Skal vurdere ordningen med merittering for undervisere

NTNU har satt ned en komité som skal vurdere om kriteriene for merittering er gode nok.
Prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad, sier de ønsker å få tilbakemeldinger fra de ansatte. 
    
      (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Prorektor for utdanning, Berit Kjeldstad, sier de ønsker å få tilbakemeldinger fra de ansatte.  Foto: KRISTOFFER FURBERG

NTNU er igang med en evaluering av ordningen med merittering av undervisere. Blant annet er det sendt ut en spørreundersøkelse til de ansatte ved NTNU.

– Vi ønsker å få vite hvor godt kjent ordningen er, og å få konkrete tilbakemeldinger på kriteriene og opplegget, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning.

Evalueringskomiteen oppfordrer spesielt vitenskapelig ansatte som ikke har søkt om å bli merittert, om å svare på undersøkelsen.

– Vi har kjørt to runder med pilot nå, og da er det viktig å evaluere ordningen før vi etablerer et fast system. Vi har hatt noen diskusjoner om hvilke kriterier som skal legges til grunn, og hvordan man forstår grunnlaget for merittering, sier Kjeldstad.

Les også: Ti nye meritterte undervisere

Og: Bare én kvinne blant de ni meritterte

Åpnet opp for førstelektorer

Etter første runde med merittering, ble det åpnet opp for at også førstelektorer og dosenter kunne søke.

– Det er bare én førstelektor og ingen dosenter som er blitt merittert så langt - kan det tyde på at det er vanskeligere for dem å bli merittert, enn det er for professorer og førsteamanuensiser?

– Det kan jeg ikke svare på. Kriteriene er de samme for alle. Det er mange flere førsteamanuensiser og professorer totalt på NTNU enn det er førstelektorer og dosenter. Kanskje det er flere i siste kategori som har søkt. Det vil også komiteen som evaluerer se på, sier hun.

Mener kriteriene bør gjennomgås

Lars Lundheim er én av dem som hittil har fått status som merittert underviser.

– Jeg har svart på spørreundersøkelsen. Ordningen er ny og jeg har ikke reflektert så mye over hvor godt den fungerer. Men jeg kunne tenke meg at man gikk litt grundigere gjennom de overordnede kriteriene, sier Lundheim.

I dag er de tre overordnede kriteriene:

1. En merittert underviser har utviklet sitt arbeid kvalitativt over tid.

2. En meritter underviser har en vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring.

3. En merittert underviser er en engasjert og dyktig pedagogisk leder.

– Jeg mener kriterium 1 er udiskutabelt og bør være viktig. De to andre er også gode hver for seg, men jeg er usikker på om begge skal kreves for merittering, sier Lundheim.

Han er også åpen for at andre kriterier kan være mulige, men sier han ikke har forslag på stående fot.

Lundheim tror ordningen er godt nok kjent blant de ansatte.

– Bør man gjøre noe for å øke andelen førstelektorer og dosenter?

– Det vet jeg ikke. Etter det jeg forstår er kriteriene for dosentur delvis overlappende med de for merittering. Det var vel også grunnen til at førstelektor og dosent i første omgang ikke var med i ordningen, sier han.

Les også: Lars Lundheim er en av NTNUs ni første meritterte undervisere

Les om arbeidsgruppa som foreslo å innføre ordningen.

Trolig ny runde merittering til høsten

Det er ikke satt noen endelig dato for når evalueringen skal være ferdig, men trolig rundt 1. mai.

En ny merittering vil skje i løpet av året.

– Vi kommer til å lyse ut en ny runde så fort som mulig, etter at evaluering er klar - trolig til høsten, sier Kjeldstad.

Evalueringskomiteen består av: professor Arild Raaheim, Universitetet i Bergen, som er leder for komitéen, Gunnar Grepperud, professor, UiT – Norges arktiske universitet, Thomas Olsson, universitetslektor, Lunds Universitet, Katarina Winka, Universitetslektor, Umeå Universitet, Annbjørg Pasteur Stø, studentrepresentant, NTNU. Sekretær for komitéen er Kirsti Rye Ramberg, NTNU.

Her finner du mer informasjon om hva som skal til for å bli merittert underviser.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Meritterte undervisere

NTNU innførte meritteringssystemet for å anerkjenne dyktige undervisere. De må søke om å få status som merittert underviser. Til nå har 21 ansatte ved NTNU fått denne statusen. Det gir grunnlag for lønnsforhandling og enheten deres får30 000 kroner, som settes av den til den merittertes videre utvikling.

 • En merittert underviser har tydelig fokus på studentenes læring, og legger en vitenskapelig tilnærming til grunn
 • Vedkommende viser forankring i forskning og teori, og det forutsettes innsats ut over det ordinære
 • For å bli merittert underviser må det dokumenteres at kravene til universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse er innfridd
 • Søkeren skal ha undervist i høyere utdanning i minst fem år, hvorav normalt minst to år i norsk høyere utdanning
 • En merittert underviser har utviklet sitt arbeid kvalitativt over tid
 • En merittert underviser har en vitenskapelig tilnærming til undervisning og læring
 • En merittert underviser er en engasjert og dyktig pedagogisk leder
 • Oppnådd status som merittert underviser er grunnlag for forhandling om lønnsøkning
 • Enheten der underviseren er tilsatt, får en engangsutbetaling på 30.000 kroner til den merittertes videre utvikling
UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

20 internasjonale studenter til NTNU i november

Seksjonssjef Anja Linge Valberg mener smittevernhensynene er godt ivaretatt.

Ytring:

Ingen er forskåna fra korona

Koronapandemien har gitt mye lærdom. Her er syv ting jeg vil ta med meg på vegen videre.

Gjesteskribenten:

At hjemmeeksamen ble planlagt i siste liten, burde vært unødvendig

Det er helt uforståelig for meg at man ikke tidligere har sett at det ville være umulig å gjennomføre eksamen akkurat som i årene før covid-19.

Asheim vil ha litt mindre Brisbane og litt mer Bayern for norske studenter

Regjeringen mener det er for tilfeldig hvor norske studenter reiser på utveksling. De vil bruke Lånekassen til å lokke studenter til attraktive land.