Reaksjoner på bruk av eksterne konsulenter

Bruken av eksterne konsulenter er overdreven, mente flere ansattrepresentanter på styremøtet onsdag. Ledelsen forsvarte seg med at man ikke bruker flere enn de øvrige universitetene gjør.

Styremedlem Kjersti Møller var en av flere ansattrepresentanter på styremøtet som kritiserte bruk av eksterne konsulenter.
Styremedlem Kjersti Møller var en av flere ansattrepresentanter på styremøtet som kritiserte bruk av eksterne konsulenter.
Publisert Sist oppdatert

Ved innledningen av NTNUs styremøte onsdag luftet ansattrepresentanter betydelig frustrasjon over bruken av eksterne konsulenter. Kjersti Møller, Aksel Tjora og Kristin Melum Eide kommenterte alle de etter deres mening uheldige effektene ved å sette ut oppdrag som kunne vært håndtert internt i organisasjonen.

- Særlig, ettersom disse eksterne konsulentjobbene ofte har vært av dårlig kvalitet, framholdt Tjora.

- Et eksempel på det er den pågående spørreundersøkelsen, som aldri burde vært satt ut, mente han.

Undersøkelsen han viste til, er spørrundersøkelsen om campus som ble sendt ut til ansatte i september. Hensikten var å kartlegge aktiviteter og arealbruk. Flere av de ansatte reagerte på undersøkelsen og mente den kunne brukes til å forsvare åpent kontorlandskap.

LES INNLEGGET: Spørreundersøkelsen om campusutforming

LES OGSÅ Forskerforbundet kritisk til undersøkelse

- Skinnprosess

Også Kristin Melum Eide utrykte stor skepsis til måten denne undersøkelsen har vært utført på.

- Jeg har sjelden fått så mange tilbakemeldinger som i forbindelse med denne undersøkelsen. Folk føler seg lurt. Det er en følelse av at det dreier seg om en skinnprosess, sa hun. Det er synd, for dette representerer en sjelden anledning til å skaffe seg verdifull kunnskap og innsikt om forholdene ved institusjonen, framholdt ansattrepresentanten.

- Det er også et uttrykk for mistillit mot den kompetanse som finnes internt i organisasjonen, mente Eide.

Kjersti Møller advarte også mot tendensene til å ville sette ut HMS-arbeidet ved NTNU. Dette er eksempel på kompetanse som det er viktig å beholde i administrasjonen ved universitetet.

- Ikke på kritisk nivå

Bruken av eksterne konsulenttjenester sees i sammenheng med de såkalte byråkratikuttene som regjeringen har beordret i statlige virksomheter.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby medga at det kan hende man har gått for langt i å skalere ned i administrasjonen.

- Vi er ikke på kritisk nivå enda, men vi får en del tilbakemeldinger.

Munkebys kommentar til at enkelte avdelinger har hatt mye å gjøre i forbindelse med fusjonen, er at man begynner å få hodet over vannet. Hun viste videre til en del tunge rekrutteringsoppgaver som har gjort det nødvendig å anvende seg av ekstern kompetanse.

- Om vi flagger ut enkelte oppgaver vi kunne håndtert selv? Jeg ser det. Vi er opptatt av å beholde viktige oppgaver internt, forsikret organisasjonsdirektøren.

Rektor: - Er der vi bør være

Økonomidirektør Frank Arntzen kommenterte på sin side at på et overordnet nivå ligger NTNUs bruk av eksterne konsulenter på samme nivå som de tre øvrige breddeuniversitetene.

Rektor Gunnar Bovim istemte med å legge til at om man ser på hvordan omstillinger skjer i offentlig sektor, ligger NTNU omtrent der man bør være i så måte.

Powered by Labrador CMS