Konflikten ved IHS

- Her hersker ingen fryktkultur

Professor Tore Tingvold Petersen håper kollegaene ved instituttet prioriterer forskning framfor brevskriving i tida som kommer.

Petersen er professoren som er mest senior av 14 som signerte «motoppropet» ved Institutt for historiske studier. Petersen bekrefter at brevet, som er stilet til dekan Anne Kristine Børresen ved HF-fakultetet, er ment som en støtteerklæring til instituttledelsens anstrengelser for å bedre arbeidsmiljøet ved instituttet. Han avslår å kommentere innholdet i brevet nærmere.

 - Dette er noe vi som signerte brevet ble enige om, og da er det dette man holder seg til, fastslår professor Petersen.

- Ingen mistillit

Han er imidlertid villig til å si følgende:

- For det første: Jeg føler ikke at det eksisterer noen fryktkultur ved IHS, slik noen har hevdet.

- For det andre: Det hersker gode vilkår for å bedrive god forskning ved IHS.

- For det tredje: Jeg har ingen mistillit til ledelsen verken ved instituttet eller fakultetet.

- For det fjerde: Enkelte ved instituttet kan med fordel prioritere å forske mer og skrive færre brev.

Utover dette uttrykker professor Petersen oppgitthet over å måtte forholde seg til utenomfaglige forhold ved instituttet, forhold som stjeler unødvendig tid fra de faglige aktivitetene. Han håper på arbeidsro for tida som kommer.

Forskerforbundet: Personalsak

Fra Forskerforbundet ved NTNU avslår dagens leder Jon Anders Risvaag å gi nærmere kommentar om sakens innhold overfor Universitetsavisa, under henvisning til at det er en personalsak, som nå håndteres av Forskerforbundet i Oslo.

- Vi registrerer at Kristian Steinnes har søkt om dekning av utgifter til advokatbistand hos Forskerforbundet sentralt, og forholder oss til det, sier Risvaag.

- Hvorfor har dere ikke gitt ham mer aktiv støtte utad?

- Som sagt er dette en personalsak, som er omfattet av taushetsplikt, g det forholder vi oss til.

- Reagerer når ledelsen ikke tar hensyn

- Men taushetsplikt eller ikke – om det var slik at ledelsen hadde opptrådt uakseptabelt overfor faglig tillitsvalgte, ville dere da ha reagert?

- Det er klar vi ville ha gjort. Vi har for øvrig vist ved flere anledninger tidligere at vi gjerne gjør når NTNU-ledelsen ikke tar de nødvendige hensyn til tillitsvalgtes interesser og arbeidsbetingelser.

- Steinnes uttrykker skuffelse over hva han opplever som manglende støtte fra dere? Han er din forgjenger som leder for Forskerforbundet ved NTNU.

- Det kan jeg ikke kommentere, svarer Jon Anders Risvaag til Universitetsavisa.


Dekanen: «Denne saken er krevende for mange»

HF-dekan Anne Kristine Børresen seir Kristian Steinnes vil beholde alle oppgaver som har å gjøre med forskning og undervisning tilknyttet IHS, selv om han blir tvangsflyttet.

Dekanen svarer etter eget ønske på Universitetsavisas spørsmål via e-post.

- Du svarer på instituttstyrerens vegne. Hvorfor kan ikke han svare selv, all den stund han er nærmeste leder, og den som har best kjennskap til forholdene verd instituttet?

- Håndteringen av denne saken ligger på fakultetet og derfor er det jeg som svarer på spørsmål i saken.

- Steinnes opplever det som ødeleggende for sin karriere å bli utsatt for tvangsflytting. Har du forståelse for at han opplever det slik?

- Denne saken er krevende for mange. Steinnes skal sitte på et annet institutt og ha en annen leder. Ellers beholder han sine arbeidsoppgaver tilknyttet forskning og undervisning på Institutt for historiske studier.

- En annen gruppe ansatte ved instituttet, på 14 personer, også har skrevet brev omhandlende forholdene ved instituttet. Fra før har 12 skrevet brev om saken og blant annet uttrykt støtte til Steinnes. Hva tyder denne brevskrivingen på?

- Brevskriving er ikke er en god kommunikasjonsform i slike saker. Dette har også vært tema på flere møter på institutt og fakultet. Det faktum at to ulike grupperinger har skrevet brev i løpet av sommeren bekrefter det vi også ser i ARK – at de ansatte har forskjellige syn på arbeidsmiljøet.

- Konfliktnivået ved IHS er høyt, og har vart lenge. I hvilken grad henger dette sammen med konflikten omkring Steinnes?

- Det er mange og sammensatte forklaringer på arbeidsmiljøproblemene ved IHS som ikke kan forklares ut fra en enkeltsak. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere forhold knyttet til enkeltpersoner.

- Hvor er du fornøyd med ledelsens (på alle nivå) håndtering av saken med Steinnes?

- Det blir feil av meg å kommentere dette så lenge jeg selv er en del av ledelsen som har behandlet saken.

- Det er kjent at du er venn med instituttlederen og hans kone, som også er blant de 14 som signerte brevet som kan tolkes som støtte til instituttlederens håndtering. Burde ikke du har latt en settedekan håndtert saken?

- Jeg er kjent med at relasjonen mellom oss har vært et tema. Vi var tidligere kolleger på samme institutt, men har i dag liten kontakt. Da anmodningen om settedekan kom, ba jeg organisasjonsdirektøren vurdere dette spørsmålet.

- Hvordan tror du konfliktnivået kommer til å utvikle seg ved instituttet?

- Jeg vet at en samlet ledelse ved instituttet vier stor oppmerksomhet til å følge opp de tiltakene instituttets medarbeidere har utviklet etter arbeidsmiljøundersøkelsen. Men ledelsen kan ikke utvikle arbeidsmiljøet aleine. Medarbeiderne må bidra i dette arbeidet. Over tid håper og tror jeg at de tiltakene som settes i verk vil bidra til å skape et godt arbeidsmiljø for alle, svarer HF-dekan Anne Kristine Børesen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Konflikten ved IHS:

Undersøkelser av arbeidsmiljø og konflikter får krass kritikk

- Jeg er ganske kritisk til hva som skal komme ut av dette. Jeg tror ikke de finner noen sannhet. Dette er ikke en objektiv undersøkelse, sier professor Håkon With Andersen ved NTNUs Institutt for historiske studier (IHS).

- Fakultetene er neppe den beste måten å organisere på, men det er det beste vi har

Nord universitet mener fakultetsmodellen er riktig i den oppbyggingsfasen de er inne i, mens Universitetet i Oslo nå ser på hvordan de skal tilpasse ledelse og organisasjon for å gjøre den jobben de skal. - Strukturer kan hindre tverrfaglighet, men man må akseptere den strukturen man har, sier Oslomet-rektor Curt Rice.

Ytring:

Campusprosjektet er både en trussel og en mulighet

En fortetting uten at det planlegges for hvordan vi skal videreutvikle eksperimentell infrastruktur vil svekke NTNU på sikt, skriver forfatterne av denne ytringen.

Foreslår å fjerne musikk, kunst og medievitenskap fra KAM-senteret for å bevare trehusene

Institutt for arkitektur og teknologi åpner for å splitte opp KAM for at de skal få nok plass i Høgskolebakken.