Vil flytte faggruppe fra IHS:

- Dette er dypt urettferdig

- Jeg skulle gjerne visst hva det er som gjør at vi får skylden for konflikten ved instituttet, sier professor Hans Otto Frøland, leder for faggruppen som NTNU-ledelsen vil flytte ut av Institutt for historiske studier (IHS).
- Mitt faglige renommé avgjøres av hva jeg får til som forsker, som formidler og som underviser, sier professor Hans Otto Frøland 
        
            (Foto: Tore Oksholen)

- Mitt faglige renommé avgjøres av hva jeg får til som forsker, som formidler og som underviser, sier professor Hans Otto Frøland  Foto: Tore Oksholen

For kort tid siden ble det klart at ledelsen ved NTNU ønsker å flytte faggruppen Fate of Nations fra IHS, sammen på flyttelasset blir enkelte foreløpig ikke navngitte kolleger som er faglig og på annet vis assosiert med denne faggruppen. Saken skal opp til behandling i neste styremøte.

Torsdag kunne UA fortelle at «saksforeberedende dekan» Geir Øien, som fikk til oppgave å undersøke arbeidskonflikten og deretter gi råd til hvordan ledelsen burde gå fram for å løse arbeidskonflikten, råder NTNU-ledelsen til å flytte dem de eventuelt mener har størst «objektivt ansvar» for konflikten.

Samtidig foreslås IHS formelt nedlagt for deretter å gjenoppstå uten Fate of Nations, som da tenkes etablert som eget senter underlagt fakultetet.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Savner saklig begrunnelse

Professor Hans Otto Frøland grunnla faggruppen Fate of Nations, og er fortsatt leder for den. Han synes dette er en dårlig løsning.

- Jeg savner en saklig begrunnelse for denne konklusjonen. Innledningsvis var det lagt som et premiss at man skulle velge den løsningen som medførte minst mulig organisatorisk inngripen i aktivitetene ved instituttet. Men her går altså ledelsen for en løsning som gjør at tyngdepunktet i moderne historie tvangsflyttes. Da har man forlatt dette premisset, mener Frøland.

- Men Øien har framholdt at slik situasjonen er nå så fins det personer ved IHS som ikke bør fortsette ved samme organisatoriske enhet – da er vel det beste svaret at noen flyttes?

- Jeg finner det beklagelig at dersom noen enkeltpersoner ikke vil eller kan ha faglig samkvem med enkelte andre kolleger. Men det er vanskelig å akseptere prinsippet at disse skal kunne forlange at andre skal flyttes. Jeg mener ledelsen burde funnet løsninger for dem som ikke vil være sammen med andre, sier Frøland.

- Hvilken løsning da?

- Å flytte Europastudier ville svare bedre på de prinsippene rektor angivelig har lagt til grunn ifølge medvirkningsnotatet vi fikk. Men jeg vil legge til at jeg konsekvent har advart mot tvangsflyttinger.

Kjenner uro og usikkerhet

Frøland sier han fikk et lettere sjokk da han så rektors valg av løsning, men at mye falt på plass da han leste UAs artikkel om Øiens hurtigutredning.

- Jeg opplever det som har hendt som urettferdig. Jeg skulle gjerne visst hva det er som gjør at vi får skylden for konflikten ved instituttet. Det virker også til å styrke den fryktkulturen som har hersket ved instituttet i flere år, sier Frøland.

- Hva kjenner du personlig på i forhold til dagens situasjon?

- Jeg kjenner på uro og usikkerhet, svarer Frøland.

Han er særlig kritisk til at ledelsen velger å bake inn trusler om advarsler og andre tjenestemessige reaksjonsformer inn som en del av prosessen mot reorganisering av instituttet. NTNUs ledelse ville stått seg på å holde trusler om straff utenfor offentligheten og heller tatt det umiddelbart opp med den enkelte, mener Frøland.

- Vi er kjent med at det har versert rykter om trakassering her i årevis, men ikke sett konkrete beviser på hva det skulle handle om. Som det er nå, går også jeg rundt og er urolig for hva som måtte dukke opp i innboksen på eposten min. Mens saken fra den såkalte gruppe 1s side har dreid seg om kritikk mot ledelseslinjen, ser det ut til at den har blitt en sak om trakassering.

Frøland legger til at han selv har vært mer og mer tilbakeholden i å delta sosialt ved instituttet, nettopp av frykt for å havne i en situasjon hvor han blir anklagd for å trakassere noen.

- Fate of Nations greier seg bra

- Kjenner du at ditt faglige renommé svekkes av det som nå har hendt?

- Jeg mener som sagt at måten faggruppen jeg leder her blir behandlet er dypt urettferdig, men mitt faglige renommé påvirkes ikke av slikt. Det avgjøres av hva jeg får til som forsker, som formidler og som underviser.

- Om NTNU-styret gir sin tilslutning til forslaget fra ledelsen om å flytte ut Fate of Nations og plassere dere som eget, frittstående senter ved fakultetet: Hvor godt lever du og faggruppen med en slik løsning?

- Fate of Nations vil nok greie seg bra uansett hva som skjer. Jeg er mer bekymret for stipendiater og studenter, som får valget om å bli med eller bli værende, og som uansett vil måtte vandre fram og tilbake mellom senter og institutt. Jeg kan ikke skjønne at ledelsen synes dette er en tilfredsstillende løsning.

- Hvor godt lederhåndverk synes du rektor og organisasjonsdirektør har utført i denne saken?

- Ikke særlig godt. Det har ikke manglet på bekymringsmeldinger.

Universitetsavisa har bedt konstituert rektor Anne Borg og organisasjonsdirektør Ida Munkeby om intervju om forslaget som skal til behandling i styret. I en epost skriver kommunikasjonsavdelingen at Borg og Munkeby ikke ønsker å stille til intervju i denne fasten «Fram til styremøtet 31.10 er de mest opptatt av å få landet en god løsning for ny organisering av IHS. Evalueringen av hva som har skjedd i denne saken får man heller eventuelt komme tilbake til senere i høst.»

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Fadderukestart til tross for krisetider

Selv om ting er annerledes fra i fjor, betyr det ikke at det blir mindre gøy i år, mener fadderne ved linjeforeningen Primetime. Universitetsavisa fikk henge seg på festlighetene når de tok imot nye studenter mandag.

Immatrikuleringen 2020

Rektor: - Vi trenger de engasjerte menneskene

- Vi trenger engasjerte mennesker som står opp for ytringsfriheten, sa Anne Borg i sin første immatrikuleringstale som rektor. 

Immatrikulering også i Ålesund og Gjøvik

Immatrikuleringen ved NTNU foregår på tre campuser også i år. UA strømmer arrangementene for seg.

Førstereis-rektor Anne Borg på generalprøve

Litt over klokka 10 tester Anne Borg ut talen for kamera og mikrofon. Årets studiestart er hennes første som NTNUs rektor.