Hele instituttet må flytte på grunn av muggsopp

I underkant av hundre ansatte må flytte ut av paviljongene A og B på Dragvoll etter at det er oppdaget muggsopp og fukt i lokalene.

95 ansatte skal snart ut av paviljongene og inn i en brakkerigg. Daniel Schofield og Wenche Salomonsen King forteller at det viktigste for de ansatte har vært å forbli samlet.
95 ansatte skal snart ut av paviljongene og inn i en brakkerigg. Daniel Schofield og Wenche Salomonsen King forteller at det viktigste for de ansatte har vært å forbli samlet.
Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert med kommentar fra Eiendomsavdelingen

Det var i mai i fjor at to ansatte ved NTNUs Institutt for pedagogikk og livslang læring oppdaget det som så ut som spor av muggsopp på ei golvlist på kontoret. Analyser avdekket tegn til unormal forekomst av muggsoppsporer i flere av kontorene. I tillegg var det fuktmerker innvendig i byggene.

- Folk blir urolige siden det er funnet både mugg og fukt, men det er ingen panikkstemning. Noen har sittet i bygg tidligere der det ble funnet muggsopp. Folk har stort sett tatt dette med fatning, samtidig som de vil at noe skal skje, sier Daniel Schofield.

Schofield er verneombud på instituttet og sier at de ansatte er fornøyde med den informasjonen de har fått underveis fra instituttledelsen.

Fukt ved dette listverket gjorde at det ble slått alarm.
Fukt ved dette listverket gjorde at det ble slått alarm.

Flytter inn i brakkerigg

Paviljong A og B ble oppført i 1993 og 1994. Når vi kommer inn i lokalene, slår det oss hvor lyst og fint det er. Å holde til i en paviljong høres kanskje stusslig ut, men her er det lukrative enekontor og store vinduer som slipper inn lys. Nå må hele instituttet ut herfra. NTNU skal rehabilitere paviljongene. I midten av mars går flyttelasset til den gamle fotballbanen i Loholt allé, hvor en brakkerigg er under oppføring. Her skal de være i cirka ett år og da flytter de inn i de to paviljongene igjen.

Noen har allerede flyttet ut. Åtte ansatte som holdt til i kontorer med muggsopp og fukt, ble flyttet til andre kontorer i paviljongene. Vel 20 personer har meldt fra om at de opplever ubehag som i større eller mindre grad skyldes inneklima. To ansatte har fått nye kontorer i selve Dragvoll-bygningen og noen jobber mer hjemmefra.

Fra paviljong til brakkerigg. Her skal de ansatte holde til i ett år. Da skal de flytte tilbake til de rehabiliterte paviljongene.
Fra paviljong til brakkerigg. Her skal de ansatte holde til i ett år. Da skal de flytte tilbake til de rehabiliterte paviljongene.

- Folk er utålmodige nå. Det har gått lang tid fra vi meldte fra om muggsopp og fukt i midten av mai til vi nå flytter inn i brakkeriggen. Det har tatt tid å avklare hvor vi skal holde til. Det som har vært viktig for oss, er at instituttet forblir samlet, sier Schofield.

- Det har tatt for lang tid

Kontorsjef Wenche Salomonsen King er enig i at det har tatt lang tid. Hun forteller at dette skyldes prøvetaking, befaringer, innhenting av pristilbud og diskusjoner om det var mulig å samle instituttet.

- Det virker ikke som NTNU har prosedyrer og rutiner på systemnivå for å håndtere en slik type inneklimaproblematikk. Det har tatt for lang tid, men nå er vi glade for at det blir en helhetlig løsning der vi får være i lag, sier King.

- Hvordan ser dere på å flytte, og så flytte tilbake igjen. Det er jo heller ikke mange årene til dere skal flytte når campus samles?

- Folk tar også det med fatning. Det er midt i semesteret og midt i en undervisningsperiode, men vi har klart å finne en løsning der folk blir så lite berørt som mulig, sier Schofield.

De forteller at instituttet akkurat nå diskuterer hvordan romløsninga skal være når de flytter inn i brakkeriggen.

- Nå er fokuset å komme inn i et bygg som har et sunt inneklima, slår kontorsjef King fast.

Mangel på vedlikehold ga råteskader

Sintef Byggforsk foretok tre befaringer og utarbeidet en rapport som var ferdig i desember i fjor. I den står det at det ble konstatert fuktmerker på innvendig overflate i flere rom i bygget. På utvendig side av bygget så de at kledningen var svært slitt og at spikrene i veggen hadde trukket seg ut flere steder.

Etter åpning av veggkonstruksjonene avdekket Sintef Byggforsk at det ikke er tett i vindsperresjikt på utsiden av isolasjonen og at en ytterkledning har fått råteskader på grunn av manglende vedlikehold. Det er særlig i modulskjøter og overgang mot vinduer at det ikke er tett. Under befaringa så de blant annet at trevirket i veggen var svært fuktig. I takisolasjonen ble det avdekket muggsopp.

- Problemene har oppstått på grunn av dårlig teknisk løsning med utettheter i kombinasjon med manglende vedlikehold. Manglende vedlikehold ville ikke alene gitt fuktskader innendørs, sier sjefingeniør Geir Nilsen i Eiendomsavdelingen.

Han oppgir at rehabiliteringa av de to paviljongene vil koste ca. 15 millioner kroner og at leie av brakkeriggen vil beløpe seg på ca. 10 millioner kroner. Nilsen tror instituttet kan flytte tilbake til paviljongene igjen i desember 2019.