ARK 2020:

Korona stanset ARK-arbeidet

Da koronaen slo til i vinter ble pauseknappen trykket inn i det pågående arbeidet med den store arbeidsmiljøundersøkelsen. Nå er man i gang igjen. Men hvor stor verdi har svarene man fikk i fjor?

Hilde Apneseth minner om at slike svar som man får gjennom en survey uansett gir et øyeblikksbilde. - Man får vite noe om hvordan folk har det der og da.
Hilde Apneseth minner om at slike svar som man får gjennom en survey uansett gir et øyeblikksbilde. - Man får vite noe om hvordan folk har det der og da.
Publisert Sist oppdatert

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelsen – ARK – er gjennomført fire ganger ved NTNU, i 2012, 2014, 2017, og nå i år. Selve spørsmålene ble sendt ut i november i fjor til 7615 ansatte. Man fikk svar fra 5475. Det utgjør en svarprosent på knappe 72.

Den opprinnelige planen var at enhetsledere ved NTNU – for en vesentlig del instituttledere – fikk ansvar for å kjøre prosesser ved sine respektive enheter i løpet av vinter og vår. Her skulle svarene anvendes som redskap for å se hvilke sider ved arbeidsmiljøet som trenger forbedring og hvordan det kan og bør gjøres.

Men så kom 12. mars, og NTNU gikk inn i en unntakstilstand. Det ble raskt besluttet å sette det videre arbeidet på vent.

LES OGSÅ: Store forskjeller fakultetene i mellom

Svarene fra i fjor

Nå, som ARK-prosessen er satt i gang igjen, har enhetsledere fått frist ut oktober med å kjøre lokale prosesser og melde inn resultatene.

Men i mellomtida har NTNU, som verden, måttet håndtere en pandemi som har stilt mye på hodet. Mange ved universitetet har fått sin arbeidssituasjon vesentlig endret. Betyr det at svarene som ble avgitt i november i fjor ikke har så stor bruksverdi lenger?

Det betviler seksjonssjef Hide Apneseth ved HMS.

- På den ene siden ville vi helt sikkert fått en del andre svar hvis vi hadde gjennomført undersøkelsen i dag, samtidig er det problemstillinger som avdekkes av undersøkelsen som det fremdeles er viktig at vi tar tak i.

- Pandemien har påvirket både arbeidet og arbeidsmiljøet, og vi står overfor problemstillinger og situasjoner som er helt nye. I høst må derfor hovedfokuset for enhetene være å snakke om hvordan vi har det nå, sier Hilde Apneseth.

LES OGSÅ: 2 av 5 enheter sliter ved AD

LES OGSÅ: Hva har Økonomifakultetet gjort rett?

- Har vi kompetansen som trengs

Spørsmål som det er relevant å få svar på, post covid handler for en vesentlig del om hvordan man får gjort jobben i en endret arbeidshverdag

Har vi den kompetansen som trengs for å takle den nye digitale hverdagen?

Hvordan skal vi bruke arealene våre når vi har flere digitale møter enn før? 

Er mer fleksible arbeidsformer (eks. å kunne jobbe hjemmefra) forenlig med arbeidet som skal utføres og arbeidsmiljøet hos oss?

Vi må ta smittevernhensyn. Hva innebærer det for hvordan vi skal organisere arbeidet utover høsten?

Hvordan skal vi ivareta ansatte som av ulike årsaker ikke kan være tilstede på campus?

Det er beregnet at ARK-prosessen sluttføres en gang ut på vårparten.

Powered by Labrador CMS