Ytring:

Ferdig omorganisert, hvor går veien videre?

«Reorganisering og kutt i administrasjonen har gjort at mange uttaler at arbeidspresset er større nå enn før fusjonen», skriver Thomas Ferstad i dette leserinnlegget.

Ytring:

Effektivisering på ville veier

Et nytt hurtigarbeidende utvalg skal nedsettes for å identifisere ytterligere administrative effektiviseringstiltak, og antall administrative årsverk skal igjen tas ned. Men er dette den rette veien å gå?, spør Kjersti Møller i dette leserinnlegget.

Slottemo på en fredag:

Forelesninger i Facebooks tid

«Men hva var det studentene gjorde der bak de sølvblanke skjermene? Jobbet de? Skrev de notater? Surfet på nettet? Leste nettaviser eller sjekket Facebook?» Gjesteskribent Hilde Gunn Slottemo skriver om å forelese i den nye tid.

Ytring:

Reflekterte studenter skapes ikke gjennom ensrettet og politisk farget undervisning

Akademia skal være preget av meningsbrytning, åpenhet, refleksjon og fakta. Det er et godt ideal, skriver stortingsrepresentant Lill Harriet Sandaune (FrP) i dette innlegget.

Ytring:

Variasjon for kvalitet

Alle søkere til undervisningsstillinger må testes på praktisk gjennomføring et undervisningsopplegg, mener kandidat til å bli fag- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Norsk studentorganisasjon, Ane Mjøen.

Ytring:

Forelesningene må bli noe annet enn de er i dag

Vi må sørge for at høyere utdanning ikke blir steder hvor kreativitet kommer for å dø, skriver Christine Adriane Svendsrud i Norsk studentorganisasjon.

Siste fra forsiden

Ytring:

Ferdig omorganisert, hvor går veien videre?

«Reorganisering og kutt i administrasjonen har gjort at mange uttaler at arbeidspresset er større nå enn før fusjonen», skriver Thomas Ferstad i dette leserinnlegget.

Ytring:

Effektivisering på ville veier

Et nytt hurtigarbeidende utvalg skal nedsettes for å identifisere ytterligere administrative effektiviseringstiltak, og antall administrative årsverk skal igjen tas ned. Men er dette den rette veien å gå?, spør Kjersti Møller i dette leserinnlegget.

KD snur – også kvinner kan bli ny rektor ved HiMolde

Det opplyser statssekretær Bjørn Haugstad (H) i Kunnskapsdepartementet.

Senterparti-landsmøtet sa nei til skolepenger for utenlandske studenter

Landsmøtet i Senterpartiet vil fortsatt la utenlandske studenter slippe å betale for å studier i Norge.

Ytring

Studentenes kontor

"Det er viktig at ansatte har gode arbeidsplasser, men i debatten har man glemt at studenter også trenger gode arbeidsplass", skriver Bendik Deraas i dette innlegget.

Ytring

Vær konkret, Prestmo

Da jeg leste Maiken Prestmos innlegg om venstreorientert undervisning på Dragvoll i Adressa, trakk jeg på skuldrene og tenkte at det var så generelt og lite konkret at det hverken var mulig eller nødvendig å formulere noe svar.

Ytring:

Det politiserte NTNU

Majoriteten av fagene jeg har tatt på Dragvoll har blitt politisert, og blir ensidig presentert av foreleserne, skriver Maiken Prestmo i dette leserinnlegget.

Rindal på en fredag

Utdanning vaksinerer ikke mot radikalisering

Spørsmålet er hvordan utdanning former oss som mennesker, skriver fredagskommentatoren, som minner om at befokningene i Syria og Libya var blant regionens best utdannede.

Ytring:

Akademikere, velkommen hjem!

NTNU har sagt til oss at de ønsker å «fylle våre behov». Da kan vi formidle at vi ønske å tilfredsstille universitetet også, skriver Samfundet-leder Gabriel Qvigstad i dette innlegget.

Ytring:

Humanioras ansikt

Ikke alt hva historien har frembrakt er verdt å ta vare på, men nettopp derfor trenger man kompetente, humanistiske blikk, skriver Lasse Hodne i dette innlegget.

Tre forutsetninger for at rektorvalg skal ha legitimitet

"Jeg tør påstå at dersom det bare handler om å finne den best skikkede, så finnes det bedre rekrutteringsmetoder enn valg. Dersom det også er et universitetspolitisk retningsvalg, så har valgordningen åpenbare fortrinn," skriver statssekretær Bjørn Haugstad.

Rektorvalg for viktig til å bli styrt av likestillingsproblematikk

"Rektor må være mann - en likestillingskuriositet, del 2"

Valgets kval er demokratiets styrke

Demokrati er viktig for engasjementet, skriver Tim Torvatn, kandidat for de vitenskapelig ansatte til NTNUs styrevalg.