Dragvoll kan bli kjøpesenter

En mulighetsstudie bestilt av Trondheim kommune holder døren åpen for at Dragvoll campus kan bli kjøpesenter om éncampus-plan blir vedtatt.

Dersom en flytting av Dragvoll skulle bli en realitet, ville et lokalsenter på selve campus være et alternativ. Dette vil knytte lokalsenteret tett til hundrevis av nye boliger i en ny bydel på Dragvoll.Slik ser Trondheim kommunes visjon ut for den østlige delen av byen i framtiden, i følge en rapport utarbeidet for kommunen av selskapet Asplan Viak.

Området Jonsvannsvei

«Mulighetsstudie Dragvoll» er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim kommune og NTNU. Utredningen, foretatt av Asplan Viak, skisserer alternativer for best arealutnyttelse av studieområdet på Dragvoll, hvor NTNU er største grunneier. Kommunen har betalt 400 000 kroner for en dyptpløyende rapport.

Kommunen ser på mulighetene for 215 dekar av dagens ubenyttede areal, som omfatter området mellom gamle og nye Jonsvannsveien, fra Voll gård, videre forbi nedsiden av campus, til øst for campus (se illustrasjon).

LES OGSÅ: Mulighetsstudie Dragvoll igangsettes

Kommunen holder døren på gløtt i tilfelle Konseptvalgutredningen går for å flytte campus Dragvoll. Kommunen har ikke gjort videre analyser på ombygging av selve campus til et lokalsenter for bydelen, i følge prosjektleder for Mulighetsstudie Dragvoll, Olav Solem i eierskapseneheten i Trondheim kommune.Kjøpesenter etter modell av Byåsen

Kommunen ser for seg et lokalsenter på størrelse med dagens Byåsen butikksenter, på omkring 5000 kvadratmeter på ti dekar tomt. Rapporten skisserer tjenestetilbud som kafeer, bank, eiendomsmegler, lege og tannlege, apotek, i tillegg til ulike butikker for å betjene et tett utnyttet boligområde i beltet mellom gammel og ny Jonsvannsveien. Man ser også for seg en løsning med kjøpesenter med boliger på toppen, ikke ulikt det nye Sirkus kjøpesenter på Leangen.

Det diskuteres andre alternativer for lokalisering av et lokalsenter utenfor selve campus, blant annet i tilknytning til det nye helse- og omsorgssenteret som snart ferdigstilles ved Jonsvannsveien. For øvrig på en tomt som ble solgt av NTNU til kommunen for 28 millioner kroner.

LES OGSÅ: Universitetet selger tomt på Dragvoll

Avventer konseptvalgutredningMulighetsstudien har sin bakgrunn i befolkningsframskrivinger som viser at Trondheims befolkning vil øke med 50 000 innbyggere fram mot 2030. Kommunen må finne arealer, særlig i østlige deler av byen, til både boliger og til barnehager, skoler og eldrehjem.

Hva som endelig skjer, er svært avhengig av hva konseptvalgutredningen til Kunnskapsdepartementet kommer fram til.

LES OGSÅ: Rektor svarer på Kunnskapsdepartementets beslutning om å igangsette konseptvalgutredning

Den skal etter planen konkludere innen året. En kvalitetssikringsprosess skal gjennomføres, fulgt av et endelig vedtak om én- eller tocampus-løsning innen sommeren 2014.

NTNU: Uaktuelt på kort sikt

Fra NTNUs side er ikke et plassering av et lokalsenter på campus et alternativ «på kort sikt», heter det i rapporten.

-Det er opp til NTNU å avgjøre hvordan de vil benytte anbefalingene i rapporten. Den er nå universitetets eiendom, sier prosjektleder for Mulighetsstudie Dragvoll, Olav Solem i eierskapseneheten i Trondheim kommune.

Ny campusprosjektleder

Dette blir en sak som kommunens nye campusprosjektleder skal drive videre. Amund Aarvelta ble ansatt rett før påske. Han er NTNU-student og tidligere studentpolitiker.

LES OGSÅ: NTNU-student fikk jobben som campus-sjef

Kommunen ser for seg et lokalsenter på størrelse med Byåsen butikksenter, med butikker og ulike tjenester. 
    
      (Foto: Google)

Kommunen ser for seg et lokalsenter på størrelse med Byåsen butikksenter, med butikker og ulike tjenester.  Foto: Google

Dette er området som omfattes av mulighetsstudien (Campus Dragvoll ringet inn.) 
    
      (Foto: Asplan Viak)

Dette er området som omfattes av mulighetsstudien (Campus Dragvoll ringet inn.)  Foto: Asplan Viak

Slik kan det bli: Illustrasjon, Mulighetsstudien. 

Slik kan det bli: Illustrasjon, Mulighetsstudien. 

Relaterte artikler

Kommunen forserer utbygging

Bygningsrådet har vedtatt en plan for å forsere gjennomføringen av en ny og renere Elgesetergate. Graving kan starte så tidlig som høsten 2014.

Campussjefen er i gang

Amund Aarvelta har akkurat satt seg i stolen som Trondheim kommunes campusleder. Noe av det første han gjorde, var å ta turen til universitetet.

Helgarderer på Dragvoll

Denne høsten lager Trondheim kommune ny arealplan for Dragvoll. Uansett om NTNU flytter ut eller ikke, trenger kommunen planer for begge muligheter, mener Rådmannen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

UiO og NTNU med nye forskningsetiske tiltak

Ved Universitetet i Oslo har de opprettet et eget vitenskapsombud. Ved NTNU ruller de snart ut et obligatorisk nettkurs for doktorgradsstipendiater.

Gjesteskribenten:

Jeg ble redd etter at jeg skrev om sang i skolen

Da Nora Kulset skrev et lite blogginnlegg om sang i skolen, erfarte hun at det finnes nettroll der ute som skriver stygge e-poster. Skikkelig stygge e-poster.

Ytring:

Fem spørsmål til den som vil bli rektor ved NTNU (ok, sju da)

Nina Lager Vestberg kommer med sine innspill til spørsmål som bør stilles i intervjurunden.

Rektorjobben ved NTNU:

Aalborg-rektor sier han ble oppfordret til å søke

- Det er vanskelig å si nei når man får en slik mulighet, sier rektor Per Michael Johansen ved Aalborg Universitet om jobben som rektor ved NTNU.