Automatisk begrunnelse etter eksamen:

Hvordan kan et ønske om å lære være bortkastede ressurser?

Jeg vet ikke om automatisk begrunnelse for alle er en god idé, men jeg skjønner ikke hvorfor man er så motvillig til å prøve.

Seks ansatte ved Høgskulen i Volda tar til orde for å fusjonere med NTNU

Ledelsen må få i oppdrag snarest å gjennomføre konsekvensutredninger og deretter innlede forhandlinger med sikte på å gjennomføre en fusjon med NTNU, skriver de ansatte.

Et nei til automatisk begrunnelse for alle

Automatisk begrunnelse på eksamen er feil bruk av ressurser, skriver Anne Charlotte Torvatn.

Studenttinget ønsker prøveordning med automatisk begrunnelse

Studenttinget oppfordrer studenter til å be om begrunnelse på eksamen.

NTNU kan bruke muskler slik at Elgeseter blir en attraktiv bydel

Argumentet om at miljøet er for dårlig for campusutbygging på grunn av stor trafikk, er å snu saken på hodet, skriver sivilarkitekt Trond E. Skjefstad.

Opoku på en fredag

Trondheim et levende laboratorium for det grønne skiftet

Da jeg noe tilfeldig ble valgt inn i kommunestyret første gang i 2003, spøkte jeg med mine statsviterkolleger om at jeg bare skulle på et lite feltarbeide, skriver denne fredagens gjestekommentator. Feltarbeidet endte med at hun ble varaordfører.

Siste fra forsiden

Vil fjerne skoleeksamen

Jonas Persson mener debatten om automatisk begrunnelse dreier seg om å behandle symptomer heller enn sykdommen selv. Han etterlyser en debatt om vurderingsformer.

Full utrykning på NTNU etter eksplosjon på laboratorium

Ingen skal være skadd etter et uhell med salpetersyre ved Institutt for materialteknologi.

Mørke personligheter trekkes til disse fagene

Personer med ”mørkere” og ”lysere” personlighetsdrag trekkes til ulkes studier, konkluderer en dansk undersøkelse.

– Vanskeligere å jukse på digital eksamen

Informatikkstudent reagerer på sikkerhetshull i digitaleksamen. Men flere ved NTNU mener papireksamen ikke nødvendigvis er sikrere enn digital eksamen.

Ytring:

Høyskoleparken er en verdi, ingen barriere

Mens debatten om hvor mye av parken som kan ofres for framtidas campus skyter fart, er Høyskoleparken i ferd med å våkne i all sin mangfoldige prakt. Det er på tide at den blir vurdert på egne premisser, og ikke bare som en barriere mellom byen og campus. Derfor dro vi på søndagstur i parken, skriver Heidrun og Trond Åm.

Ytring:

Lärandets yttre villkor: Kan undervisningen förbättras utan att examen ändras?

I UH-loven står det at eksamen skal skje på upartisk vis. Det står ingenting om anonymitet, påpeker Jonas Persson i dette innlegget, hvor han tar til orde for å gå bort fra den anonymiserte, skriftlige skoleeksamen, som han mener stimulerer til overfladisk læring.

Rolfsen på en fredag:

Alle stier fører ut av parken. Vi trenger en sti som går gjennom

«Jeg får fortsatt fantomsmerter i bakpartiet når jeg ser i den retning. Kroppen min minnes de tallrike gangene jeg skled, datt og dunket på ratata ned alle trinnene», skriver vår gjestekommmentator, som peker på det faktum at alle stier leer ut av NTNU-parken: Det vi trenger en sti som går gjennom den.

Ytring:

En campusprosess som tar vare på alle

"Dersom vi skal lykkes med campusprosessene kan man ikke sette ansatte og fagmiljø opp mot hverandre på en slik måte Falch legger opp til i sitt innlegg", skriver Ronny Kjelsberg i dette innlegget. Falch skrev blant annet at "Vår innflytting til Kalvskinnet vil kreve flytting av teknologimiljøene fra Kalvskinnet til Gløshaugen."

Ytring:

Hva er universitetets rolle i postfaktasamfunnet?

ProtestPub spør: koker den akademiske tradisjonen for kritisk tenkning ned til faktasjekking, eller er den en bredere, kritisk virksomhet som stiller spørsmål ved rådende verdier, antakelser og praksiser?

Ytring:

Teknologi må inn i alle fag i skolen

Skal politikerne fatte riktige og faktabaserte beslutninger for bruk av teknologi og programmering i utdanning trengs det mer forskning – NÅ!

Rindal på en fredag:

For mange er ikke mai en spesielt skjønn tid

Endeløse dager, og netter, med pugging og lesing. En langspurt kamuflert som en maraton. Gjesteskribent Eivind Rindal skriver om eksamenstid.

Ytring:

Høgskolen i Molde famler videre

Problemet er at det er svak eller ingen kontakt mellom ledelsen og de på ”gulvet”, skriver Kai A. Olsen i dette innlegget.