Ytring:

Musikklærerutdanningene ved NTNU

- Wenche Waagens innlegg gir intrykk av at Institutt for lærerutdanning vil instrumentalpedagogikkutdanningen til livs. Det er ikke riktig, skriver leder, nestleder og seniorrådgiver ved instituttet i denne ytringen.
Charlotte Gaertner, seniorrådgiver, Mari Nygård, nestleder og Torberg Falch, instituttleder ILU. 
    
      (Foto: NTNU)

Charlotte Gaertner, seniorrådgiver, Mari Nygård, nestleder og Torberg Falch, instituttleder ILU.  Foto: NTNU

I Universitetsavisa 30. januar uttrykker Wenche Waagen bekymring for endringer i NTNUs lærerutdanninger i musikk. Innlegget hennes gir inntrykk av at Institutt for lærerutdanning (ILU) ønsker instrumentalpedagogutdanning ved NTNU til livs. Det er ikke riktig. ILU er opptatt av å utdanne musikklærere som kan gi elever i grunnskolen og i den videregående skolen gode opplevelser og mestringsglede med musikk.

Musikk er et viktig fag i skolen. Musikk har først og fremst en egenverdi. I tillegg er musikk et fag som i høy grad bidrar til fellesskap, livsglede og trivsel, og til å skape motiverende omsorgs- og læringsmiljøer. Musikk er et obligatorisk fag i skolen, og musikklærere må derfor kunne tilpasse musikkundervisning for ulike elever og ulike kontekster.

NTNU tilbyr i dag fire ulike utdanninger for musikklærere; to innenfor grunnskolelærerutdanningene og to innenfor praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Kandidatene fra disse utdanningene har kompetanse for tilsetting som lærer på ulike trinn i skolen. Utdanningene er derfor underlagt nasjonale forskrifter og retningslinjer som sikrer solide kvalifikasjoner for undervisningsstillinger på de relevante trinnene. Disse utdanningene kan dessuten gi kvalifikasjoner for andre undervisningsstillinger, for eksempel i kulturskolen og på folkehøgskoler.

Studenter med utdanning innenfor utøvende musikk er en viktig målgruppe for PPU, ettersom denne utdanningen kvalifiserer til tilsetting som lærer i programfaget musikk, dans og drama i videregående skole. Samtidig skal alle kandidater fra PPU også være kvalifisert til å undervise i musikk i grunnskolen for trinn 5-10. Utdanningen må derfor inneholde fagdidaktikk i musikk rettet mot klasserommet i tillegg til instrumentalpedagogikk. Vi mener at studenter med bachelor i utøvende musikk ikke vil bli svakere lærere i kulturskolen ved at de får noe opplæring i å være lærer utenfor kulturskolen, heller tvert imot.

NTNU bør utdanne fremragende lærere til grunnskolen, videregående skole og kulturskolen. Det finnes i dag ingen lærerutdanning ved NTNU som gir kompetanse rettet utelukkende mot undervisningsstilling i kulturskolen. Institutt for musikk og Humanistisk fakultet står fritt til å utforme en utdanning som de mener gir gode lærere i kulturskolen, og som ikke er underlagt det nasjonale regelverket som regulerer lærerutdanning for grunnskole og videregående skole. Et slikt tilbud kan imidlertid ikke eksistere innenfor PPU. Vi er enige med Wenche Waagen i at instrumentaldidaktikk er et viktig fag, og vi håper det kan finnes plass til det også i bachelortilbudet ved Institutt for musikk.

Institutt for lærerutdanning håper på godt samarbeid med Institutt for musikk i det videre arbeidet med å styrke musikklærerutdanningen på NTNU.

Torberg Falch, instituttleder, Mari Nygård nestleder og Charlotte Gaertner seniorrådgiver, ILU.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Regjeringen vil la noen studenter få vende tilbake

Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte, sa statasminister Erna Solberg på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Nettbasert undervisning:

– Litt anarki i valg av digitale løsninger

Professor Rune Hjelsvold har sett på hvordan det egentlig går med den nettbaserte undervisningen på NTNU. – Underviserne bruker 28 ulike verktøy, det blir uoversiktlig, sier han.

Store forskjeller mellom fakulteter:

SU gir bokstavkarakterer til nesten alle studentene

NTNU har besluttet å endre 370 emner hvor det avlegges eksamen denne våren fra bokstavkarakter til enten bestått eller ikke bestått. Ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) endrer de bare tre emner.

Medisinprofessor, overlege og dikter

Unni Syversen er professor i endokrinologi ved NTNU, overlege ved St. Olavs hospital - og skriver dikt om koronaepidemien.