Ny NTNU-campus blir minst to år forsinket

Lenge før det første spadetaket er tatt, er det nye NTNU-campuset i Trondheim allerede to år på etterskudd.
Den opprinnelige planen var å ha mesteparten av Gløshaugen ferdig utbygd til å samle Trondheims-fraksjonen av NTNU i 2025. Men allerede før spaden stikkes i jorden er prosjektet to år forsinket. 
        
            (Foto: Lars Strømmen, NTNU)

Den opprinnelige planen var å ha mesteparten av Gløshaugen ferdig utbygd til å samle Trondheims-fraksjonen av NTNU i 2025. Men allerede før spaden stikkes i jorden er prosjektet to år forsinket.  Foto: Lars Strømmen, NTNU

«Dersom målsetting om byggestart tidlig i 2020 skal nås, er NTNU avhengig av en tidlig regjeringsavklaring om rammer for videre planlegging og forprosjektering,» skrev rådmannen i saksdokumentene da det nye campuset ble behandlet i formannskapet i Trondheim kommune i juni 2017. Han karakteriserte da forslaget til fremdriftsplan for nytt campus som «svært stram».

Nå viser det seg at fremdriftsplanen ble så stram at den slår sprekker.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: - Dette er forføreriske og løgnaktige campus-skisser

Tilleggsoppdrag fra regjeringen

Skulle NTNU nå målsettingen var de avhengige av en endelig fastsettelse av planprogrammet i bystyret i januar i år, men ti måneder etter at endelig planprogram var forventet vedtatt er utredningene til nytt campus fremdeles ute på høring i bygningsrådet. Det betyr at en tidligst kan forvente at planprogrammet endelig fastsettes av bystyret i løpet av første halvår 2019, over et år etter skjema.

- Vi fikk høsten 2017 i oppdrag å gjøre en tilleggsutredning, og det er dette arbeidet som gjør at tidsplanen ser annerledes ut enn den gjorde i juni i fjor. Tilleggsutredningen har satt ganske mange premisser for vårt videre arbeid, og derfor ble også fastsettelsen av planprogrammet utsatt, sier Hanna Maria Jones, kommunikasjonsansvarlig for campusprosjektet ved NTNU.

Den opprinnelige tidsplanen var som følger: Etter endelig fastsettelse i bystyret i januar 2018 skulle Kunnskapsdepartementet legge frem et notat for regjeringen med redegjørelse for beslutningsgrunnlag og et kostnadsestimat før det eventuelt ble fjort en beslutning om oppstart av forprosjektet. Behandlingen av en søknad om midler til oppstart av forprosjektet er estimert til å ta rundt seks måneder.

Planen var altså at NTNU skulle få midlene til forprosjektet rundt sommertider 2018, og dermed ha halvannet år på seg på å få alt av planer, design og andre oppgaver unna vei for å nå sitt eget mål om å stikke spaden i jorden i starten av 2020. Etter fem år med bygging skulle samlingen av campus i Trondheim «i hovedsak» være gjennomført i løpet av 2025.

LES OGSÅ: Fakulteter kan splittes fordi NTNU skal samles

Byggestart i 2022

- Vi regner med at den eksterne kvalitetssikringen av rapporten til regjeringen som vi nå jobber med sammen med Statsbygg leveres våren 2019. Etter det må regjeringen ta sin beslutning basert på den endelige rapporten, også må eventuelle midler til et forprosjekt komme over statsbudsjettet for 2020, forklarer Jones.

- Behandling av planprogrammet må sees i sammenheng med rapporten til regjeringen, og vi tror det er realistisk å få sluttbehandlet planprogrammet i bystyret i april samme år.

Arbeidet med forprosjektet antar hun vil ta halvannet til to år. Går alt som planlagt vil eventuelle midler til byggestart komme over statsbudsjettet for 2022, noe som betyr at byggestarten som NTNU Campusutvikling i fjor mente var realistisk i januar 2020 nå ser ut til å bli tidligst 2022.

- Vi må følge statsbudsjettrundene, og er avhengige av å få startbevilgning før vi kan begynne å bygge. Halvannet til to år med forprosjekt mener vi er realistisk, men alt er avhengig av hva som skjer blant de folkevalgte, sier Jones og legger til:

- Det er mye som er veldig usikkert, blant annet med tanke på stortingsvalg, så vi må ta alle forbehold her. Samtidig må vi jobbe med en plan, og nå håper vi på byggestart i 2022.

Det betyr også at planlagt ferdigstillelse av campusprosjektet er utsatt med to år.

- Fører dette til ekstra konstander?

- Det er et stort spørsmål som er vanskelig å svare på. Vi sitter og regner på kostnadene for selve prosjektet nå som en del av rapporten til regjeringen, men hva kostnadene lander på for totalprosjektet vet vi ikke enda.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Ytring:

Ingen tvil om fakta i campussaken

«Som naboer til Vestskråningen og primus motor i Folkeaksjonen Bevar Høyskoleparken kan de ha helt legitime interesser imot at universitet skal utvides i deres nabolag. At de er nære naboer er imidlertid høyst relevant for å forstå deres fremstilling av hvordan nye bygg vil påvirke parken» skriver Merete Kvidal i dette innlegget som svar på kritikken fra to byplanleggere.

NTNUere fløy til sammen 1760 ganger rundt jorden i 2018

I fjor reiste NTNU-ansatte jorden rundt til sammen 1.760 ganger. En kampanje skal få de ansatte til å fly mindre.

NTNU-styrelederen slutter i jobben som Hydro-sjef

Svein Richard Brandtzæg gir seg som konsernsjef i Norsk Hydro etter ti år.

Savnet norske begreper - laget ordbok i matematikk

Da det ble vanskelig å føre en samtale på norsk om matematikk, tok ansatte og studenter ved Institutt for matematiske fag grep. Nå er den norsk-engelske ordlisten med nesten 2.000 oversettelser lansert.