NTNU trekker skriftlig advarsel og erkjenner uheldig formulering

NTNU følger Sivilombudsmannens anbefaling og trekker en skriftlig advarsel gitt til en ansatt for en flere år gammel epost.
Dekan Geir Øien ønsker ikke å kommentere innholdet i, eller saksbehandlingen av, den aktuelle personalsaken, men sier at det ved det aktuelle instituttet har vært en konflikt over lengre tid. 
        
            (Foto: ID/ Sander de Wilde/ NTNU)

Dekan Geir Øien ønsker ikke å kommentere innholdet i, eller saksbehandlingen av, den aktuelle personalsaken, men sier at det ved det aktuelle instituttet har vært en konflikt over lengre tid.  Foto: ID/ Sander de Wilde/ NTNU

- Ledelsen ved fakultetet har bestemt seg for å trekke den skriftlige advarselen til den ansatte som Universitetsavisa har intervjuet, i samsvar med anbefalingen fra Sivilombudsmannen, sier dekan Geir Øien ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE-fakultetet).

- Vi erkjenner at det gikk i uforholdsmessig lang tid fra eposten som utløste reaksjonen ble sendt, og til vedkommende fikk advarselen, fortsetter Øien.

- Jeg er glad for utfallet, men meget skuffet over at saken måtte helt til Sivilombudsmannen, skriver den ansatte i en sms til Universitetsavisa.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Fikk advarsel to år etter bekymringsmelding

I midten av februar kunne Universitetsavisa fortelle om en ansatt ved fakultetet som fikk en skriftlig advarsel fra NTNU for innholdet i en bekymringsmelding han sendte om en kollega to år tidligere.

I uttalelsen fra Sivilombudsmannen, som ligger ute i anonymisert form på deres nettsider, fremkommer det at den ansatte sendte en epost til ledelsen ved det aktuelle instituttet, hvor han beskrev faglige uenigheter han og andre på instituttet hadde med en kollega.

Mannen som sendte den opprinnelige bekymringsmeldingen klaget saken inn for Sivilombudsmannen, som i sin uttalelse ba NTNU om å vurdere å trekke tilbake den skriftlige advarselen.

Fagforeningen Teknas advokat Jeanette Engebretsen, som har bistått mannen i saken, mente også NTNU burde følge Sivilombudsmannens oppfordring.

«Vi forventer at universitetet tar Sivilombudsmannens uttalelse til etterretning. Utover det ser jeg ingen grunn til å kommentere ytterligere» skriver hun i en sms.

Begrunnelsen fra Sivilombudsmannen var den lange saksgangen. I sin uttalelse skriver de at «Siste del av e-posten inneholdt ytringer om denne kollegaen som arbeidsgivere senere skulle karakterisere som trakasserende og utilbørlige». Men det skulle ta halvannet år før det ble satt igang en undersøkelse for å finne ut hva som hadde skjedd. En undersøkelse som ble igangsatt først etter at noen i ledergruppen ifølge uttalelsen skal ha sendt den opprinnelige bekymringsmeldingen videre til kollegaen det ble klaget på.

- Det var flere spesielle forhold som gjorde at behandlingen av denne saken tok så lang tid, sier Øien.

Ønsker ikke å kommentere innhold i personalsaker

Vi har også stilt Øien spørsmål om hvorfor en bekymringsmelding som var ment å gå kun til ledelsen ble videresendt til personen det ble klaget på, hvorvidt denne videresendelsen vil få noen følger, hva det var som sto i den opprinnelige bekymringsmeldingen som senere er blitt omtalt som «trakasserende og utilbørlige» ytringer og hvorfor det ikke ble reagert på den opprinnelige eposten tidligere.

- Normalt kommenterer ikke NTNU innhold i, eller saksbehandling av, personalsaker i mediene. Vi forholder oss i slike saker direkte til dem som er berørt. Dermed kan jeg nok ikke svare på de spørsmålene, sier Øien.

- Jeg vil bare si at jeg beklager belastningen som den lange saksbehandlingstiden har medført for den ansatte.

Universitetsavisa har også vært i kontakt med både vedkommende som er leder for det aktuelle instituttet nå, og vedkommende som var leder da den opprinnelige bekymringsmeldingen ble sendt. Ingen av dem ønsker å kommentere saken, og viser til at det er dekan Øien som svarer på vegne av NTNU.

Heller ikke kollegaen det ble varslet mot har ønsket å svare på UAs spørsmål. Men Øien avviser at noen er ilagt munnkurv i saken.

- Jeg har formidlet til ledelsen ved instituttet at det er dekanen som uttaler seg på vegne av NTNU i denne personalsaken. Jeg har samtidig understreket eksplisitt og tydelig at alle ansatte selvfølgelig står fritt til å uttalse seg på egne vegne, hvis de skulle ønske det, sier han og legger til:

- NTNU erkjenner at formuleringer som ble brukt i en epost fra arbeidsgivers side på et tidligere tidspunkt i denne saken kunne oppfattes som at vi ila munnkurv. Jeg har beklaget overfor mottakeren at formuleringene kunne gi grunnlag for en slik forståelse, samtidig som jeg har understreket at dette på ingen måte var intensjonen fra arbeidsgivers side.

Dårlig arbeidsmiljø over tid

Da den opprinnelige bekymringsmeldingen ble videresendt til kollegaen det ble klaget på ble det igangsatt en faktaundersøkelse for å kartlegge arbeidsmiljøet ved det aktuelle instituttet.

Ifølge Sivilombudsmannens uttalelse slo kartleggingen fast at arbeidsgiver over tid hadde forsømt sitt ansvar, og at den opprinnelige klageren hadde trådt over grensen for hva som var akseptabelt å skrive om kollegaer. Videre heter det at kollegaen den opprinnelige klagen var rettet mot, ved gjentatte tilfeller hadde «opptrådt hissig med upassende ordbruk overfor kollegaer og leder».

Etter undersøkelsen ble det også slått fast at det var en pågående konflikt i faggruppen som medførte en uheldig psykisk belastning for flere av de involverte.

Dekan Øien håper nå at instituttet kan legge varslingssakene bak seg.

- Utgangspunktet for denne saken var en langvarig konflikt som har vært en belastning for flere involverte. Vi har satt i verk flere tiltak for å bedre arbeidsmiljøet, og jeg har tro på at alle involverte ønsker å bidra positivt til å få skuten på rett kjøl igjen.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Tvingende nødvendig med sterkere fagmiljø

Det handler om være attraktive for studenter, ansatte og for omverden, skriver dekan Egil Solli om de endringene Nord universitet ønsker å gjennomføre.

Gjesteskribenten:

Skam er et hinder for å endre livsstil

Vi trenger ikke mer dårlig samvittighet i folkehelsearbeidet.

Ytring:

Misvisande argumentasjon om InnoCamp på Steinkjer

Eg er provosert over påstandane frå ordførar Gram og Ketil Lindseth sin ville kommentar i media, skriv innsendaren.

Universitetenes rolle i regionene

Nedlegging av studiesteder er foreslått på en slik måte at universitetet skal kunne høste langsiktige effekter i fremtiden.