Konflikten ved IHS

Dekanen: «Denne saken er krevende for mange»

HF-dekan Anne Kristine Børresen sier Kristian Steinnes vil beholde alle oppgaver som har å gjøre med forskning og undervisning tilknyttet IHS, selv om han blir tvangsflyttet.

- Det er et faktum at to ulike grupperinger har skrevet brev i løpet av sommeren bekrefter det vi også ser i ARK – at de ansatte har forskjellige syn på arbeidsmiljøet, sier dekan Anne Kristine Børresen ved Det humanistiske fakultet.
- Det er et faktum at to ulike grupperinger har skrevet brev i løpet av sommeren bekrefter det vi også ser i ARK – at de ansatte har forskjellige syn på arbeidsmiljøet, sier dekan Anne Kristine Børresen ved Det humanistiske fakultet.
Publisert Sist oppdatert

Dekanen svarer etter eget ønske på Universitetsavisas spørsmål via e-post.

- Du svarer på instituttstyrerens vegne. Hvorfor kan ikke han svare selv, all den stund han er nærmeste leder, og den som har best kjennskap til forholdene verd instituttet?

- Håndteringen av denne saken ligger på fakultetet og derfor er det jeg som svarer på spørsmål i saken.

- Steinnes er urolig for min framtid å bli utsatt for tvangsflytting. Har du forståelse for at han opplever det slik?

- Denne saken er krevende for mange. Steinnes skal sitte på et annet institutt og ha en annen leder. Ellers beholder han sine arbeidsoppgaver tilknyttet forskning og undervisning på Institutt for historiske studier.

- Brev ingen god kommunikasjonsform

- En annen gruppe ansatte ved instituttet, på 14 personer, også har skrevet brev omhandlende forholdene ved instituttet. Fra før har 12 skrevet brev om saken og blant annet uttrykt støtte til Steinnes. Hva tyder denne brevskrivingen på?

- Brevskriving er ikke er en god kommunikasjonsform i slike saker. Dette har også vært tema på flere møter på institutt og fakultet. Det faktum at to ulike grupperinger har skrevet brev i løpet av sommeren bekrefter det vi også ser i ARK – at de ansatte har forskjellige syn på arbeidsmiljøet.

- Konfliktnivået ved IHS er høyt, og har vart lenge. I hvilken grad henger dette sammen med konflikten omkring Steinnes?

- Det er mange og sammensatte forklaringer på arbeidsmiljøproblemene ved IHS som ikke kan forklares ut fra en enkeltsak. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere forhold knyttet til enkeltpersoner.

- Hvor er du fornøyd med ledelsens (på alle nivå) håndtering av saken med Steinnes?

- Det blir feil av meg å kommentere dette så lenge jeg selv er en del av ledelsen som har behandlet saken.

Settedekan ble vurdert

- Det er kjent at du er venn med instituttlederen og hans kone, som også er blant de 14 som signerte brevet som kan tolkes som støtte til instituttlederens håndtering. Burde ikke du har latt en settedekan håndtert saken?

- Jeg er kjent med at relasjonen mellom oss har vært et tema. Vi var tidligere kolleger på samme institutt, men har i dag liten kontakt. Da anmodningen om settedekan kom, ba jeg organisasjonsdirektøren vurdere dette spørsmålet.

- Hvordan tror du konfliktnivået kommer til å utvikle seg ved instituttet?

- Jeg vet at en samlet ledelse ved instituttet vier stor oppmerksomhet til å følge opp de tiltakene instituttets medarbeidere har utviklet etter arbeidsmiljøundersøkelsen. Men ledelsen kan ikke utvikle arbeidsmiljøet aleine. Medarbeiderne må bidra i dette arbeidet. Over tid håper og tror jeg at de tiltakene som settes i verk vil bidra til å skape et godt arbeidsmiljø for alle, svarer HF-dekan Anne Kristine Børesen.