mitt anliggende har vært hvordan vi skal forstå de siste årenes endringer innenfor høyere utdanning, skriver Hilde Gunn Slottemo i sitt svar til Dag Skevik.

Ytring:

Valgt eller tilsatt rektor – forskning eller ikke

Det kan bli slik at institusjoner som beholder valgt rektor vil ha de største mulighetene til å få en leder med god forskningserfaring, og dermed også muligheter til å prioritere forskning, skriver Kai A. Olsen og Kjetil Haugen.

Ytring:

We should offer training in quantitative methods to all humanities students

Humanities students at NTNU have much to gain from learning to collect, analyze and interpret empirical data, according to Giosuè Baggio.

Stang på en fredag:

Disputasen min var enklere enn å være med på «Anno»

«Er det slik at vi, i vår iver etter å formidle, glemmer å forklare», spør vår fredagskommentator, som beretter om hvordan det var å være på «Anno» - en fin erfaring, men med bismak.

Ytring fra Gunnar Bovim:


Ja til utveksling, nei til skolepenger

NTNU er mot en innføring av studieavgift. Det standpunktet står fast, skriver NTNU-rektor Gunnar Bovim.

Siste fra forsiden

Granskerne mener UiAs mest lukrative forsker ikke var vitenskapelig uredelig

Men både forskeren og Universitet i Agder får kritikk av Granskningsutvalget.

Færre elever valgte fremmedspråk i fjor

Tysk så lenge ut til å ta igjen spansk i popularitet, men nå er spansk igjen det klart største faget.

Få norske søkere til petro-fag

(NTB) Det er stor pågang fra utenlandske studenter til petroleumsfag ved NTNU, men lave søkertall blant norske studenter bekymrer.

Ålesund og Gjøvik vil ikke være sikret plass i neste NTNU-styre

Særordningen som garanterte Ålesund og Gjøvik plass i NTNU-styret, oppheves før det kommende styrevalget. Det bekymrer ikke Ingvild Sørlie.

Ytring:

NTNU må si nei til skolepenger

Om ingen reiser problemstillingen rundt skolepenger kommer debatten fremdeles til å være en mørk sky over internasjonaliseringen av norsk høyere utdanning, skriver leder Marte Øien i Studenttinget NTNU i dette innlegget.

Ytring:

Om det meningsbærende kontra det nøytrale

Det er påfallende at en så dyktig og moderne historiker som Slottemo i sitt motsvar til meg velger å forklare seg med et slags «jeg-beskriver-bare-historien-slik-den-egentlig-var» - argument, skriver Dag Skevik i dette innlegget.

Ytring:

JUHU NTNU er det mest problematiske forslaget

NTNU sitter på betydelige verdier i form av en historisk bygningsskatt. Det må det tas hensyn til, skriver Lasse Hodne.

Ytring:

Norge kan blomstre uten plastsøppel

Havet er fylt med plast, og vi er alle ansvarlige, skriver NTNU-stipendiat Isabel G. M. Richter. Sammen med masterstudenter i «Eksperter i team» har hun forsket på å finne innovative, realistiske løsninger på problemet.

Slottemo svarer Skevik:

Nytte og «nytte». Om tenkemåter i endring

Når jeg snakker om landbruksøkonomi som «jordnær realisme» og ingeniørfagene som «naturfaglig fornuft», så er det forsøk på å illustrere samtidas tenking omkring høyere utdanning, skriver Hilde Gunn Slottemo.

Østerlie på en fredag:

«Vi må lytte til studenter og ansatte og bygge deretter»

Vi må tørre å sprenge illusjonen om at alle nye, store bygg skal være signalbygg skapt etter hva arkitektene finner for godt i enhver epoke, skriver gjestespaltist Ove Østerlie.

Kunsten er også samfunnsnyttig

Et stort antall unge studerer teater i utlandet på dyre privatskoler. Da tenker jeg at det er samfunnsnyttig å opprette flere offentlige skoleplasser, skriver Dag Skevik.

Sats på fremmedspråk, men sats riktig

Jeg er usikker på koblingen som Børresen gjør mellom rekrutteringen til fremmedspråk som skolefag og til fremmedspråk som heltidsstudium.