Åm på en fredag:

«Bare vær glad du kom deg unna i tide!»

Denne ukas gjestekommentator fikk aldri fullført doktorgraden. Han funderer på om det kanskje var det beste som kunne hendt ham.  

Alt teller, men på ulike måter

«Forskning vs. formidling» er en kunstig motsetning.

Ytring:

- Flere av spørsmålene om campusutforming fremsto som merkelige

Flere av spørsmålene i rektors spørreundersøkelse fremso som merkelige, og noen var totalt irrelevante.

Ytring:

Skal vi stole på forskningen?

Ville det vært bra om alle svarte ja på spørsmålet om de har tillit til forskning? Svaret er åpenbart nei.

Ytring:

Null poeng til Frank Aarebrot?

Han var antagelig den mest synlige, produktive og betydningsfulle forskeren dette tiåret. Men slikt teller ikke når man skal måle «kvalitet».

Ytring:

Har ytringsfridom vorte viktigare enn respekt for medmennesker?

Voltaire sa; “Eg er djupt ueinig i det du seier, men eg vil til min død forsvare din rett til å seie det.” Dette er grunnlaget for ytringsfridom, noko universitetet skal være stolte bidragsytarar til.

Siste fra forsiden

Dekanmøtet orientert om mulig HiMolde-samarbeid

Det jobbes for utvikle en samarbeidsavtale mellom NTNU og Høgskolen i Molde.

Håkon Åmdal ble beste student, men en forsker er nok gått tapt

I fjor ble han beste avgangsstudent på NTNU, med en master som avslørte et eksepsjonelt talent for forskning. Men dataingeniør Håkon Åmdal liker bedre å utvikle ting enn å skrive artikler.

Åm på en fredag:

«Bare vær glad du kom deg unna i tide!»

Denne ukas gjestekommentator fikk aldri fullført doktorgraden. Han funderer på om det kanskje var det beste som kunne hendt ham.  

Alt teller, men på ulike måter

«Forskning vs. formidling» er en kunstig motsetning.

Leirset på en fredag:

Hva kan vi lære av Frank og Per?

To av de mest profilerte norske akademikerne gikk bort på en uke. Hva kan vi lære av Frank Aarebrot og Per Fugelli?

Stopp Israels fengsling av palestinske studenter

Vi kan ikke sitte og se på at Israel hindrer palestinerne å ta en fullverdig utdanning, skriver student Anette Sivertsøl, som oppfordrer til boikott av landet.

Minneord over Frank Aarebrot

Frank var en unik universitetslærer, forsker og formidler

Det var en trist melding vi fikk på morgenkvisten søndag. Frank, vår studievenn og kollega gjennom 50 år, hadde gått bort.

Ytring:

Merker ingen wow-effekt ved å benytte Blackboard

Er det bare meg som opplever Blackboard som en lite faglærervennlig plattform sammenlignet med It's learning?

Det er på tide å rydde opp etter oss

Vår gjestekommentator bruker siste dagen på varaordførerkontoret til å drodle litt omkring NTNUs visjon. Mandag er hun på plass i Ghanas hovedstad Accra, hvor hun vil sende oss nye rapporter utover høsten og vinteren.

Nybygg på campus Lerkendal og Valgrinda blir en dårlig investering

"Når det gjelder forsøk å bortlokalisere studenter, er det aldri for seint å snu. Det har vi lært av Dragvoll-satsingen", skriver Allan Krill

- Linjeforeningen den første sosiale arenaen for nye studenter

"Du blir like mye inkludert og godtatt selv om du velger å ikke delta", skriver aktiv i Bergstuderendes linjeforening i dette innlegget

Ytring:

Genetisk forskning: Hva innebærer det å delta

Fjerde utgave av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag åpner i disse dager. Interesserte oppfordres til å komme på åpent møte onsdag ettermiddag, skriver Lars Ursin ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU.

Små, spesialiserte fag fremmer internasjonalt ledende forskning

I den nylig publiserte evalueringen av humanistisk forskning i Norge, er kategorien nordisk språk og lingvistikk det fagfeltet som gjør det best av alle de humanistiske disiplinene.