Ytring:

- Arbeid for snarlig gjenforening av IHS

«Vi vil be rektor og andre som administrerer delingen, om å arbeide konstruktivt for så snart som mulig å realisere et gjenforent historieinstitutt ved NTNU», skriver tre ansatte ved Institutt for historiske studier i denne ytringen.
NTNU-styret vedtok å dele IHS i sitt siste møte.- Mange i styret uttrykte sterk tvil om hva det ville løse, men stemte likevel for. Samtidig ligger det både i vedtaket og i styrediskusjonen en erklært ambisjon om å forsone og gjenforene, skriver tre ansatte ved IHS.  
    
      (Foto: Espen Halvorsen Bjørgan)

NTNU-styret vedtok å dele IHS i sitt siste møte.- Mange i styret uttrykte sterk tvil om hva det ville løse, men stemte likevel for. Samtidig ligger det både i vedtaket og i styrediskusjonen en erklært ambisjon om å forsone og gjenforene, skriver tre ansatte ved IHS.   Foto: Espen Halvorsen Bjørgan

Åpent brev til rektor og dem som administrerer delingen av IHS:

NTNUs styre har vedtatt en deling av Institutt for historiske studier i to likestilte institutt. Mange i styret uttrykte sterk tvil om hva det ville løse, men stemte likevel for. Samtidig ligger det både i vedtaket og i styrediskusjonen en erklært ambisjon om å forsone og gjenforene. Om vedtaket heter det at «Rektor forventer at alle parter gjør sitt beste for å legge konflikten bak seg og til å bidra konstruktivt i prosessen».

Vi vil be rektor og andre som administrerer delingen, om å arbeide konstruktivt for så snart som mulig å realisere et gjenforent historieinstitutt ved NTNU. Det er vår oppfatning at delingen av IHS ødelegger mer enn den løser. Vi ser ingen grunn til at det som omtales som en «pause» mellom noen få som ikke kan arbeide samme sted, skal få dele et stort institutt i to for mange år framover, med like langvarig ødeleggende konsekvenser. Vi vil derfor her peke på noen grep for å bidra til snarlig gjenforening:

1. For styrerstillingene ved de to instituttene må kravet om å arbeide for gjenforening tillegges avgjørende vekt både i utlysningstekst og i valg av hvem som tilsettes (de må ikke miste jobben ved snarlig gjenforening, men da bli et team som trengs for å styrke et gjenforent IHS).

2. Opprettholde mest mulig felles administrasjon, hvor funksjonene kan utføres rasjonelt og ryddig for begge enhetene (og til beste for studentene, kollegene, administrasjonen og samarbeidet mellom enhetene).

3. Undervisningsprogrammer og studieemner må utformes og organiseres med tanke på å bevare og styrke kontakt og samarbeid på tvers, om faglig grunnlag, undervisning, veiledning og eksamener.

4. Unngå alt som kan skape to historiefaglige enheter med ulike og motsetningsfylte faglige identiteter, og med kunstige faglige og sosiale skiller mellom «oss» og «dem». Hold dører som er åpne, fortsatt åpne. Ikke skap nye skiller, men nye møterom – på flere plan, hvor alle kan samarbeide og samsnakkes, også på tvers av uenighet og enheter.

Mye som gjøres med å utforme de to instituttene de første ukene og månedene, kan bidra til å gjøre delingen svært dyp og langvarig. Men mye kan også utformes slik at det gjør den kortvarig. Bare det siste kan hindre skadevirkninger i lang framtid for historiefaget, forskningen, undervisningen, studentene, de ansatte og NTNU.

Vennlig hilsen
Ingar Kaldal (fast vitenskapelig ansatt), Aud Mikkelsen Tretvik (fast vitenskapelig ansatt), Birgitta Wentzel (fast ansatt i administrasjonen)

Birgitta Wentzel og Ingar Kaldal (til høyre) mens de venter på gangen under styremøtet hvor det ble besluttet å splitte instituttet deres. Til venstre Rune Hansen og Øyvind Thomassen. 
    
      (Foto: Tore Oksholen)

Birgitta Wentzel og Ingar Kaldal (til høyre) mens de venter på gangen under styremøtet hvor det ble besluttet å splitte instituttet deres. Til venstre Rune Hansen og Øyvind Thomassen.  Foto: Tore Oksholen

Aud Mikkelsen Tretvik er professor ved Institutt for historiske studier og blant de tre som har signert dette åpne brevet til ledelsen og øvrige involverte i restruktureringen av instituttet. 
    
      (Foto: Toere Oksholen)

Aud Mikkelsen Tretvik er professor ved Institutt for historiske studier og blant de tre som har signert dette åpne brevet til ledelsen og øvrige involverte i restruktureringen av instituttet.  Foto: Toere Oksholen

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Anklager NTNU for forfølgelse

«Den opptreden som arbeidsgiver her legger for dagen vil jeg selv karakterisere som forfølgelse» skriver førsteamanuensis Øyvind Eikrem ved ISA i et brev til Sivilombudsmannen.

Eikrem: - Dette er en hevnaksjon

- Allerede før jeg begynte i stillingen for fem år siden, var et nettverk av ansatte på instituttet i gang med å saumfare mine sosiale medier og spre rykter o.l. for å hindre at jeg fikk stillingen, hevder Øyvind Eikrem.

Undersøkelse: Høyre er det største partiet blant universitetsutdannede

Høyre er partiet med høyest oppslutning i en fersk meningsmåling blant universitetsutdannede. Arbeiderpartiet taper terreng.

KiT-ansatte i bekymringsmelding:

– Ledelsen følger ikke demokratiske spilleregler

Ansatte ved Kunstakademiet i Trondheim hevder ytringsfriheten er svekket ved skolen.